There is a calmness and focus running brings, and it’s not just beneficial for physical health, but mental health too. Stick with it and it can change your life.
Sadiq Khan
runner and mayor of London

ขอความร่วมมือทำแบบสอบถามเพื่อพัฒนาแอปพลิเคชั่นสำหรับผู้สนใจในการวิ่ง - เว็บบอร์ดฟอร์รันเนอร์

F00016497
ขอความร่วมมือทำแบบสอบถามเพื่อพัฒนาแอปพลิเคชั่นสำหรับผู้สนใจในการวิ่ง
สวัสดีครับ รบกวนทำแบบสอบถามเพื่อนำข้อมูลไปพัฒนาแอปพลิเคชั่นสำหรับผู้ที่สนใจในการวิ่ง และออกกำลังกายด้วยการวิ่งเป็นประจำ

https://forms.gle/WPg2ZLeHzVsuwnNj7
Mr
(202.28.45.32)
30 ก.ย. 62 14:07

กฎระเบียบการใช้เว็บ forrunnersmag.com

  • ห้ามแสดงเนื้อหาที่มีลักษณะก้าวล่วงหรือหมิ่นเหม่ต่อการก้าวล่วงสถาบันพระมหากษัตริย์ให้เป็นที่เสื่อมเสีย
  • ห้ามแสดงเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม หยาบคาย ลามก อนาจาร หรือก้าวร้าวเกินกว่าที่บรรทัดฐานของสังคมจะยอมรับได้
  • ห้ามใช้ข้อความที่มีเจตนากล่าวหา ว่าร้ายบุคคลอื่น โดยไม่มีหลักฐานหรือแหล่งอ้างอิง
  • ห้ามแสดงเนื้อหาที่พาดพิงเรื่องการเมือง
  • ห้ามแสดงเจตนาลบหลู่ ดูหมิ่น บุคคลอื่น
  • ห้ามใช้นามแฝงที่มีความหมายหยาบคาย ลามก หรือชวนให้เข้าใจว่าเป็นบุคคลอื่น
  • ห้ามแสดงเนื้อหาที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย
  • ยอมให้ลงประกาศซื้อขายในกรณีที่เป็นการซื้อขายมือสองเท่านั้น ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าในลักษณะที่เป็นการค้าขายเชิงธุรกิจ
วิธีใช้รหัสบีบี

ความคิดเห็น

รหัสยืนยัน

โปรดใส่อักขระที่ปรากฏในรูปนี้

โดย


พื้นที่โฆษณา