Listen to your body. Do not be a blind and deaf tenant.
Dr. George Sheehan
American running writer

วิ่งปราการ 2018 ณ ป้อมพระจุลจอมเกล้า

    วันที่9 ธันวาคม 2561 (อาทิตย์)
    สถานที่ป้อมพระจุลจอมเกล้า จ.สมุทรปราการ
    ระยะ10 / 5
    ติดต่อ
    วิ่งปราการ 2018 ณ ป้อมพระจุลจอมเกล้า
    BikestyleAndRun  และภาคส่วนต่างๆ ร่วมจัดกิจกรรม "วิ่งปราการ 2018 ณ ป้อมพระจุลจอมเกล้า 
    จ.สมุทรปราการ วันอาทิตย์ที่ ธันวาคม 2561  จากจุดเริ่มต้นที่ ป้อมพระจุลจอมเกล้า เดิน วิ่ง รำลึกวิกฤตการณ์ร.ศ.112  ครบรอบ 125 ปี ในดินแดนประวัติศาสตร์ ชมบรรยากาศในตอนเช้าพร้อมถ่ายภาพคู่กับพิพิธภัณฑ์เรือหลวงแม่กลอง รับเหรียญที่ระลึกทรงคุณค่า ซึ่งเป็นเหรียญป้อมพระจุลจอมเกล้า จัดทำโดยกองกษาปณ์ กรมธนารักษ์ มีจำนวนจำกัด  เมื่อสมัครทางออนไลน์ 150 ท่านแรกเท่านั้น งานวิ่ง ณ จังหวัดสมุทรปราการ โดยชาวสมุทรปราการ เพื่อนักวิ่งที่น่ารักทุกท่าน รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายทั้งหมด จะนำสมทบทุนมอบให้สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์  เพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ต่อไป
    ประเภทของกิจกรรม
    01. เดินระยะทาง3กิโลเมตร
    02. วิ่งระยะทาง5กิโลเมตร
    03. วิ่งระยะทาง10กิโลเมตร
    ประเภทของสมัคร
    01. ทุกประเภททั่วไป เดิน วิ่ง   500 บาท รับหมายเลข เสื้อ เหรียญ
    02. Charity 2,500 บาท รับ หมายเลข เสื้อ เหรียญ ถ้วยรางวัล เหรียญป้อมพระจุลจอม เหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสิน
    03. Virtual Run ระยะ 10 กิโลเมตร 350 บาท รับ เสื้อ เหรียญ
    เสื้อ 
    ทรงเข้ารูป Slim Fit  แขนสั้น Unisex มีกระเป๋าหลังขนาดตั้งแต่ SSS-2XL  
    เหรียญ
    -เหรียญที่ระลึก สกรีนโลโก้ของงาน ด้านหน้า รับทุกท่านหลังเข้าร่วมกิจกรรมและเข้าเส้นชัย
    -เหรียญพิเศษ เนื้อทองแดง มีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จัดทำโดยกองกษาปณ์ กรมธนารักษ์ โดยเป็นเหรียญป้อมพระจุลจอมเกล้า ผลิตในปี พ.ศ. 2541 ผลิตจากปลอดกระสุนปืนใหญ่
    เมื่อสมัครทางออนไลน์ 150 ท่านแรกเท่านั้น
    (-ประวัติและวัตถุประสงค์ในการจัดสร้าง
    มูลนิธิพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ ณป้อมพระจุลจอมเกล้าได้จัดสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ ประดิษฐาน ณ ป้อมพระจุลจอมเกล้า สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ เป็นองค์ประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเททองหล่อพระบรมรูป และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์ เมื่อปี่ พ.ศ. 2535 
