Anybody can be a runner, ... We were meant to move. We were meant to run. It's the easiest sport
Bill Rodgers
American Marathoner

“MAEJO RUN 2019”

  วันที่8 ธันวาคม 2562 (อาทิตย์)
  สถานที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้
  ระยะ14.4 / 5.5
  ติดต่อ
  โครงการวิ่งมินิมาราธอน สมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้
  “MAEJO RUN 2019”
  วันอาทิตย์ที่ ธันวาคม 2562
  ----------------------------------------------------
  หลักการและเหตุผล
  สมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ ได้ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2490 ใช้ชื่อว่า “สมาคมนักเรียนเก่าแม่โจ้” ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น “สมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้” เมื่อปีพ.ศ.2526 และใช้มาจนถึงปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อบริการสวัสดิการ และให้ความช่วยเหลือแก่สมาชิก รวมทั้งองค์กรการกุศลและสาธารณะประโยชน์ เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีและเป็นสื่อกลางประสานความสัมพันธ์ในหมู่สมาชิก นอกจากนี้ยังสนับสนุนและสงเคราะห์ทางการศึกษา การวิจัย ศิลปวัฒนธรรม และบริการทางวิชาการแก่สมาชิกและสังคม รวมถึงส่งเสริมและสนับสนุนให้มีสุขภาพที่ดีด้วย
  การวิ่งเป็นการออกกำลังกายที่ง่ายและสะดวกที่สุดเหมาะสำหรับทุกเพศทุกวัย มีประโยชน์ต่อร่างกายมากมาย นอกจากจะช่วยให้ร่างกายแข็งแรงและมีชีวิตยืนยาวแล้ว ยังส่งผลดีต่อสภาพจิตใจโดยรวม ช่วยทำให้ปอดแข็งแรง การไหลเวียนของเลือดปกติ เสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย สร้างความแข็งแกร่งให้แก่ขา เพิ่มความยืดหยุ่นของข้อต่อ เพิ่มความหนาแน่นให้มวลกระดูก รวมทั้งเป็นการควบคุมน้ำหนักไปในตัว ผ่อนคลายความเครียดและทำให้มีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้น

  วัตถุประสงค์
  1. เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ รวมทั้งกองทุนการศึกษาและการช่วยเหลือ           ครอบครัวศิษย์เก่าที่เจ็บป่วยและเสียชีวิต
  2. เพื่อสนับสนุนให้สมาชิกของสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ รวมทั้งคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาของ    มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้ออกกำลังกายเพื่อให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์
  3. เพื่อร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสที่แม่โจ้มีอายุครบ 85 ปี ของการก่อตั้ง (พ.ศ.2477-2562)

  กำหนดวัน-เวลาจัดงาน
  วันอาทิตย์ที่ ธันวาคม 2562  เวลา 05.30-10.00 น.

  ประเภทกิจกรรม
  1. ประเภท FUN RUN ระยะทาง 5.5 กิโลเมตร
  2. ประเภท MINIMARATHON ระยะทาง 14.4 กิโลเมตร

  ประเภทผู้เข้าแข่งขัน
  1. ประเภทบุคคลทั่วไป จำนวน 2,500 คน
  2. ประเภทนักศึกษา (มหาวิทาลัยแม่โจ้เท่านั้น) จำนวน 200 คน

  เส้นทางการแข่งขัน
  1. ประเภท FUN RUN (5.5 กิโลเมตร) บริเวณภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่
  2. ประเภท MINIMARATHON (14.4 กิโลเมตร) ตั้งแต่จุดเริ่มต้นจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ วิ่งออกทางประตูหลังผ่านบ้านโปง ขึ้นสู่สำนักฟาร์มมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และกลับตัวลงมาในเส้นทางเดิมเข้าเส้นชัยที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้

