Every passions has its destiny
Billy Mills
American Runner

สมัครสมาชิกเว็บฟอร์รันเนอร์

ยินดีต้อนรับสู่ระบบสมาชิกเว็บ forrunnersmag.com

ระบบสมาชิกเว็บฟอร์รันเนอร์มีไว้เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับผู้เข้าใช้บริการเว็บ เช่นเว็บบอร์ด รวมถึงบริการอื่นที่จะมีขึ้นในอนาคต นอกจากนี้ยังเป็นการป้องกันการก่อกวนโดยผู้ไม่ประสงค์ดีและบ็อต (ระบบก่อกวนเว็บไซต์อัตโนมัติจากเว็บอื่น) ได้ทางหนึ่ง

"สมาชิก" ในที่นี้ หมายถึง สมาชิกเว็บฟอร์รันเนอร์ ซึ่งเปิดกว้างสำหรับนักวิ่งและผู้สนใจการวิ่งเพื่อสุขภาพทุกคน ต่างจาก สมาชิกชมรมฟอร์รันเนอร์ สมาชิกภาพทั้งสองแบบแยกจากกันโดยสิ้นเชิง สมาชิกเว็บฟอร์รันเนอร์ อาจเป็นสมาชิกชมรมฟอร์รันเนอร์หรือไม่ก็ได้ ในทำนองเดียวกัน สมาชิกชมรมฟอร์รันเนอร์ก็อาจเป็นหรือไม่เป็นสมาชิกเว็บฟอร์รันเนอร์ก็ได้ เช่นกัน

หลังจากที่คุณส่งข้อมูลการสมัครสมาชิกแล้ว หากข้อมูลครบถ้วนถูกต้อง เว็บจะส่งอีเมลไปหาคุณเพื่อแจ้งรหัสยืนยัน รหัสยืนยันนี้จำเป็นต้องใช้ในการเข้าระบบครั้งแรก หากไม่มีรหัสนี้ จะเข้าระบบไม่ได้ ดังนั้น อีเมลที่ให้มาจะต้องเป็นอีเมลของคุณจริง มิเช่นนั้นคุณจะเข้าสู่ระบบไม่ได้

ชื่อล็อกอิน * (ไม่เกิน 20 ตัวอักษร)
ชื่อจริง * (ไม่เกิน 50 ตัวอักษร)
ไม่เปิดเผย
อีเมล * อีเมลจริงเท่านั้น
ไม่เปิดเผย
รหัสผ่าน * (ไม่เกิน 20 ตัวอักษร)
ทวนรหัสผ่าน *
คำขวัญประจำตัว
ภาพประจำตัว ไฟล์ภาพชนิด jpg ควรมีขนาดภาพไม่เกิน 150 x 150 พิกเซล หากใหญ่เกินจากนี้ ภาพจะถูกย่อให้มีขนาดไม่เกิน 150 x 150 โดยอัตโนมัติ
รหัสยืนยัน

โปรดใส่อักขระที่ปรากฏในรูปนี้

ตกลง ล้าง
* หมายถึงช่องที่ต้องกรอก ห้ามเว้นว่าง

พื้นที่โฆษณา

พื้นที่โฆษณา

ระบบคำนวณความเร็วและฝีเท้า

ระยะทาง : เมตร

เวลา :


ชม.

นาที

วินาที

ความเร็ว (กม./ชม.)
0
ฝีเท้า (นาที/กม.)
0
Ads box
(180x150)