I tell our runners to divide the race into thirds. Run the first part with your head, the middle part with your personality, and the last part with your heart.
Mike Fanelli

เดิน -วิ่ง เทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ - เว็บบอร์ดฟอร์รันเนอร์

CG0014421
เดิน -วิ่ง เทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
เฮียไช้
(110.169.159.117)
2 ก.ค. 61 18:15
กระทู้นี้ถูกใจ ดวงจำปา
421
(110.169.159.117)
2 ก.ค. 61 18:41
422
(110.169.159.117)
2 ก.ค. 61 18:41
423
(110.169.159.117)
2 ก.ค. 61 18:41
424
(110.169.159.117)
2 ก.ค. 61 18:41
425
(110.169.159.117)
2 ก.ค. 61 18:41
426
(110.169.159.117)
2 ก.ค. 61 18:41
427
(110.169.159.117)
2 ก.ค. 61 18:41
428
(110.169.159.117)
2 ก.ค. 61 18:41
429
(110.169.159.117)
2 ก.ค. 61 18:41
430
(110.169.159.117)
2 ก.ค. 61 18:41
431
(110.169.159.117)
2 ก.ค. 61 18:41
432
(110.169.159.117)
2 ก.ค. 61 18:41
433
(110.169.159.117)
2 ก.ค. 61 18:41
434
(110.169.159.117)
2 ก.ค. 61 18:41
435
(110.169.159.117)
2 ก.ค. 61 18:41
436
(110.169.159.117)
2 ก.ค. 61 18:41
437
(110.169.159.117)
2 ก.ค. 61 18:41
438
(110.169.159.117)
2 ก.ค. 61 18:43
439
(110.169.159.117)
2 ก.ค. 61 18:43
440
(110.169.159.117)
2 ก.ค. 61 18:43
441
จบตอนที่  ติดตามต่อตอนที่2 ครับ
(110.169.159.117)
2 ก.ค. 61 18:46
442
ฝากคำขอบคุณ  สำหรับน้ำใจที่  คุณแสงชัย  เตชะสถาพร  และชาวฟอร์รันเนอร์มีต่อนักวิ่งและวงการวิ่ง
(124.122.90.157)
ตราบแสงเงินแสงทองยังส่องฟ้า....ตราบแสงรุ่งสุริยาประดับสรวง....ตราบอาทิตย์ทาบทอลออดวง....คงเหนี่ยวนำน้อมหน่วงรังสีชัย
3 ก.ค. 61 22:21
ความเห็นนี้ถูกใจ เฮียไช้
443
ขอบคุณมากครับ ตะวันฉาย
(171.96.191.114)
4 ก.ค. 61 08:42 (แก้ไขครั้งล่าสุด 4 ก.ค. 61 08:43 แก้ไขทั้งสิ้น 1 ครั้ง)
ความเห็นนี้ถูกใจ ตะวันฉาย
444
อีกหนึ่งคำขอบคุณฮะ  
(124.122.90.222)
ตราบแสงเงินแสงทองยังส่องฟ้า....ตราบแสงรุ่งสุริยาประดับสรวง....ตราบอาทิตย์ทาบทอลออดวง....คงเหนี่ยวนำน้อมหน่วงรังสีชัย
4 ก.ค. 61 10:12
ความเห็นนี้ถูกใจ เฮียไช้

กฎระเบียบการใช้เว็บ forrunnersmag.com

  • ห้ามแสดงเนื้อหาที่มีลักษณะก้าวล่วงหรือหมิ่นเหม่ต่อการก้าวล่วงสถาบันพระมหากษัตริย์ให้เป็นที่เสื่อมเสีย
  • ห้ามแสดงเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม หยาบคาย ลามก อนาจาร หรือก้าวร้าวเกินกว่าที่บรรทัดฐานของสังคมจะยอมรับได้
  • ห้ามใช้ข้อความที่มีเจตนากล่าวหา ว่าร้ายบุคคลอื่น โดยไม่มีหลักฐานหรือแหล่งอ้างอิง
  • ห้ามแสดงเนื้อหาที่พาดพิงเรื่องการเมือง
  • ห้ามแสดงเจตนาลบหลู่ ดูหมิ่น บุคคลอื่น
  • ห้ามใช้นามแฝงที่มีความหมายหยาบคาย ลามก หรือชวนให้เข้าใจว่าเป็นบุคคลอื่น
  • ห้ามแสดงเนื้อหาที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย
  • ยอมให้ลงประกาศซื้อขายในกรณีที่เป็นการซื้อขายมือสองเท่านั้น ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าในลักษณะที่เป็นการค้าขายเชิงธุรกิจ
วิธีใช้รหัสบีบี

ความคิดเห็น

รหัสยืนยัน

โปรดใส่อักขระที่ปรากฏในรูปนี้

โดย


พื้นที่โฆษณา