You can fight without ever winning,
but never ever, win without a fight.
Rush

เว็บบอร์ดฟอร์รันเนอร์

ห้องสนทนาเรื่องทั่วไปเกี่ยวกับการวิ่ง การฝึกซ้อม การเริ่มต้น การแข่งขัน ประกาศซื้อขายมือสอง ฯลฯ

ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณา แนะนำ หรือประกาศขายสินค้าจำพวก อาหารเสริม ยาชูกำลัง

หากท่านต้องการชมภาพจากงานวิ่ง ดูได้ที่ ภาพงานวิ่ง

เรียงตามวันที่กระทู้วันที่ความเห็นล่าสุด
รูปแบบบอร์ด เรียงแถวตาราง
กระทู้ทั้งหมด
คลังกระทู้โปรด
กระทู้ของฉัน
กระทู้ที่ฉันตอบ
เลข
กระทู้
หัวข้อกระทู้ ตั้งกระทู้ การตอบ
ล่าสุด
อ่าน/
ตอบ
F00016781 ทริปนี้ วิ่งเลยมั้ย คนเมืองดาบ
24 ก.ค. 64

132
0
F00016780 ทริปนี้ Pattana Cross Country 2021 คนเมืองดาบ
24 ก.ค. 64

109
0
F00016779 ทริปนี้ เขาค้อผู้กล้ามาราธอน 2021 คนเมืองดาบ
16 ก.ค. 64

194
0
F00016778 ทริปนี้ Actve Run @ Nakhon Nayok 2021 คนเมืองดาบ
16 ก.ค. 64

198
0
F00016777 ทริปนี้..วังขนายมาราธอน 2021 คนเมืองดาบ
5 ก.ค. 64

317
0
F00016775 ทริปนี้..Rabbits run 2021 คนเมืองดาบ
16 มิ.ย. 64

462
0
F00016774 ทริปนี้..Minimal Maewa Trail 2021 คนเมืองดาบ
24 พ.ค. 64

536
0
F00016772 ทริปนี้..NavyFrog Trail 2021 คนเมืองดาบ
12 พ.ค. 64

564
0
F00016771 ทริปนี้..มวกเหล็กเทรล 2021 คนเมืองดาบ
12 พ.ค. 64

562
0
F00016769 ทริปนี้..OWL Trail Ultra คนเมืองดาบ
7 พ.ค. 64

578
0
F00016767 ทริปนี้..เขาหลักมาราธอน 2021 ชาย ฟอร์รันเนอร์
12 เม.ย. 64

677
0
F00016766 ทริปนี้... เขาใหญ่มาราธอน 2021 คนเมืองดาบ
6 เม.ย. 64

667
0
F00016764 ทริปนี้...Rabbits run 2021 คนเมืองดาบ
2 เม.ย. 64

651
0
F00016763 ทริปนี้...Rabbits run 2021 คนเมืองดาบ
2 เม.ย. 64

582
0
F00016759 ทริปนี้... Bangsaen 42 2021 คนเมืองดาบ
29 มี.ค. 64

604
0
F00016757 ทริปนี้ ...Pattana Cross Country 2021 คนเมืองดาบ
26 มี.ค. 64

576
0
F00016752 ทริปนี้..สิชลมาราธอน เลื่อนการจัด ชาย ฟอร์รันเนอร์
22 มี.ค. 64

584
0
F00016750 ทริปนี้..ระนองมาราธอนภูเขานานาชาติ 2021 คนเมืองดาบ
22 มี.ค. 64

610
0
F00016748 ทริปนี้..เขื่อนวิชราลงกรณ์ มาราธอนภูเขา 2021 คนเมืองดาบ
19 มี.ค. 64

606
0
F00016740 ทริปนี้..Hua Hin Women's Half Marathon 2021 คนเมืองดาบ
6 มี.ค. 64

614
0
F00016738 ทริปนี้...เขื่อนศรีนครินทร์มาราธอนภูเขานานาชาติ 2021 คนเมืองดาบ
5 มี.ค. 64

