Everyone is an athlete. The only difference is that some of us are in training, and some are not.
Dr. George Sheehan.
American running writer

เว็บบอร์ดฟอร์รันเนอร์

ห้องสนทนาเรื่องทั่วไปเกี่ยวกับการวิ่ง การฝึกซ้อม การเริ่มต้น การแข่งขัน ประกาศซื้อขายมือสอง ฯลฯ

ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณา แนะนำ หรือประกาศขายสินค้าจำพวก อาหารเสริม ยาชูกำลัง

หากท่านต้องการชมภาพจากงานวิ่ง ดูได้ที่ ภาพงานวิ่ง

เรียงตามวันที่กระทู้วันที่ความเห็นล่าสุด
รูปแบบบอร์ด เรียงแถวตาราง
กระทู้ทั้งหมด
คลังกระทู้โปรด
กระทู้ของฉัน
กระทู้ที่ฉันตอบ
เลข
กระทู้
หัวข้อกระทู้ ตั้งกระทู้ การตอบ
ล่าสุด
อ่าน/
ตอบ
F00016634 ทริปนี้..ผาหอบเทรล 2563 คนเมืองดาบ
11 มี.ค. 63

108
0
F00016633 ทริปนี้..เขาหลักมาราธอน 2021 คนเมืองดาบ
10 มี.ค. 63

58
0
F00016632 ทริปนี้..Phu Kradueng wake up run 2020 ชาย ฟอร์รันเนอร์
10 มี.ค. 63

113
0
F00016628 ทริปนี้..สามเงาเทรล 2020 คนเมืองดาบ
6 มี.ค. 63

56
0
F00016626 ทริปนี้..กระบี่มาราธอน 2020 คนเมืองดาบ
3 มี.ค. 63

79
0
F00016625 ทริปนี้..ห้วยยางเทรล 2020 คนเมืองดาบ
26 ก.พ. 63

86
0
F00016624 ทริปนี้..บางแสน 42 คนเมืองดาบ
25 ก.พ. 63

151
0
F00016623 ทริปนี้..บางแสน 21 คนเมืองดาบ
25 ก.พ. 63

131
0
F00016620 ทริปนี้..เขาอีโต้ อัลตร้าเทรล 2020 คนเมืองดาบ
20 ก.พ. 63

74
0
F00016619 ทริปนี้..CMU Marathon 2021 คนเมืองดาบ
20 ก.พ. 63

140
0
F00016618 ทริปนี้..ขอนแก่นมาราธอน 2021 คนเมืองดาบ
20 ก.พ. 63

127
0
F00016617 ทริปนี้บุรีรัมย์มาราธอน 2021 คนเมืองดาบ
20 ก.พ. 63
มานพ ดวงดี
30 มี.ค. 63
148
1
F00016616 ทริปนี้..จอมบึงมาราธอน 2021 คนเมืองดาบ
20 ก.พ. 63

148
0
F00016615 ทริปนี้..โป่งแยงเทรล 2020 คนเมืองดาบ
19 ก.พ. 63
มานพ ดวงดี
20 มี.ค. 63
67
1
F00016614 ทริปนี้..วังขนายมาราธอน 2020 คนเมืองดาบ
18 ก.พ. 63