    ภายใต้แท่นประดิษฐานพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ ณ ป้อมพระจุลจอมเกล้านี้ มีห้องอเนกประสงค์ พอที่จะจัดเป็นห้องนิทรรศการประวัติป้อมพระจุลจอมเกล้าขึ้นเป็นการประจำ เพื่อให้ประชาชนทั่วไปที่ไปสักการะบูชาพระบรมราชานุสาวรีย์ ได้เข้าชมและรับทราบประวัติความเป็นมา คณะกรรมการมูลนิธิฯ จึงดำริจัดหาทุนสร้างห้องนิทรรศการดังกล่าว โดยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้อันเชิญพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวประดิษฐานด้านหน้าเหรียญ และพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ ณ ป้อมพระจุลจอมเกล้า ประดิษฐานด้านหลังเหรียญ เพื่อจัดหาทุนสร้างห้องนิทรรศการประวัติป้อมพระจุลจอมเกล้า น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีแก่ปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าและประเทศชาติ
    รายนามพระเถราจารย์ร่วมพิธีมังคลาภิเษกเหรียญป้อมพระจุลจอมเกล้า พ.ศ.2541
    1. สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (ประธานสงฆ์) วัดบวรนิเวศวิหาร 2. พระราชอุดมมงคล (หลวงพ่ออุตตมะ) วัดวังวิเวการาม  3. พระราชวิสุทธิคุณ (หลวงพ่อเก๋) วัดเกาะหลัก
    4. พระญาณวิทยาคมเถร (หลวงพ่อคูณ) วัดบ้านไร่  5. พระอุดมประชานาถ (หลวงพ่อเปิ่น) วัดบางพระ 6. พระครูสุตพลวิจิตร (หลวงพ่อคร่ำ) วัดวังหว้า  7. พระครูสุนทรวรรณกิจ (หลวงพ่อดี) วัดพระรูป
    8. หลวงพ่อหลิว ปญณโก วัดไร่แตงทอง  9. พระครูพุทธสิริวัฒน์ (หลวงพ่อเมี้ยน) วัดโพธิ์กบจา 10. พระครูสุนทรธรรมกิจ (หลวงพ่อหยอด) วัดแก้วเจริญ )
    -เหรียญพิเศษ  เนื้อทองแดง สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช “รุ่น 250 ปี กู้ชาติ” ในวาระ 250 ปี กู้ชาติของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช โดยมูลนิธิสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ได้สร้างเหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช “รุ่น 250 ปี กู้ชาติ”  จำนวน 30,000 เหรียญโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหาทุนทรัพย์ในการจัดสร้างพิพิธภัณฑ์เรือหลวงโพธิ์สามต้น ณ ท่าเทียบเรือ อู่ต่อเรือ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 
    (อู่ต่อเรือเสม็ดงาม) อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 
    เมื่อเข้าเส้นชัยในลำดับ 1-100 ท่านแรก (ติดTOP 100 ท่านแรกของนักวิ่งระยะ 10 ก.ม.เท่านั้นแบ่งเป็นชาย 50 ท่าน หญิง 50 ท่าน)

