Great is the victory, but the friendship of all is greater.
Emil Zatopek
Czech runner

Sapphaya Run 2020

  วันที่5 กรกฎาคม 2563 (อาทิตย์)
  สถานที่หน้าโรงพักเก่าตลาดสรรพยา อ.สรรพยา จ.ชัยนาท
  ระยะ13 / 3
  ติดต่อ
  เพจเฟซบุ๊ก

  บันทึกการเปลี่ยนแปลงข้อมูล

  14 มิถุนายน 2563
  เลื่อนไป 14 กุมภาพันธ์ 2564

  แผนที่สถานที่แข่งขัน

  ดูแผนที่ใน google maps

  รายการอื่นในวันที่ 5 กรกฎาคม 2563


  พื้นที่โฆษณา

  พื้นที่โฆษณา

  ระบบคำนวณความเร็วและฝีเท้า

  ระยะทาง : เมตร

  เวลา :


  ชม.

  นาที

  วินาที

  ความเร็ว (กม./ชม.)
  0
  ฝีเท้า (นาที/กม.)
  0
  Ads box
  (180x150)