Talent without working hard is nothing
Cristiano Ronaldo
professional soccer

Run for school : 66 ปีที่บ้านล่าง

  วันที่24 พฤษภาคม 2563 (อาทิตย์)
  สถานที่โรงเรียนบางสะพาน อ. บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์
  ระยะ13 / 6 / 3
  ติดต่อ
  เพจเฟซบุ๊ก
  สมัครออนไลน์

  แผนที่สถานที่แข่งขัน

  ดูแผนที่ใน google maps

  รายการอื่นในจังหวัด ประจวบคีรีขันธ์

  (ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2564 ถึง 30 พฤษภาคม 2564)

  Hua Hin Women's Half Marathon 2021 (2 พ.ค. 64)
  หัวหินมาราธอน (ครั้งที่ 3) (9 พ.ค. 64)

  พื้นที่โฆษณา

  พื้นที่โฆษณา

  ระบบคำนวณความเร็วและฝีเท้า

  ระยะทาง : เมตร

  เวลา :


  ชม.

  นาที

  วินาที

  ความเร็ว (กม./ชม.)
  0
  ฝีเท้า (นาที/กม.)
  0
  Ads box
  (180x150)