Old age is just a record of one's whole life.
Muhammad Ali

สมุทรปราการ มินิ-ฮาล์ฟมาราธอน

  วันที่22 พฤศจิกายน 2558 (อาทิตย์)
  สถานที่ป้อมพระจุลจอมเกล้า ฐานทัพเรือกรุงเทพฯ อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ
  ระยะ3 / 10 / 21
  ติดต่อ09-1716-0885

  แผนที่สถานที่แข่งขัน

  ดูแผนที่ใน google maps

  รายการอื่นในจังหวัด สมุทรปราการ

  (ระหว่างวันที่ 19 กันยายน 2563 ถึง 18 ธันวาคม 2563)

  วิ่งปราการ 2020 (1 พ.ย. 63)
  งานเดิน – วิ่ง เพื่อสุขภาพ Run For Health 2020 (1 พ.ย. 63)
  TARO RUN #Save The Sea 1 (22 พ.ย. 63)

  พื้นที่โฆษณา

  พื้นที่โฆษณา

  ระบบคำนวณความเร็วและฝีเท้า

  ระยะทาง : เมตร

  เวลา :


  ชม.

  นาที

  วินาที

  ความเร็ว (กม./ชม.)
  0
  ฝีเท้า (นาที/กม.)
  0
  Ads box
  (180x150)