Mind is everything; muscle - pieces of rubber. All that I am, I am because of my mind.
Paavo Nurmi

วิ่งสู่ฝัน Run for Dream 2020

  วันที่14 มิถุนายน 2563 (อาทิตย์)
  สถานที่โรงเรียนบ้านแป-ระใต้ อ.ท่าแพ จ.สตูล
  ระยะ11 / 5
  ติดต่อ089-6710610
  เพจเฟซบุ๊ก
  สมัครออนไลน์

  แผนที่สถานที่แข่งขัน

  ดูแผนที่ใน google maps

  รายการอื่นในวันที่ 14 มิถุนายน 2563

  วิ่ง กิน นอน หาดชะอำ 2563 (ประจวบคีรีขันธ์)

  พื้นที่โฆษณา

  พื้นที่โฆษณา

  ระบบคำนวณความเร็วและฝีเท้า

  ระยะทาง : เมตร

  เวลา :


  ชม.

  นาที

  วินาที

  ความเร็ว (กม./ชม.)
  0
  ฝีเท้า (นาที/กม.)
  0
  Ads box
  (180x150)