56
0
F00016613 ทริปนี้..ค่ายจักรพงษ์มาราธอน 2020 คนเมืองดาบ
14 ก.พ. 63

90
0
F00016610 ทริปนี้..Ultra-Trail Doi Muser คนเมืองดาบ
6 ก.พ. 63

88
0
F00016607 ทริปนี้..PET - Pribpree Eco trail 2020 คนเมืองดาบ
5 ก.พ. 63

136
0
F00016606 ทริปนี้..Altra Road 100 2020 คนเมืองดาบ
5 ก.พ. 63

128
0
F00016605 ทริปนี้..Nan Marathon 2020 คนเมืองดาบ
5 ก.พ. 63

154
0
F00016604 ทริปนี้..Garmin Ultra-Trail KhaoKho 2020 คนเมืองดาบ
5 ก.พ. 63

94
0
F00016601 ทริปนี้..Nan Mountain Trail 2020 ชาย ฟอร์รันเนอร์
3 ก.พ. 63

178
0
F00016599 ทริปนี้..ขนอมมาราธอน 2020 คนเมืองดาบ
31 ม.ค. 63

79
0
F00016598 ทริปนี้..สวนผึ้งมูนรัน 2020 ชาย ฟอร์รันเนอร์
29 ม.ค. 63

147
0
F00016596 ทริปนี้..พัทยามาราธอน 2020 คนเมืองดาบ
27 ม.ค. 63

112
0
F00016593 ทริปนี้..แล่นเบิ่งโขง คนเมืองดาบ
19 ม.ค. 63
pun12345
26 มี.ค. 63
123
1
F00016592 ทริปนี้..River Kwai International Half Marathon 2020 ชาย ฟอร์รันเนอร์
17 ม.ค. 63

121
0
F00016591 ทริปนี้..วิ่งแม่น้ำแคว 2563 ชาย ฟอร์รันเนอร์
17 ม.ค. 63
Hong1234
21 มี.ค. 63
97
1
F00016588 ทริปนี้..Columbia Trail Masters 2020 คนเมืองดาบ
8 ม.ค. 63

191
0
F00016574 ทริปนี้..ถิ่นวีรชนมินิ-ฮาล์ฟมาราธอน 2020 คนเมืองดาบ
26 ธ.ค. 62

248
0
F00016573 ทริปนี้..OWL Trail Ultra 2020 คนเมืองดาบ
25 ธ.ค. 62

206
0
F00016572 ทริปนี้..Ultra-Trail Nan 100 คนเมืองดาบ
25 ธ.ค. 62

168
0
F00016568 ทริปนี้..เขางวงช้างเทรล 2020 ชาย ฟอร์รันเนอร์
19 ธ.ค. 62

265
0
F00016567 ทริปนี้..NavyFroG Trail Challenges2020 #3 ชาย ฟอร์รันเนอร์
19 ธ.ค. 62

192
0
F00016560 ทริปนี้..ตราดมาราธอน 2020 ชาย ฟอร์รันเนอร์
5 ธ.ค. 62
Hong1234
24 มี.ค. 63
370
1
F00016559 ทริปนี้..วิ่งเลยมั๋ย Chiang Khan Super Half Marathon 2020 ชาย ฟอร์รันเนอร์
5 ธ.ค. 62

273
0
F00016558 ทริปนี้..Active Run @ Nakhon Nayok 2020 ชาย ฟอร์รันเนอร์
4 ธ.ค. 62

232
0
F00016553 ทริปนี้..เมืองเงาะมาราธอน 2020 คนเมืองดาบ
28 พ.ย. 62

252
0
F00016552 ทริปนี้..CM 6 ( ระยะ 20 / 44 ) ชาย ฟอร์รันเนอร์
27 พ.ย. 62

169
0
F00016551 ทริปนี้..CM 6 ( ระยะ 60 / 80 / 105 ) ชาย ฟอร์รันเนอร์
27 พ.ย. 62

168
0
F00016545 ทริปนี้..แม่สลองเทรล 2020 คนเมืองดาบ
20 พ.ย. 62

198
0
F00016541 ทริปนี้..Fruit Fit Fun 2020 ชาย ฟอร์รันเนอร์
13 พ.ย. 62

222
0
F00016536 ทริปนี้..Minimal Maewa Trail 2020 ชาย ฟอร์รันเนอร์
10 พ.ย. 62

283
0
F00016535 ทริปนี้..เขาหลักมาราธอน 2020 ชาย ฟอร์รันเนอร์
7 พ.ย. 62

305
0
F00016532 ทริปนี้..Western Forest Trail 2020 ชาย ฟอร์รันเนอร์
5 พ.ย. 62

230
0
F00016531 ทริปนี้..วิ่งโรงพยาบาลสิชลมาราธอน 2020 ชาย ฟอร์รันเนอร์
5 พ.ย. 62

306
0
F00016525 ทริปนี้..หัวหินมาราธอน 2020 ชาย ฟอร์รันเนอร์
1 พ.ย. 62
Hong1234
25 มี.ค. 63
337
1
F00016523 ทริปนี้..ลำปางหนา มาราธอน 2020 ชาย ฟอร์รันเนอร์
28 ต.ค. 62
ชาย ฟอร์รันเนอร์
21 ม.ค. 63
198
1
F00016520 ทริปนี้..พีคเม้าเทน เขายายดา 2020 คนเมืองดาบ
28 ต.ค. 62