619
0
F00016736 ทริปนี้..ดงมะไฟเทรล 2021 คนเมืองดาบ
4 มี.ค. 64

628
0
F00016733 ทริปนี้..เมืองเงาะมาราธอน 2021 คนเมืองดาบ
25 ก.พ. 64

739
0
F00016731 ทริปนี้..คลองมะเดื่อเทรล 2021 คนเมืองดาบ
22 ก.พ. 64

1256
0
F00016729 ทริปนี้..แม่กำปองเทรล 2564 คนเมืองดาบ
5 ก.พ. 64

670
0
F00016727 ทริปนี้่..เขาหลังบ้านเทรล คนเมืองดาบ
29 ม.ค. 64

752
0
F00016725 ทริปนี้..Columbia Trail 2021 คนเมืองดาบ
17 ม.ค. 64

755
0
F00016723 ทริปนี้..กาสิน-แล่นเด้อ 2021 ชาย ฟอร์รันเนอร์
7 ม.ค. 64

746
0
F00016721 ทริปนี้..เขาอีโต้เทรล 2021 คนเมืองดาบ
6 ม.ค. 64

720
0
F00016719 ทริปนี้..เพชรบูรณ์มาราธอน 2021 คนเมืองดาบ
6 ม.ค. 64

699
0
F00016714 ทริปนี้..UTN 100 2021 ชาย ฟอร์รันเนอร์
16 ธ.ค. 63

806
0
F00016713 ทริปนี้..โป่งแยงเทรล 2021 ชาย ฟอร์รันเนอร์
16 ธ.ค. 63

764
0
F00016712 ทริปนี้..เชียงคานมาราธอน 2021 ชาย ฟอร์รันเนอร์
16 ธ.ค. 63

760
0
F00016710 ทริปนี้..the Legendary Trail Series 2021 สนาม#1 : Wangchan 50 คนเมืองดาบ
14 ธ.ค. 63

747
0
F00016706 ทริปนี้..NavyFrog Trail 2021 คนเมืองดาบ
2 ธ.ค. 63
@poo
15 ธ.ค. 63
822
1
F00016703 ทริปนี้..หินสามวาฬเทรล 2021 คนเมืองดาบ
18 พ.ย. 63

966
0
F00016702 ทริปนี้..ลากูน่าภูเก็ตมาราธอน 2021 ชาย ฟอร์รันเนอร์
16 พ.ย. 63

920
0
F00016701 ทริปนี้ดอยมูเซอเทรล 2021 คนเมืองดาบ
13 พ.ย. 63

822
0
F00016698 ทริปนี้..ขุนด่านมาราธอน 2021 คนเมืองดาบ
2 พ.ย. 63

843
0
F00016697 ทริปนี้..Doi Nhok Trail 2021 คนเมืองดาบ
2 พ.ย. 63

902
0
F00016695 ทริปนี้..ตรังมาราธอน 2021 คนเมืองดาบ
26 ต.ค. 63

800
0
F00016694 ทริปนี้..กาสิน-แล่นเด้อ 2021 คนเมืองดาบ
26 ต.ค. 63

784
0
F00016690 ทริปนี้..มวกเหล็กเทรล 2021 คนเมืองดาบ
19 ต.ค. 63

932
0
F00016689 ทริปนี้..เขาอีโต้เทรล 2021 คนเมืองดาบ
16 ต.ค. 63

788
0
F00016687 ทริปนี้..สุพรรณบุรี เมืองเหน่อ มาราธอน 2021 คนเมืองดาบ
15 ต.ค. 63