    ถ้วยรางวัลสำหรับนักวิ่ง
    -ถ้วยรางวัล OVER ALL ชาย รางวัล พร้อมเงินรางวัล 2000 บาท 
     ถ้วยรางวัล OVER ALL หญิง รางวัล พร้อมเงินรางวัล 2000 บาท
    -แบ่งการแข่งขันเป็น รุ่น แยกชายหญิง ได้แก่
    ต่ำกว่า 15 ปี 16-29 ปี 30-39 ปี 40-49 ปี 50-59 ปี 60 ปีขึ้นไปผู้เข้าเส้นชัยลำดับที่ 1-3 ในแต่ละรุ่นรับถ้วยที่ระลึก
    -ชมรมที่ส่งนักวิ่งเข้าร่วมกิจกรรมมากที่สุด  ลำดับแรก
    -นักวิ่งแฟนซีที่แต่งกายเข้าธีมผู้กล้า ที่ถูกใจกรรมการมากที่สุด ลำดับแรก

    การจอดรถวันอาทิตย์ที่ ธันวาคม 2561
    นักวิ่งที่มาก่อนเวลา 05.30 น. จอดรถบริเวณภายในสนามฟุตบอล ณ ป้อมพระจุลจอมเกล้า
    มาหลังจาก 05.30 น. จอดรถบริเวณโรงเรียนป้อมพระจุลจอมเกล้า
    จำนวนการรับสมัครเดิน วิ่ง  จำกัดจำนวน ที่ 2,000 ท่าน 
    10 ก.ม. จำนวน 1500 คน ก.ม. จำนวน 300 คน ก.ม. จำนวน 200 คน )    กำหนดการรับสมัคร ทางออนไลน์ ตั้งแต่ 15 ก.ย.-30 พ.ย. 2561 หรือจนกว่าจะเต็ม 
    ลิงค์การสมัครรอวันที่ 15 ก.ย. 2561
    Walk In         ตั้งแต่ ต.ค. -30 พ.ย. 2561 หมู่บ้านกลางเมืองสุขสวัสดิ์
                                              (กรุณานัดล่วงหน้า Line ID  Bikestylefreemag)


    การรับ หมายเลขวิ่ง เสื้อ 
    01. มารับเอง วันที่ ธันวาคม 2561 ณ ป้อมพระจุลจอมเกล้า บริเวณพิพิธภัณฑ์เรือหลวงแม่กลอง
    ตั้งแต่เวลา 12.00 น. 18.00 น. โปรดเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนมาด้วย
    02.บริการจัดส่ง หมายเลขวิ่ง เสื้อ คิดค่าบริการเพิ่มจากค่าสมัคร อีก 65 บาท จัดส่งล่วงหน้าก่อนกิจกรรมประมาณ  สัปดาห์
    03.บริการจัดส่ง หมายเลขวิ่ง เสื้อ นักวิ่งประเภท Virtual Run หลังจากกิจกรรมประมาณ สัปดาห์ สามารถวิ่งที่ไหนก็ได้ เริ่มวิ่งภายในวันที่ 1-9 ธ.ค.61 ส่งผลภายในวันที่ 9-15 ธ.ค. 61 ที่ Line ID @FanaticRun โดยคิดค่าบริการเพิ่มจากค่าสมัคร อีก 65 บาท 

     


    -กำหนดการกิจกรรม วิ่งปราการ 2018
    วันอาทิตย์ที่ ธันวาคม 2561
    04.00 น.เข้าสู่กิจกรรม วิ่งปราการ 2018
    05.00 น.กิจกรรมบนเวที
    05.30 น.อบอุ่นร่างกาย 
    05.45 น.ปล่อยตัวนักวิ่งระยะ 10 กิโลเมตร
    06.00 น.ปล่อยตัวนักวิ่งระยะ กิโลเมตร เดิน กิโลเมตร
    06.30 น.ร่วมรับประทานอาหารเช้า 
    07.00 น.พิธีการมอบรางวัลต่างๆ
    08.30 น.ปิดงานวิ่ง    แผนที่สถานที่แข่งขัน