252
0
F00016511 ทริปนี้..เขาประทับช้างเทรล 2020 ชาย ฟอร์รันเนอร์
17 ต.ค. 62

214
0
F00016503 ทริปนี้..ดอยสอยมาลัยเทรล 2020 ชาย ฟอร์รันเนอร์
11 ต.ค. 62

506
0
F00016500 ทริปนี้..คลองมะเดื่อเทรล 2020 ชาย ฟอร์รันเนอร์
7 ต.ค. 62

385
0
F00016473 ทริปนี้..Korat Powdurance Marathon 2020 ชาย ฟอร์รันเนอร์
16 ส.ค. 62

433
0
F00016387 ทริปนี้..ลากูน่าภูเก็ตมาราธอน 2020 ชาย ฟอร์รันเนอร์
11 มิ.ย. 62
ชาย ฟอร์รันเนอร์
11 มิ.ย. 62
376
1
F012277 เรามาวิ่งกันทำไม? กฤตย์
8 ก.ค. 57
pcalibration
14 ก.ค. 57
3795
22
F011755 เปิดสั่งจองพื้นรองเท้า ล๊อตที่ 6 Sun
26 ก.พ. 57
ปลา เมืองไทยประกันชีวิต
16 พ.ค. 59
5241
12
F010103 วิ่ง , วิ่ง และวิ่ง [123456] กฤตย์
14 ม.ค. 56
้hohlaa
23 มิ.ย. 59
28804
155
F009073 จากเส้นทางชีวิตที่ใกล้ชิดธรรมชาติ..สู่เส้นทางสายมะเร็ง..ถึงแนวทางชีวจิต [1234567] ภูมิชีวิต
27 มิ.ย. 55
ภูมิชีวิต
30 พ.ค. 58
35505
186
F008152 สมัครเข้าชมรมวิ่งฟอร์รันเนอร์ ได้ที่นี่.. [123456789] คนเมืองดาบ
5 ม.ค. 55
Sutee
19 ธ.ค. 60
43136
250
F008085 สั่งซื้อเสื้อ ฟอร์รันเนอร์ ได้ที่นี่คร้าบ [1234] คนเมืองดาบ
21 ธ.ค. 54
neng1960
22 มิ.ย. 62
26981
107
F004008 มาราธอนเตือนตนรู้ประมาณ [123456789101112131415161718] กฤตย์
12 เม.ย. 53
ตะวันฉาย
16 ม.ค. 63
88625
522
F000905 กระทู้อันมีลักษณะต้องห้าม หงอคง
23 เม.ย. 52
หงอคง
16 พ.ค. 56
5074
17
F00016629 ขออนุญาตขายอีกเรือนครับ Garmin fenix 5x plus เครื่องศูนย์ไทยยกกล่องสภาพดีพร้อมใบเสร็จราคาไม่แพงรุ่นนี้อึดถึกทน ลงเพลงได้ ounlaw
7 มี.ค. 63

78
0
F00016622 Garmin Smartband vivofit 4 : 2000 บาท สภาพใหม่ไม่เคยใช้งาน wezer
24 ก.พ. 63

96
0
F00016621 ***ขาย Harman Kardon Aura Studio 2 มือหนึ่ง (ของใหม่) ราคา 9,500 บาท*** jirayuja
21 ก.พ. 63
jirayuja
23 ก.พ. 63
93
5
F00016612 ขาย Garmin fenix 5xplus saphire สภาพสวย heart rate ติดกันรอยให้สวยใสไม่แตกไม่ร้าวสภาพ 95เปอร์เซ็น แบตโคตรทน ounlaw
8 ก.พ. 63

102
0
F00016611 ขาย Garmin fenix 5xplus saphire สภาพสวย heart rate ติดกันรอยให้สวยใสไม่แตกไม่ร้าวสภาพ 95% แบตโคตรทน ลงเพลงในตัว ounlaw
8 ก.พ. 63