955
0
F00016685 ทริปนี้..CM 6 ( ระยะ 60/80/105) คนเมืองดาบ
15 ต.ค. 63

801
0
F00016684 ทริปนี้..CM 6 ( ระยะ 20 / 44 ) คนเมืองดาบ
15 ต.ค. 63

790
0
F00016683 ทริปนี้..วิ่งตาดหมอก 2021 คนเมืองดาบ
12 ต.ค. 63

760
0
F00016681 ทริปนี้..เพชรบูรณ์มาราธอน 2021 คนเมืองดาบ
7 ต.ค. 63

903
0
F00016678 ทริปนี้..สวนผึ้งมาราธอนภูเขานานาชาติ 2564 คนเมืองดาบ
4 ต.ค. 63

748
0
F00016675 ทริปนี้..เขาค้อผู้กล้ามาราธอน # 1 คนเมืองดาบ
28 ก.ย. 63

865
0
F00016670 ทริปนี้..เขาค้อมาราธอน 2021 คนเมืองดาบ
2 ก.ย. 63

857
0
F00016669 ทริปนี้..ผาตัดเทรล เขาค้อ คนเมืองดาบ
27 ส.ค. 63

796
0
F00016619 ทริปนี้..CMU Marathon 2021 คนเมืองดาบ
20 ก.พ. 63

931
0
F00016617 ทริปนี้บุรีรัมย์มาราธอน 2021 คนเมืองดาบ
20 ก.พ. 63

965
0
F00016616 ทริปนี้..จอมบึงมาราธอน 2021 คนเมืองดาบ
20 ก.พ. 63

987
0
F012277 เรามาวิ่งกันทำไม? กฤตย์
8 ก.ค. 57
pcalibration
14 ก.ค. 57
4730
22
F011755 เปิดสั่งจองพื้นรองเท้า ล๊อตที่ 6 Sun
26 ก.พ. 57
ปลา เมืองไทยประกันชีวิต
16 พ.ค. 59
6239
12
F010103 วิ่ง , วิ่ง และวิ่ง [123456] กฤตย์
14 ม.ค. 56
้hohlaa
23 มิ.ย. 59
33789
155
F009073 จากเส้นทางชีวิตที่ใกล้ชิดธรรมชาติ..สู่เส้นทางสายมะเร็ง..ถึงแนวทางชีวจิต [1234567] ภูมิชีวิต
27 มิ.ย. 55
ภูมิชีวิต
30 พ.ค. 58
41354
186
F008152 สมัครเข้าชมรมวิ่งฟอร์รันเนอร์ ได้ที่นี่.. [123456789] คนเมืองดาบ
5 ม.ค. 55
Sutee
19 ธ.ค. 60
50201
250
F008085 สั่งซื้อเสื้อ ฟอร์รันเนอร์ ได้ที่นี่คร้าบ [1234] คนเมืองดาบ
21 ธ.ค. 54
neng1960
22 มิ.ย. 62
30426
107
F004008 มาราธอนเตือนตนรู้ประมาณ [123456789101112131415161718] กฤตย์
12 เม.ย. 53
ตะวันฉาย
16 ม.ค. 63
100983
522
F000905 กระทู้อันมีลักษณะต้องห้าม หงอคง
23 เม.ย. 52
หงอคง
16 พ.ค. 56
5902
17
F00016770 ทริปนี้..มวกเหล็กเทรล 2021 คนเมืองดาบ
12 พ.ค. 64

538
0
F00016765 ทริปนี้... เขาใหญ่มาราธอน 2021 คนเมืองดาบ
6 เม.ย. 64

604
0
F00016761 ทริปนี้ ...Western Forest Trail 2021 คนเมืองดาบ
29 มี.ค. 64

581
0
F00016760 ทริปนี้ ...Western Forest Trail 2021 คนเมืองดาบ
29 มี.ค. 64

569
0
F00016758 ทริปนี้... Bangsaen 42 2021 คนเมืองดาบ
29 มี.ค. 64

551
0
F00016756 ทริปนี้ ...Pattana Cross Country 2021 คนเมืองดาบ
26 มี.ค. 64

538
0
F00016755 ขาย Garmin venu Black/Slate k_warawut
25 มี.ค. 64
k_warawut
25 มี.ค. 64
562
1
F00016754 ขาย Garmin venu Black/Slate k_warawut
25 มี.ค. 64

542
0
F00016746 ขาย go pro 6 black ไม่ได้ใช้ ให้ไปใช้ต่อ 2500 ใช้วิ่ง Ocean1150
15 มี.ค. 64

553
0
F00016743 ทริปนี้..จันท์ 1 วิ่งเพื่อน้อง สพป.จบ.1
8 มี.ค. 64

555
0
F00016734 ขาย Garmin5 Plus ใช้เอง อุปกรณ์ครบ+กล่อง iammai
2 มี.ค. 64

598
0
F00016709 นวดนักกีฬา massage for sports หรือ sport massage คือ ? Relax109info
10 ธ.ค. 63

