The marathon can humble you.
Bill Rodgers
American Marathoner

วิ่งชนะศึกเมืองสองย่ามินิมาราธอน ครั้งที่ 1

  วันที่8 พฤศจิกายน 2558 (อาทิตย์)
  สถานที่ขุมน้ำบางมะรวน ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
  ระยะ12 / 4.5
  ติดต่อ089-7267222

  รายการอื่นในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2558

  6 รอบ วสท.มินิมาราธอน (กรุงเทพมหานครฯ)
  วิ่งสู่ชีวิตใหม่ (กรุงเทพมหานครฯ)
  เดิน-วิ่งการกุศล เพื่อน้องบ้านมูลนิธินกขมิ้นเชียงใหม่ ()
  DCC Back To Schoola Charity Run (กรุงเทพมหานครฯ)
  Thai Health Day 10 K Run 2015 (กรุงเทพมหานครฯ)

  พื้นที่โฆษณา

  พื้นที่โฆษณา

  ระบบคำนวณความเร็วและฝีเท้า

  ระยะทาง : เมตร

  เวลา :


  ชม.

  นาที

  วินาที

  ความเร็ว (กม./ชม.)
  0
  ฝีเท้า (นาที/กม.)
  0
  Ads box
  (180x150)