  การแบ่งรุ่นการแข่งขัน
  1. ประเภท FUN RUN 5.5 กิโลเมตร (ค่าสมัคร 400 บาท) 
  รุ่นชาย ไม่เกิน 19 ปี, 20-32 ปี, 33-45 ปี, 46-59 ปี, 60 ปีขึ้นไป
  2. ประเภท MINIMARATHON 14.4 กิโลเมตร (ค่าสมัคร 450 บาท)
  รุ่น ชาย ไม่เกิน 19 ปี, 20-29 ปี, 30-39 ปี 40-49 ปี, 50-59 ปี, 60 ปีขึ้นไป
  รุ่น หญิง ไม่เกิน 19 ปี, 20-29 ปี, 30-39 ปี 40-49 ปี, 50-59 ปี, 60 ปีขึ้นไป

  กำหนดเปิดรับสมัคร
  ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2562 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2562 สมัครออนไลน์ได้ที่ www.maejo.run สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ โทร 053-353140 หรือ Line ID @668qnxqb (มี ข้างหน้าด้วย)

  ค่าสมัคร ของที่ระลึก และของรางวัล
  1. ประเภท VIP ราคา 1,000 บาท จะได้รับเสื้อที่ระลึก BIB เหรียญรางวัล และริสแบนด์ (ไม่มีการแข่งขัน)
  2. ประเภท FUN RUN ค่าสมัคร 400 บาท จะได้รับเสื้อที่ระลึก BIB เหรียญรางวัล และริสแบนด์ แข่งขันได้อันดับ   1-3 จะได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศ
  3. ประเภท  MINIMARATHON ค่าสมัคร 450 บาท จะได้รับเสื้อที่ระลึก BIB เหรียญรางวัล และริสแบนด์ แข่งขันได้อันดับ  1-5 จะได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศ
  4. ประเภทนักศึกษา ราคา 250 บาท (ทุกประเภทการแข่งขัน) จะได้รับเหรียญรางวัล BIB ริสแบนด์ แข่งขันได้อันดับ 1-3 จะได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศ

  วิธีการชำระเงิน
  สามารถชำระเงินโดยการโอนเข้าบัญชีเท่านั้น ที่ธนาคารกรุงไทย สาขาแม่โจ้ เลขที่บัญชี 678-5-37185-6 ซื่อบัญชี โครงการวิ่งมินิมาราธอน (สมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้)

  บริการและสวัสดิการ
  1. น้ำดื่ม+น้ำแข็ง (ตลอดเส้นทางการแข่งขันทุก 2.5 กิโลเมตร)
  2. บูทอาหารและเครื่องดื่ม บริการหลังเข้าเส้นชัย
  3. การปฐมพยาบาลพร้อมรถพยาบาล ดูแลตลอดการแข่งขัน
  4. รถสุขาเคลื่อนที่ บริเวณจุดเริ่มต้นและหลังเข้าเส้นชัย
  5. บริการรับฝากของ (กรุณารับคืนเวลา 8.00 น.)
  6. มีเจ้าหน้าที่ดูแลตลอดเส้นทางวิ่ง

  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
  1. ได้เงินสนับสนุนกิจกรรมของสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ รวมทั้งเงินเข้ากองทุนการศึกษา และเงิน          ช่วยเหลือครอบครัวศิษย์เก่าที่เจ็บป่วยและเสียชีวิต
  2. สมาชิกสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้ออกกำลัง    กายทำให้มีสุขภาพแข็งแรง
  3. ได้ร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสที่แม่โจ้มีอายุครบ 85 ปี