658
0
F00016708 *** ขายนาฬิกา Garmin Forerunner 935 สภาพ 99% ใช้งานน้อย กล่องและอุปกรณ์ครบ*** Podsarut
3 ธ.ค. 63

702
0
F00016699 VR Run เพื่อน้องออทิสติก Double A Virtual Run for Autistic Dream วิ่งวาดฝันให้น้อง BKK2000
4 พ.ย. 63

756
0
F00016667 [ชลบุรี] ขาย รองเท้าวิ่ง Nike Pegasus 36 Trail stationmetio
24 ส.ค. 63

704
0
F00016663 ขายหูฟัง บลูทูธ JBL Tune220TWS มือ2 มีประกัน ราคา 2700 Jakraphan
9 ส.ค. 63

811
0
F00016660 ขาย TomTom Adventure GPS Multisport watch Kaikook1270
23 ก.ค. 63

740
0
F00016656 ขาย garmin​ fenix​5x​ saphire​ ภาษาไทย​ ยกกล่องยันสติ๊กเกอร์​พร้อมสายแถมรวม4เส้นประกันหมดแล้ว​ สภาพไม่มีรอยตกกระแทกใดๆ​ ounlaw
15 ก.ค. 63

724
0
F00016655 ขาย Polar stride sensor (รองรับ Zwift run) CltAltDelete
8 ก.ค. 63

831
0
F00016653 ขาย Garmin Venu (ของใหม่ ยังไม่ผ่านการใช้งาน) jirayuja
1 มิ.ย. 63
jirayuja
1 มิ.ย. 63
832
2
F00016652 ขายนาฬิกา Samsung Galaxy Watch 42mm ราคาเต็ม 9,990 บาท ขอขาย 4,200 บาท (สภาพ 98%) jirayuja
24 พ.ค. 63
jirayuja
28 พ.ค. 63
825
4
F00016651 ขาย Garmin Vivomove HR 3500 Kai99
22 พ.ค. 63

810
0
F00016650 ขายนาฬิกา Garnin Venu สีดำ (Black with Slate) ประกันศูนย์ไทย (GIS) เหลือถึง 06/04/2021 RunnerKid
5 พ.ค. 63

911
0
F00016649 ***ขายนาฬิกา G-shock Mudmaster (สีเขียว) ราคาเต็ม 16,900 บาท ขอขายราคา 7,500 บาท สภาพใหม่ 100% jirayuja
3 พ.ค. 63
jirayuja
21 พ.ค. 63
860
3
F00016648 ขาย----->>>GARMIN FORRUNNER 235 Bonito
2 พ.ค. 63
Kengpkk
13 พ.ค. 63
895
1
F00016647 ***นาฬิกาออกกำลังกาย Samsung Galaxy Watch 46 mm+สายหนังแท้ ราคาเต็ม 6,990 บาท ขอขายราคา 3,200 บาท สภาพ 98% (ใช้งานน้อยมาก) jirayuja
1 พ.ค. 63
jirayuja
1 พ.ค. 63
855
3
F00016646 ***หูฟังออกกำลังกาย Bose Soundsport Free Wireless ราคาเต็ม 8,900 บาท ขอขายราคา 3,500 บาท สภาพ 95% (ใช้งานน้อย) jirayuja
1 พ.ค. 63
jirayuja
1 พ.ค. 63
924
4
F00016645 ***ขายรองเท้าวิ่ง Asics รุ่น Nimbus 19 Size ผู้ชาย US 10 EUR 44 ราคาเต็ม 4,800 บาท ขอขายราคา 2,000 บาท สภาพ 90% jirayuja
1 พ.ค. 63
jirayuja
1 พ.ค. 63
807
2
F00016644 ***ขายรองเท้าวิ่ง Asics รุ่น Nimbus 19 Size ผู้ชาย US 10 EUR 44 ราคาเต็ม 4,800 บาท ขอขายราคา 1,800 บาท สภาพ 90% jirayuja
1 พ.ค. 63
jirayuja
1 พ.ค. 63
801
2
F00016643 ขายรองเท้าวิ่ง Nike Zoomfly Ssp
1 พ.ค. 63
Ssp
1 พ.ค. 63
783
1
F00016633 ทริปนี้..เขาหลักมาราธอน 2021 คนเมืองดาบ
10 มี.ค. 63

