I tell our runners to divide the race into thirds. Run the first part with your head, the middle part with your personality, and the last part with your heart.
Mike Fanelli

เดิน-วิ่งการกุศล ร้อยใจถวายราชกุมารี ๖๐ พรรษา

  วันที่19 กรกฎาคม 2558 (อาทิตย์)
  สถานที่อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จ.นครปฐม
  ระยะ11.5 / 5
  ติดต่อ081-8562463

  รายการอื่นในวันที่ 19 กรกฎาคม 2558

  อบจ สุราษฎร์ธานี เมืองเงาะซุปเปอร์มินิมาราธอนครั้งที่12‏ (สุราษฎร์ธานี)
  พัทยามาราธอน 2015 (ชลบุรี)

  พื้นที่โฆษณา

  พื้นที่โฆษณา

  ระบบคำนวณความเร็วและฝีเท้า

  ระยะทาง : เมตร

  เวลา :


  ชม.

  นาที

  วินาที

  ความเร็ว (กม./ชม.)
  0
  ฝีเท้า (นาที/กม.)
  0
  Ads box
  (180x150)