73
0
F00016609 Garmin FR 245 music ประกันเหลือๆ 0804068018
6 ก.พ. 63
0804068018
6 ก.พ. 63
126
1
F00016608 ขาย Garmin Fenix 5X PLUS (Titanium) Carbon Gray DLC Titanium Band เครื่องศูนย์ไทย mickey29
6 ก.พ. 63

108
0
F00016603 ขาย Forerunner 645 ยังไม่แกะกล่อง 12,500บาท lionad
4 ก.พ. 63

72
0
F00016602 ขาย GARMIN FORERUNNER 245 MUSIC ของใหม่ jetsitt
4 ก.พ. 63

142
0
F00016600 ขาย BIB - Haft Marathon งานบุรีรัมย์มาราธอน พร้อมเต้นท์ 1 จอย
31 ม.ค. 63

50
0
F00016597 ขายgarmin245music มือสองสภาพสวยครับ 8000รวมส่งครับ Wanchart
28 ม.ค. 63

129
0
F00016595 ***ขายนาฬิกา Garmin Forerunner 935 สภาพ 98% ใช้งานน้อยมาก 2-3 ครั้ง ราคา 12,500 บาท (กล่องและอุปกรณ์ต่างๆ ครบ) *** ่jirayuja
26 ม.ค. 63
jirayuja
26 ม.ค. 63
206
7
F00016594 Buriram Marathon 2020 ปล่อยบิบ ที่พัก vata77@gmal.com
24 ม.ค. 63

100
0
F00016590 ขอแสดงความอาลัยแด่ คุณ จรัญ พงภิทักษ์ ประธานชมรมฟอร์รันเนอร์ หงอคง
13 ม.ค. 63
Pichai piawsamang
30 ม.ค. 63
408
11
F00016589 ขาย Garmin 935 มือ 2 หมดประกัน สภาพดีไร้รอย (โพสปี 2563) ราคา 10,000 Zen Kantaphon
11 ม.ค. 63

120
0
F00016587 ก้าวนี้เพื่อน้อง น้ำตกร้อนกระบี่ ก็มาดิค่าบ
7 ม.ค. 63

102
0
F00016585 สอบถาม ufabet
3 ม.ค. 63

141
0
F00016570 สถิติเกี่ยวกับงานวิ่ง ปี 2562 หงอคง
23 ธ.ค. 62
หงอคง
23 ธ.ค. 62
138
7
F00016569 ขาย Fitbit Charge 3 ( จับฉลากได้ ยังไม่ได้แกะ ) scottape
20 ธ.ค. 62
scottape
22 ธ.ค. 62
169
1
F00016566 ขาย Garmin Forerunner 645 Music เครื่องไทย มือสอง 10,500 บาท (ต่อรองได้) jnattz
16 ธ.ค. 62
jnattz
16 ธ.ค. 62
198
4
F00016565 ขาย GARMIN INSTINCT สีดำ Oh+
16 ธ.ค. 62
Oh+
16 ธ.ค. 62
198
1
F00016564 Oh+
16 ธ.ค. 62

78
0
F00016563 ขาย Garmin Vivoactive 4S ใหม่ เครื่องนอก สีดำ, สีชมพู น่ารักมว๊ากกก kanitta
13 ธ.ค. 62

271
0
F00016562 ตั้งรับ​Garmin935 ประกันเหลือ​ ราคาไม่แรงครับ KhunJohn
11 ธ.ค. 62

123
0
F00016561 ต้องการขายนาฬิกา Garmin FR235 wannasa
9 ธ.ค. 62

169
0
F00016557 ####ขาย garmin vivoactive hr##### pongy
3 ธ.ค. 62
M
3 ธ.ค. 62
187
2
F00016556 ขาย garmin 645 สภาพดีใช้งานได้ปกติ Sumitanun
2 ธ.ค. 62

191
0
F00016555 ตั้งรับ​Garmin235 ประกันเหลือ​ ใช้งานน้อยครับ KhunJohn
30 พ.ย. 62

150
0
F00016554 ตั้งรับ​Garmin235 ประกันเหลือ​ ใช้งานน้อยครับ KhunJohn
30 พ.ย. 62
wannasa
9 ธ.ค. 62
124
1
F00016549 ขาย Garmin Forerunner 35 มือสองสภาพสวยๆ watayit
27 พ.ย. 62

