Runners just do it - they run for the finish line even if someone else has reached it first.
(Unknown)

Run for Kick 2018

  วันที่8 กรกฎาคม 2561 (อาทิตย์)
  สถานที่สนามกีฬากองทัพอากาศธูปเตมีย์ แยกลำลูกกา ปทุมธานี
  ระยะ11.5 / 5
  ติดต่อ
  เว็บ
  เพจเฟซบุ๊ก
  งานวิ่งเพื่อสนับสนุนศูนย์ฝึกฟุตบอลเยาวชนกองทัพอากาศ (Run for Kick 2018)

  วันจัดการแข่งขัน วันอาทิตย์ที่ กรกฎาคม 2561 เวลา 05.30 น.

  สถานที่: สนามกีฬากองทัพอากาศธูปเตมีย์

  รับสมัครวันที่: วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม 15 มิถุนายน 2561 หรือจนกว่าจะเต็ม

  ระยะ มีทั้งหมด ระยะ คือ

  1. ระยะ กิโลเมตร ค่าสมัคร 500 บาท

  2. ระยะ 11.5 กิโลเมตร ค่าสมัคร 600 บาท

  จำนวนที่รับสมัคร: 3,000 คน (รวมทั้ง ระยะ)

  สมัครผ่านทาง http://www.runaroundthailand.com/

  *รายได้ร่วมสมทบทุนมอบให้ ศูนย์ฝึกฟุตบอลเยาวชนกองทัพอากาศ

  แผนที่สถานที่แข่งขัน

  ดูแผนที่ใน google maps


  พื้นที่โฆษณา

  พื้นที่โฆษณา

  ระบบคำนวณความเร็วและฝีเท้า

  ระยะทาง : เมตร

  เวลา :


  ชม.

  นาที

  วินาที

  ความเร็ว (กม./ชม.)
  0
  ฝีเท้า (นาที/กม.)
  0
  Ads box
  (180x150)