887
0
F00016629 ขออนุญาตขายอีกเรือนครับ Garmin fenix 5x plus เครื่องศูนย์ไทยยกกล่องสภาพดีพร้อมใบเสร็จราคาไม่แพงรุ่นนี้อึดถึกทน ลงเพลงได้ ounlaw
7 มี.ค. 63

8353
0
F00016622 Garmin Smartband vivofit 4 : 2000 บาท สภาพใหม่ไม่เคยใช้งาน wezer
24 ก.พ. 63

838
0
F00016621 ***ขาย Harman Kardon Aura Studio 2 มือหนึ่ง (ของใหม่) ราคา 9,500 บาท*** jirayuja
21 ก.พ. 63
jirayuja
23 ก.พ. 63
869
5
F00016612 ขาย Garmin fenix 5xplus saphire สภาพสวย heart rate ติดกันรอยให้สวยใสไม่แตกไม่ร้าวสภาพ 95เปอร์เซ็น แบตโคตรทน ounlaw
8 ก.พ. 63

830
0
F00016611 ขาย Garmin fenix 5xplus saphire สภาพสวย heart rate ติดกันรอยให้สวยใสไม่แตกไม่ร้าวสภาพ 95% แบตโคตรทน ลงเพลงในตัว ounlaw
8 ก.พ. 63

782
0
F00016610 ทริปนี้..Ultra-Trail Doi Muser คนเมืองดาบ
6 ก.พ. 63

840
0
F00016609 Garmin FR 245 music ประกันเหลือๆ 0804068018
6 ก.พ. 63
0804068018
6 ก.พ. 63
944
1
F00016608 ขาย Garmin Fenix 5X PLUS (Titanium) Carbon Gray DLC Titanium Band เครื่องศูนย์ไทย mickey29
6 ก.พ. 63

959
0
F00016607 ทริปนี้..PET - Pribpree Eco trail 2020 คนเมืองดาบ
5 ก.พ. 63

901
0
F00016606 ทริปนี้..Altra Road 100 2020 คนเมืองดาบ
5 ก.พ. 63

894
0
F00016605 ทริปนี้..Nan Marathon 2020 คนเมืองดาบ
5 ก.พ. 63

914
0
F00016604 ทริปนี้..Garmin Ultra-Trail KhaoKho 2020 คนเมืองดาบ
5 ก.พ. 63

808
0
F00016603 ขาย Forerunner 645 ยังไม่แกะกล่อง 12,500บาท lionad
4 ก.พ. 63

764
0
F00016602 ขาย GARMIN FORERUNNER 245 MUSIC ของใหม่ jetsitt
4 ก.พ. 63

859
0
F00016601 ทริปนี้..Nan Mountain Trail 2020 ชาย ฟอร์รันเนอร์
3 ก.พ. 63

970
0
F00016600 ขาย BIB - Haft Marathon งานบุรีรัมย์มาราธอน พร้อมเต้นท์ 1 จอย
31 ม.ค. 63

738
0
F00016599 ทริปนี้..ขนอมมาราธอน 2020 คนเมืองดาบ
31 ม.ค. 63

759
0
F00016598 ทริปนี้..สวนผึ้งมูนรัน 2020 ชาย ฟอร์รันเนอร์
29 ม.ค. 63

837
0
F00016597 ขายgarmin245music มือสองสภาพสวยครับ 8000รวมส่งครับ Wanchart
28 ม.ค. 63

744
0

พื้นที่โฆษณา

พื้นที่โฆษณา

ระบบคำนวณความเร็วและฝีเท้า

ระยะทาง : เมตร

เวลา :


ชม.

นาที

วินาที

ความเร็ว (กม./ชม.)
0
ฝีเท้า (นาที/กม.)
0
Ads box
(180x150)