430
0
F00016546 ทริปนี้..CM 6 ( ระยะ 60 / 76 / 92 ) ชาย ฟอร์รันเนอร์
20 พ.ย. 62

174
0
F00016542 ปล่อย BIB รามเกียรติ์จตุรภาค : ภาค 2 ตอน ศึกไมยราพ Indy Powdery
19 พ.ย. 62

183
0
F00016540 ขายนาฬิกา Garmin 645 music xrayman
13 พ.ย. 62
xrayman
13 พ.ย. 62
291
1
F00016539 รับซื้อ bib งานเขาใหญ่ 1/12/2019 ruchapong
12 พ.ย. 62
จิรพร วงศ์ปัญญา
18 พ.ย. 62
173
1
F00016538 ขาย Garmin Fenix 5x plus เครื่องศูนย์ไทยยกกล่องสภาพนางฟ้าใหม่เอี่ยม+สายเหล็ก ราคาถูก สภาพ 98% ounlaw
11 พ.ย. 62

388
0
F00016537 ปล่อบที่พักงานโป่งแยงเทรล 2019 PongPang
11 พ.ย. 62

193
0
F00016534 ขายนาฬิกา garmin forerunner music อายุ 1 ปี ryjarja
6 พ.ย. 62
ryjarja
6 พ.ย. 62
222
2
F00016533 ปล่อย BIB Ultra Trail Panoramic ปาย 50km 6 ธันวาคม 62 stywow
5 พ.ย. 62

119
0
F00016530 ขาย bib งาน Empire tower we run Ammy555
4 พ.ย. 62
jojo445566
26 ก.พ. 63
149
1
F00016529 ขาย Garmin Forrunner 935 มือสอง สีดำ 11000 บาท mr_songchai
3 พ.ย. 62
mr_songchai
12 พ.ย. 62
327
4
F00016528 ตั้งรับ BIB Half Marathon งาน Buriram Marathon ค่า Pinkle
2 พ.ย. 62

112
0
F00016527 ตั้งรับ BIB Half Marathon งาน Buriram Marathon ค่า Pinkle
2 พ.ย. 62

105
0
F00016526 ขาย garmin forerunner 235 สีเหลือง ประกันหมด kittanead
1 พ.ย. 62
yoot
12 ม.ค. 63
232
1
F00016522 ขาย Garmin FENIX 5S SAPPHIRE เครื่องศูนย์ไทย หมดประกันแล้ว ราคา 10,000- บาท - เว็บบอร์ดฟอร์รันเนอร์ Copper_Coffee
28 ต.ค. 62
Copper_Coffee
28 ต.ค. 62
288
1
F00016521 ทริปนี้..วิ่งห้วยโสมง 2020 ชาย ฟอร์รันเนอร์
28 ต.ค. 62

210
0
F00016518 ขาย BIB งาน Phukethorn 2019 ระยะ 21K รุ่นผู้หญิง 40-49 พร้อมเสื้อ size XS chok_pk
27 ต.ค. 62

139
0
F00016516 กรมชลฯ เชิญชวนเดิน-วิ่ง ส่งเสริมสุขภาพ พร้อมร่วมทำบุญมอบศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทานฯ CEN2019
26 ต.ค. 62

105
0
F00016514 ขายสายคาดหน้าอกวัด HR ของ TSM rungrot
19 ต.ค. 62
rungrot1615
19 ต.ค. 62
214
2
F00016513 ปล่อย BIB, ที่พัก, ตั๋วเครื่องบิน งานเทรลโป่งแยง เมธินทร์
18 ต.ค. 62

141
0
F00016510 รองเท้าวิ่ง Nike zoomfly size 10us 28cm พร้อมกล่องครับ aonggantz
17 ต.ค. 62

311
0

พื้นที่โฆษณา

พื้นที่โฆษณา

ระบบคำนวณความเร็วและฝีเท้า

ระยะทาง : เมตร

เวลา :


ชม.

นาที

วินาที

ความเร็ว (กม./ชม.)
0
ฝีเท้า (นาที/กม.)
0
Ads box
(180x150)