You can fight without ever winning,
but never ever, win without a fight.
Rush

Rattanakosin RMUTR Walk and Run 2020

  วันที่29 มีนาคม 2563 (อาทิตย์)
  สถานที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
  ระยะ21 / 10 / 5 / 3
  ติดต่อ032-618500
  เพจเฟซบุ๊ก
  สมัครออนไลน์

  บันทึกการเปลี่ยนแปลงข้อมูล

  20 มีนาคม 2563
  เลื่อนไป 6 ธันวาคม

  แผนที่สถานที่แข่งขัน

  ดูแผนที่ใน google maps

  รายการอื่นในวันที่ 29 มีนาคม 2563

  ปากพลีรัน (นครนายก)
  วิ่งพ้นภัย by MDRT Thailand (สมุทรปราการ)
  ติสท์รัน วิ่งทะลุเฟรม ปี2 (ปัตตานี)
  เดิน-วิ่งลดฝุ่น PM2.5 (กรุงเทพมหานครฯ)

  รายการอื่นในจังหวัด ประจวบคีรีขันธ์

  (ระหว่างวันที่ 2 เมษายน 2563 ถึง 1 กรกฎาคม 2563)

  Run for school : 66 ปีที่บ้านล่าง (24 พ.ค. 63)
  วิ่ง กิน นอน หาดชะอำ 2563 (14 มิ.ย. 63)

  พื้นที่โฆษณา

  พื้นที่โฆษณา

  ระบบคำนวณความเร็วและฝีเท้า

  ระยะทาง : เมตร

  เวลา :


  ชม.

  นาที

  วินาที

  ความเร็ว (กม./ชม.)
  0
  ฝีเท้า (นาที/กม.)
  0
  Ads box
  (180x150)