  ----------------------------------------------------------------------

  แผนที่สถานที่แข่งขัน

  ดูแผนที่ใน google maps

  รายการอื่นในวันที่ 8 ธันวาคม 2562

  วิ่ง-ปั่น รำลึก 50 ปี พระบารมีคุ้มภัย (พิจิตร)
  วิ่งด้วย ช่วยกันสร้าง (ชัยภูมิ)
  วิ่งเพื่อให้ ภูเวียงวิทยาคมมินิมาราธอน 2019 (ขอนแก่น)
  วังไฮ มินิมาราธอน 2019 (หนองคาย)
  ตะนาวศรีเทรล 2019 (ราชบุรี)
  ลูกเสือชวนวิ่ง "ตลิ่งชันมินิมาราธอน" 2019 (สุพรรณบุรี)
  สัตวแพทย์ มช. มินิมาราธอน ครั้งที่ 4 (เชียงใหม่)
  สายใยรักเช้ายันค่ำฮาล์ฟมาราธอน 2019 (สระบุรี)
  พลวงทอง Bike & Run 2019 (ชลบุรี)
  ไทรน้อย มินิมาราธอน ครั้งที่ 1 (นนทบุรี)
  เทศบาลโคกหล่อมินิมาราธอน ครั้งที่1 (ตรัง)
  เมืองเทิง มินิมาราธอน (เชียงราย)
  เดิน-วิ่ง ศรีสัชนาลัย “Run For Aging 2019 (สุโขทัย)
  เดิน-วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอนเฉลิมพระเกียรติ (ตราด)
  เดิน-วิ่ง รวมใจชลบุรี มินิมาราธอน ครั้งที่ 5 (ชลบุรี)
  เดิน-วิ่ง การกุศลเพื่อชุมชน "ทุ่งใหญ่ มินิมาราธอนและฟันรัน" ครั้งที่ 1 (นครศรีธรรมราช)
  เดิน-วิ่งมินิฮาล์ฟมาราธอนสู่อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร (ศรีสะเกษ)
  เดอะ สิงห์ ออปสตาเคิล เทรล ซีรีย์ 2019 (เชียงราย)
  แหลมสิงห์ มินิ-ฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 1 (จันทบุรี)
  แพร่มาราธอน 2019 (แพร่)
  ABEC RUN 2019 (เชียงราย)
  Barbie 60th Anniversary Run 2019 (กรุงเทพมหานครฯ)
  Chak Kham Alumni Mini Marathon 2019 ()
  Chase Your Dream RUN 2019 (สมุทรปราการ)
  ExRun วิ่งสุดมันส์กับคนพันธุ์เอ็กซ์ 2019 (กรุงเทพมหานครฯ)
  Fishermen Run 2019 : Seafdec Mini-Marathon (สมุทรปราการ)
  Gt Extreme Charity Run 2019 (ประจวบคีรีขันธ์)
  Homfa Super Mini-Half Marathon 2019 (ลำปาง)
  JALOR Running 2019 ()
  Jingle Bells Run 2019 (กรุงเทพมหานครฯ)
  Koh Yao Half Marathon 2019 (พังงา)
  Korat half marathon Loifaa (นครราชสีมา)
  Laemsing Mini-Half Marathon #1 (จันทบุรี)
  Nature Run Hangdong School Minimarathon 2019 (เชียงใหม่)
  Photorun2 (เชียงใหม่)
  River Kwai Half Marathon Thailand Championship 2019 (กาญจนบุรี)
  Run For Pet ครั้งที่ 2 (ฉะเชิงเทรา)
  RUN to the Rhythm (นนทบุรี)
  RUN Without Frontiers 2019 (ตาก)
  SG Run for Our Teachers 2019 (กรุงเทพมหานครฯ)
  Suzuki Singburi Charity RUN 2019 (สิงห์บุรี)
  Toyota Live Alive Run Series 2019 - ชลบุรี (ชลบุรี)
  Wang hai mini marathon 2019 (หนองคาย)

  รายการอื่นในจังหวัด เชียงใหม่

  (ระหว่างวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 ถึง 8 ตุลาคม 2563)

  CM 6 (8 ส.ค. 63)
  Ultra Trail Chiangmai 2020 (15 ส.ค. 63)
  ผาช่อฮาล์ฟมาราธอน 2020 (23 ส.ค. 63)
  ข้าวนึ่งรัน (KN Run) 2020 (27 ก.ย. 63)

  พื้นที่โฆษณา

  พื้นที่โฆษณา

  ระบบคำนวณความเร็วและฝีเท้า

  ระยะทาง : เมตร

  เวลา :


  ชม.

  นาที

  วินาที

  ความเร็ว (กม./ชม.)
  0
  ฝีเท้า (นาที/กม.)
  0
  Ads box
  (180x150)