You can fight without ever winning,
but never ever, win without a fight.
Rush

เดิน-วิ่ง 100 ปี เภสัชศาสตร์ จุฬาฯ

  วันที่4 ตุลาคม 2558 (อาทิตย์)
  สถานที่คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  ระยะ10 / 4
  ติดต่อ
  ความเป็นมา คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นคณะเภสัชศาสตร์แห่งแรกในประเทศไทย โดยถือกำเนิดจาก "แผนกแพทย์ผสมยา โรงเรียนราชแพทยาลัย" หรือ "โรงเรียนปรุงยา"[1] ตามดำริของสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงพิษณุโลกประชานารถและสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาชัยนาทนเรนทร เมื่อวันที่ ธันวาคม พ.ศ. 2456 ซึ่งถือเป็นวันสถาปนาคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  นับเป็นระยะเวลา 100 ปีแล้ว ที่คณะฯ ได้ทำหน้าที่ผลิตบัณฑิตเภสัชศาสตร์เพื่อรับใช้สังคมกว่าหมื่นคน มีการพัฒนาการศึกษาและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศและระดับโลกมาโดยตลอด และเนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี ของคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทางคณะฯ ร่วมกับสมาคมนิสิตเก่าคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจึงได้มีดำริในการจัดงานวิ่งการกุศล เพื่อนำรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายใช้ในการปรับปรุงห้องปฏิบัติการสำหรับการเรียนการสอนของนิสิต นอกจากนี้ ในงาน ยังจะมีการแทรกการให้ความรู้ทางด้านยาให้กับประชนทั่วไปโดยนิสัตปัจจุบันในระหว่างการวิ่งอีกด้วย

  กำหนดการ วันอาทิตย์ที่ ตุลาคม 2558 เวลา 05.30-09.00 น.

  สถานที่ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  เส้นทางการวิ่ง ถนนพญาไท พระราม ราชดำริ วิทยุ เพลินจิต และพระราม 1

  เจ้าภาพและควบคุม คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ ร่วมกับ สมาคมนิสิตเก่าคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ

  วัตถุประสงค์

  1. เพื่อเป็นกิจกรรมเฉลิมฉลอง 100 ปีของการจัดตั้งคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนคนไทยโดยทั่วไปออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

  3. เพื่อนำเงินรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายเข้าสมทบ “กองทุน 100 ปีเภสัช จุฬาฯ” เพื่อนำไปปรับปรุงห้องปฏิบัติการสำหรับนิสิต 

  ประเภทการแข่งขัน

  1. เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ กม. ปล่อยตัวเวลา 06.00 น.

  บุคคลทั่วไป(ไม่มีรางวัล)

  2. วิ่งมินิมาราธอน 10 กม. ปล่อยตัวเวลา 05.45 น.

  ชาย หญิง OVER ALL 

  ถ้วยรางวัล เงินรางวัล และของที่ระลึก

  ผู้ชนะอันดับ 1-3 overall ชาย/หญิง ระยะ 10 กม. จะได้รับถ้วยเกียรติยศ เดิน-วิ่ง 100 ปี เภสัชศาสตร์ จุฬาฯ

  รางวัลพิเศษสำหรับนักวิ่งผู้ชนะแต่งกายแฟนซีทั้งประเภททีมและเดี่ยว ประเภทละ รางวัล

  นักวิ่งที่วิ่งเข้าเส้นชัย ทุกคน ทุกระยะทาง จะได้รับเหรียญรางวัล หลังเข้าเส้นชัยตามจำนวนที่เปิดรับสมัคร

  ผู้สมัครทุกคน ทุกระยะทาง จะได้รับเสื้อวิ่ง “เดิน-วิ่ง 100 ปี เภสัชศาสตร์ จุฬาฯ“ ท่านละ ตัว

  การรับเบอร์-เสื้อที่ระลึก

  1. สำหรับผู้สมัครออนไลน์

  1.1 ผู้จัดงานจัดส่งให้ทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) โดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการส่งท่านละ 60 บาท

  1.2 รับเบอร์และเสื้อที่ระลึกในวันที่ ตุลาคม 2558 เวลา 12.00-18.00 น. ณ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  สถานที่รับสมัคร (เริ่มรับสมัคร สิงหาคม 2558)

  1. ซุ้มเคลื่อนที่ตามสนามวิ่งต่างๆ

  2. สมัครทางออนไลน์ ที่ www.esm-sundaymorning.com ตั้งแต่วันที่ สิงหาคม 2558 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2558 (หรือจนกว่าผู้สมัครเต็มจำนวน) โดย

  การโอนเงินค่าสมัครเข้าธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสยามสแควร์ เลขที่ 038-460400-5 ชื่อบัญชี เดิน-วิ่ง 100 ปี เภสัชศาสตร์ จุฬาฯ แล้วส่ง ใบ PAY-IN พร้อมใบสมัครมาที่ esm22015@gmail.com แล้วนำเอกสารการโอนเงินมาติดต่อ ณ สถานที่จัดการแข่งขัน เพื่อรับเสื้อและเบอร์ตามที่ระบุในใบสมัคร

  กติกาการแข่งขัน

  1. การแข่งขันในสนามวิ่งนี้ เป็นสนามวิ่งอันทรงเกียรติ การตัดสินของกรรมการถือเป็นเด็ดขาด ห้ามนักวิ่งที่ขาดสปีริต ไม่รู้แพ้ รู้ชนะ ไม่มีน้ำใจนักกีฬา เช่น โกงอายุ, ลัดเส้นทาง ลงแข่งขันโดยเด็ดขาด

  2. ผู้สมัครต้องแสดงหลักฐาน บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง ที่มี วัน-เดือน ปีเกิด ที่มีรูปถ่ายติดอยู่ก่อนเข้ารับถ้วยรางวัล

  3. นักวิ่งต้องผ่านจุด Check Point ครบถ้วน พร้อมแสดงสัญลักษณ์

  4. นักวิ่งต้องติดหมายเลขประจำตัววิ่งไว้ที่หน้าอกเสื้อ มองเห็นชัดเจน คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการให้รางวัลในกรณีที่ หมายเลขประจำตัววิ่งพับ หรือเหตุอื่นที่ทำให้ไม่สามารถพิจารณาได้ว่า ผู้สมัครคนดังกล่าวเข้าแข่งขันในประเภทใด

  การบริการ

  บริการน้ำดื่มทุก กิโลเมตรการจัดการแข่งขัน

  ซุ้มอาหาร เครื่องดื่ม บริการผู้เข้าร่วมกิจกรรมหลังเส้นชัย

  บริการตรวจสุขภาพ คณะพยาบาลพร้อมรถพยาบาล คอยดูแลตลอดการแข่งขัน

  บริการรับฝากของ กรุณารับคืนภายในเวลา 09.00 น.

  มีเจ้าหน้าที่และอาสาสมัคร ดูแลตลอดเส้นทางวิ่ง

  ผู้รับผิดชอบโครงการ

  คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ สมาคมนิสิตเก่าคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  แผนที่สถานที่แข่งขัน

  ดูแผนที่ใน google maps


  พื้นที่โฆษณา

  พื้นที่โฆษณา

  ระบบคำนวณความเร็วและฝีเท้า

  ระยะทาง : เมตร

  เวลา :


  ชม.

  นาที

  วินาที

  ความเร็ว (กม./ชม.)
  0
  ฝีเท้า (นาที/กม.)
  0
  Ads box
  (180x150)