๏  วิ่งให้สุดปลายฝัน           ฝันไกลสุด
วิ่งอย่าหยุดปรารถนา            ฟันฝ่าฝัน
วิ่งให้แกร่งกายใจ                 ในทุกวัน
อุปสรรคฝ่าฟัน             สู้หมั่นเพียร๛
ตะวันฉาย

โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ครั้งที่14 ชลบุรี - เว็บบอร์ดฟอร์รันเนอร์

CG0014456
โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ครั้งที่14 ชลบุรี
โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ครั้งที่14 ชลบุรี 
เฮียไช้
(184.22.241.128)
6 ส.ค. 62 11:11
181
(184.22.241.128)
6 ส.ค. 62 11:28
182
(184.22.241.128)
6 ส.ค. 62 11:28
183
(184.22.241.128)
6 ส.ค. 62 11:28
184
(184.22.241.128)
6 ส.ค. 62 11:28
185
(184.22.241.128)
6 ส.ค. 62 11:28
186
(184.22.241.128)
6 ส.ค. 62 11:28
187
(184.22.241.128)
6 ส.ค. 62 11:28
188
(184.22.241.128)
6 ส.ค. 62 11:28
189
(184.22.241.128)
6 ส.ค. 62 11:28
190
(184.22.241.128)
6 ส.ค. 62 11:28
191
(184.22.241.128)
6 ส.ค. 62 11:28
192
(184.22.241.128)
6 ส.ค. 62 11:28
193
(184.22.241.128)
6 ส.ค. 62 11:28
194
(184.22.241.128)
6 ส.ค. 62 11:28
195
(184.22.241.128)
6 ส.ค. 62 11:28
196
(184.22.241.128)
6 ส.ค. 62 11:28
197
(184.22.241.128)
6 ส.ค. 62 11:28
198
(184.22.241.128)
6 ส.ค. 62 11:28
199
(184.22.241.128)
6 ส.ค. 62 11:30
200
(184.22.241.128)
6 ส.ค. 62 11:30
201
(184.22.241.128)
6 ส.ค. 62 11:30
202
(184.22.241.128)
6 ส.ค. 62 11:30
203
(184.22.241.128)
6 ส.ค. 62 11:30
204
(184.22.241.128)
6 ส.ค. 62 11:30
205
(184.22.241.128)
6 ส.ค. 62 11:30
206
(184.22.241.128)
6 ส.ค. 62 11:30
207
(184.22.241.128)
6 ส.ค. 62 11:30
208
(184.22.241.128)
6 ส.ค. 62 11:30
209
(184.22.241.128)
6 ส.ค. 62 11:30
210
(184.22.241.128)
6 ส.ค. 62 11:30

กฎระเบียบการใช้เว็บ forrunnersmag.com

  • ห้ามแสดงเนื้อหาที่มีลักษณะก้าวล่วงหรือหมิ่นเหม่ต่อการก้าวล่วงสถาบันพระมหากษัตริย์ให้เป็นที่เสื่อมเสีย
  • ห้ามแสดงเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม หยาบคาย ลามก อนาจาร หรือก้าวร้าวเกินกว่าที่บรรทัดฐานของสังคมจะยอมรับได้
  • ห้ามใช้ข้อความที่มีเจตนากล่าวหา ว่าร้ายบุคคลอื่น โดยไม่มีหลักฐานหรือแหล่งอ้างอิง
  • ห้ามแสดงเนื้อหาที่พาดพิงเรื่องการเมือง
  • ห้ามแสดงเจตนาลบหลู่ ดูหมิ่น บุคคลอื่น
  • ห้ามใช้นามแฝงที่มีความหมายหยาบคาย ลามก หรือชวนให้เข้าใจว่าเป็นบุคคลอื่น
  • ห้ามแสดงเนื้อหาที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย
  • ยอมให้ลงประกาศซื้อขายในกรณีที่เป็นการซื้อขายมือสองเท่านั้น ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าในลักษณะที่เป็นการค้าขายเชิงธุรกิจ
วิธีใช้รหัสบีบี

ความคิดเห็น

รหัสยืนยัน

โปรดใส่อักขระที่ปรากฏในรูปนี้

โดย


พื้นที่โฆษณา