Every passions has its destiny
Billy Mills
American Runner

ครั้งหนึ่งในชีวิตพิชิตถ้ำเขาเกรียบ ครั้งที่ 3

  วันที่23 เมษายน 2559 (เสาร์)
  สถานที่จุดปล่อยตัวลานวัดถ้ำเขาเกรียบ อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
  ระยะ12 / 6
  ติดต่อ086-2693184
  ครั้งหนึ่งในชีวิตพิชิตถ้ำเขาเกรียบ ครั้งที่  3
  วันเสาร์ที่  23  เมษายน  2559
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านควนร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๘
  ตำบลบ้านควน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
  จัดการแข่งขันวิ่งมินิมาราธอน ประจำปี  ๒๕๕9
  .............................
    ประเภทประชาชนทั่วไป (ชาย หญิง)    
  ช่วงอายุ 13-18 ปี
  ช่วงอายุ 19-39 ปี  
  ช่วงอายุ 40-49 ปี
  ช่วงอายุ 50-59 ปี
  ช่วงอายุ 60 ปีขึ้นไป  
  ประเภทเยาวชน(ชาย หญิง)    
  อายุไม่เกิน  12  ปี
  ประเภทผู้นำ (ชาย/หญิง)
  สมาชิกสภาท้องถิ่น, ผู้นำท้องถิ่น, ผู้นำท้องที่, เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  ประเภทฟันรัน  (Fun Run)  
        ประชาชนทั่วไป (ชาย/หญิง) ไม่จำกัดอายุ
  อัตราค่าสมัคร
  ประเภททั่วไปและประเภทผู้นำ 250  บาท (ได้รับเสื้อที่ระลึก)
  ประเภทเยาชน  150  บาท  (ได้รับเสื้อที่ระลึก)
  คุณสมบัติผู้สมัคร
     เพศ  อายุ  และประเภทของผู้สมัครเข้าแข่งขันให้ถือตามหลักฐานของราชการที่มีรูปถ่าย  วัน  เดือน  ปีเกิด  ที่มีนายทะเบียนเป็นผู้รับรอง  และไม่อนุญาตให้เข้าแข่งขันแทนผู้สมัครคนอื่น
  กติกาการแข่งขัน
  ประเภทประชาชนทั่วไป  ระยะทาง รวม  12  กม.  
  ประเภทผู้นำ   ระยะทาง รวม  ๖  กม.  
  ประเภทเยาวชน อายุไม่เกิน 12 ปี  ระยะทาง รวม  ๖  กม.
  ประเภทฟันรัน   ระยะทาง รวม  ๖  กม.    
  ใช้กติกาของสมาคมกรีฑาสมัครเล่นฯ  การตัดสินของคณะกรรมการผู้ชี้ขาดถือว่าสิ้นสุด
  รางวัลทุกประเภท
  เงินรางวัลอันดับ   ๑,000   บาท (พร้อมถ้วยรางวัล)
  เงินรางวัลอันดับ 2     ๘00   บาท (พร้อมถ้วยรางวัล)
  เงินรางวัลอันดับ 3     ๗00   บาท (พร้อมถ้วยรางวัล)
  เงินรางวัลอันดับ 4     ๖00   บาท (พร้อมถ้วยรางวัล)
  เงินรางวัลอันดับ      ๕00    บาท (พร้อมถ้วยรางวัล)
  ทุกรุ่นอายุ อันดับ – 10 รับเหรียญที่ระลึก
  กำหนดการรับสมัคร
  วันศุกร์ ที่   22  เมษายน 2559   ณ  ศูนย์หมู่บ้านหมู่ที่ ๑๘ (สามแยกหนองโพธิ์) เวลา ๑๓.๐๐- ๑๗.๐๐ น.
  วันเสาร์ ที่   23  เมษายน 2559  ณ  จุดปล่อยตัวลานวัดถ้ำเขาเกรียบ เวลา ๐๕.๐๐ น.
  กำหนดการจัดการแข่งขัน
  วันเสาร์ ที่   23  เมษายน 2559  ณ  จุดปล่อยตัวลานวัดถ้ำเขาเกรียบ
  เวลา05.00  น.ลงทะเบียน
  เวลา06.00  น.เปิดการแข่งขันพร้อมปล่อยตัวนักกีฬา

  รายการอื่นในวันที่ 23 เมษายน 2559

  วิ่งจ้าวสนามอำเภอวานรนิวาส ปี ๘ สนามที่ ๑๐ (สกลนคร)

  พื้นที่โฆษณา

  พื้นที่โฆษณา

  ระบบคำนวณความเร็วและฝีเท้า

  ระยะทาง : เมตร

  เวลา :


  ชม.

  นาที

  วินาที

  ความเร็ว (กม./ชม.)
  0
  ฝีเท้า (นาที/กม.)
  0
  Ads box
  (180x150)