You can fight without ever winning,
but never ever, win without a fight.
Rush

เดิน-วิ่งลดฝุ่น PM2.5

  วันที่29 มีนาคม 2563 (อาทิตย์)
  สถานที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  ระยะ10 / 3 (virtual)
  ติดต่อ
  เพจเฟซบุ๊ก
  สมัครออนไลน์

  แผนที่สถานที่แข่งขัน

  ดูแผนที่ใน google maps

  รายการอื่นในวันที่ 29 มีนาคม 2563

  ปากพลีรัน (นครนายก)
  วิ่งพ้นภัย by MDRT Thailand (สมุทรปราการ)
  ติสท์รัน วิ่งทะลุเฟรม ปี2 (ปัตตานี)

  พื้นที่โฆษณา

  พื้นที่โฆษณา

  ระบบคำนวณความเร็วและฝีเท้า

  ระยะทาง : เมตร

  เวลา :


  ชม.

  นาที

  วินาที

  ความเร็ว (กม./ชม.)
  0
  ฝีเท้า (นาที/กม.)
  0
  Ads box
  (180x150)