Great is the victory, but the friendship of all is greater.
Emil Zatopek
Czech runner

วิ่งให้ทัน Ep.3.1 – เชียงราย

  วันที่5 กรกฎาคม 2563 (อาทิตย์)
  สถานที่โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ศรีบุรินทร์ อ.เมือง จ.เชียงราย
  ระยะ21 / 10.5 / 5
  ติดต่อ 081 819 0557
  เว็บ

  บันทึกการเปลี่ยนแปลงข้อมูล

  22 มิถุนายน 2563

  แผนที่สถานที่แข่งขัน

  ดูแผนที่ใน google maps

  รายการอื่นในวันที่ 5 กรกฎาคม 2563

  รายการอื่นในจังหวัด เชียงราย

  (ระหว่างวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 ถึง 12 ตุลาคม 2563)

  Chiangrai 21.1 Marathon 2020 (19 ก.ค. 63)

  พื้นที่โฆษณา

  พื้นที่โฆษณา

  ระบบคำนวณความเร็วและฝีเท้า

  ระยะทาง : เมตร

  เวลา :


  ชม.

  นาที

  วินาที

  ความเร็ว (กม./ชม.)
  0
  ฝีเท้า (นาที/กม.)
  0
  Ads box
  (180x150)