Only think of two things - the gun and the tape. When you hear the one, just run like hell until you break the other.
Sam Mussabini
British athletics coach

วิ่งต่อลมหายใจให้น้อง

  วันที่3 กรกฎาคม 2559 (อาทิตย์)
  สถานที่สวนสาธารณะบึงกสิกรทุ่งสร้าง จังหวัดขอนแก่น
  ระยะ13 / 6.5
  ติดต่อ043-237331
  เว็บ
    โครงการ "วิ่งต่อลมหายใจให้น้อง" เกิดจากกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ที่เห็นความสำคัญของการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ และต้องการต่อยอดการออกกำลังกายเพื่อสร้างประโยชน์ให้กับผู้ป่วย ด้วยการรณรงค์วิ่ง กิโลเมตรร่วมบริจาค 100 บาท ในโครงการ Run4Kids เพื่อนำเงินบริจาคไปช่วยเหลือเด็กป่วย ให้เด็กแข็งแรง คนที่ออกกำลังกายสุขภาพดีไปพร้อมๆกัน

  จาก Run4Kids ถึง Run2Breath ที่ตั้งเป้าหมายเพื่อจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจให้เด็กป่วย ให้การวิ่งของเราและของท่านมีความหมายมากกว่าการลุกขึ้นมาออกกำลังกาย จากลมหายใจของท่าน สู่ลมหายใจอีกหนึ่งเฮือกของเด็ก

  แผนที่สถานที่แข่งขัน

  ดูแผนที่ใน google maps


  พื้นที่โฆษณา

  พื้นที่โฆษณา

  ระบบคำนวณความเร็วและฝีเท้า

  ระยะทาง : เมตร

  เวลา :


  ชม.

  นาที

  วินาที

  ความเร็ว (กม./ชม.)
  0
  ฝีเท้า (นาที/กม.)
  0
  Ads box
  (180x150)