    ดูแผนที่ใน google maps

    รายการอื่นในวันที่ 9 ธันวาคม 2561

    120 ปี สุโขทัยวิทยาคม (สุโขทัย)
    ขอนแก่น มหานคร Mini Marathon 2018 (ขอนแก่น)
    หลวงปู่ดู่มินิ-ฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ ๑ (พระนครศรีอยุธยา)
    วิ่งสานฝันปันรัก เพื่อเด็ก Ld และผู้ด้อยโอกาส 2018 (อุบลราชธานี)
    วิ่งเพื่อผืนป่า พาท่องเที่ยวไทย 2018 (กำแพงเพชร)
    วิ่้งเฉลิมพระเกียรติ มินิ-ฮาล์ฟมาราธอน สู่อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร คร้ังที่ 21 (ศรีสะเกษ)
    วันกีฬาแห่งชาติ จังหวัดปราจีนบุรี เดิน-วิ่ง มินิมาราธอน (ปราจีนบุรี)
    ร้อย อส.อ.เมืองระยองที่1 มินิมาราธอน 2561 (ระยอง)
    ลำพยนต์เทรล (นครสวรรค์)
    ก้าววิ่ง กินแตงโม @เกาะสุกร (ตรัง)
    สงขลาวิทยาคมมินิมาราธอนและฟันรัน ครั้งที่ 1 (สงขลา)
    พระพุทธสุวรรณมงคลบพิตรมินิมาราธอน 2018 (ร้อยเอ็ด)
    เดิน- วิ่ง พิชิตทะเลหมอกเขาไข่นุ้ย 2018 (พังงา)
    เดิน-วิ่งโรตารีสนามจันทร์ ครั้งที่ 2 (นครปฐม)
    เดินวิ่งการกุศล 125 ปี 6 แผ่นดิน สภากาชาดไทย วิ่งกระตุกหัวใจ (กรุงเทพมหานครฯ)
    เชียงรายสายลมหนาว มินิมาราธอน 2018 (เชียงราย)
    แพร่มาราธอน 2018 (แพร่)
    ACC 80 ปี Walk & Run 2018 (กรุงเทพมหานครฯ)
    ASIA Justice Marathon 2019 (เชียงใหม่)
    Bangkok Canal Run 2018 (กรุงเทพมหานครฯ)
    CKK RUN 2018 (ลำพูน)
    Dong Phayayen – Khao Yai X6 Series Run (khlong PLA KANG KORAT) (นครราชสีมา)
    HERO RUN 2018 (ประจวบคีรีขันธ์)
    Hinokirun 2018 (เชียงใหม่)
    Inburi Mini Marathon 2018 (สิงห์บุรี)
    Khao Phrawihan Mini-Half marathon ครั้งที่ 21 ()
    Pla2 Mini Half Marathon 2018 (สมุทรสงคราม)
    Plutaluang Mini-Half Marathon For KIDS 2018 (ชลบุรี)
    Rider​ x Rangers RUN&Trail​ by Nong Nooch Garden Pattaya 2018 (ชลบุรี)
    River Kwai Half Marathon Thailand Championship 2018 (กาญจนบุรี)
    Run For A Reason Mini Marathon 2018 (ภูเก็ต)
    Run for Education พี่ได้วิ่ง น้องได้เรียน (ตาก)
    Run for Pets ครั้งที่ 1 (ฉะเชิงเทรา)
    Satthachon Cross Country Run 2018 พี่ได้วิ่ง น้องได้เรียน (นครราชสีมา)
    Surat Half Marathon 2018 (สุราษฎร์ธานี)
    SUT Mini Marathon 2018 (นครราชสีมา)
    Takfa Cowboy Run 2018 (นครสวรรค์)
    Toyota Live Alive Run 2018 (ชลบุรี)
    Vet CMU Run 2018 - หมอหมาพาวิ่ง ()

    รายการอื่นในจังหวัด สมุทรปราการ

    (ระหว่างวันที่ 4 สิงหาคม 2563 ถึง 2 พฤศจิกายน 2563)

    Wonders Run 2020 เที่ยวไทยได้ #วิ่งด้วยกัน ในที่เดียว (30 ส.ค. 63)
    งานเดิน – วิ่ง เพื่อสุขภาพ Run For Health 2020 (1 พ.ย. 63)

    พื้นที่โฆษณา

    พื้นที่โฆษณา

    ระบบคำนวณความเร็วและฝีเท้า

    ระยะทาง : เมตร

    เวลา :


    ชม.

    นาที

    วินาที

    ความเร็ว (กม./ชม.)
    0
    ฝีเท้า (นาที/กม.)
    0
    Ads box
    (180x150)