I tell our runners to divide the race into thirds. Run the first part with your head, the middle part with your personality, and the last part with your heart.
Mike Fanelli

เดิน-วิ่งชุมชนไทรงามยัวซ่าร่วมพัฒนา ครั้งที่ 8

  วันที่26 กรกฎาคม 2558 (อาทิตย์)
  สถานที่ลานกีฬาต้านยาเสพติดหมู่บ้านไทรงาม ต.ท้ายบ้านใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ
  ระยะ4
  ติดต่อ08-9696-3217,08-1640-2530
  เดิน – วิ่ง ชุมชนไทรงาม ยัวซ่า ร่วมพัฒนา ครั้งที่ 8
  วันอาทิตย์ที่ 26 กรกฎาคม 2558 เวลา 06.00 น. 
  เดิน กม. วิ่ง กม. 
  ณ ลานกีฬาต้านยาเสพติด หมู่บ้านไทรงาม 
  ต.ท้ายบ้านใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 

  หลักการและเหตุผล 
  คณะกรรมการชุมชนไทรงาม ยัวซ่า ร่วมพัฒนา ได้ประชุมมีมติให้จัดกิจกรรมเดิน – วิ่งเพื่อจะกระตุ้นให้คนในชุมชนทุกคนและ ประชาชนทั่วไป ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการออกกำลังกายด้วยการเดิน – วิ่ง โดยจะจัดกิจกรรมนี้ขึ้นทุกปีซึ่งปีนี้เป็นปีที่ ห้า 

  วัตถุประสงค์ 
  1.เพื่อให้ประชาชนทุกเพศทุกวัยที่อาศัยในชุมชน และบริเวณใกล้เคียงมีสุขภาพพลานมัยที่แข็งแรงไม่มีโรคภัยมาเบียดเบียน 
  2.เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ และคนในครอบครัว ตลอดจนประชาชนทั่วไปทุกเพศทุกวัยได้ออกกำลังกาย และร่วมกิจกรรมร่วมกัน สร้างความสามัคคี และสัมพันธภาพอันดีในครอบครัว 
  4.เพื่อนำรายได้ส่วนหนึ่งไปปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้คู่ชุมชนไทรงาม และพัฒนาพื้นที่ในชุมชนไทรงาม ยัวซ่า ร่วมพัฒนา ต่อไป

  เจ้าของโครงการ 
  ชุมชนไทรงาม ยัวซ่า ร่วมพัฒนา 

  ประเภทการแข่งขัน 
  1. วิ่งฟันรัน ระยะทาง กม. เริ่มเวลา 06.00 น. 
  2. เดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ กม. เริ่มเวลา 06.10 น. 

  รายละเอียดการแข่งขัน 
  วิ่งฟันรัน ระยะทาง กม. แบ่งออกเป็น ดังนี้ 
  ชาย แบ่งออก กลุ่มอายุ 
  1.อายุไม่เกิน 15 ปี 2. อายุ 16 – 29 ปี 
  3.อายุ 30 – 39 ปี 4. อายุ 40 – 49 ปี 
  5.อายุ 50 – 59 ปี 6. อายุ 60 – 69 ปี 
  7.อายุ 70 ปี ขึ้นไป 
  หญิง แบ่งออก กลุ่มอายุ 
  1.อายุไม่เกิน 15 ปี 2. อายุ 16 – 29 ปี 
  3.อายุ 30 -39 ปี 3. อายุ 40 – 49 ปี 
  5.อายุ 50 – 59 ปี 6. อายุ 60 ปี ขึ้นไป 

  เดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ กม. ไม่มีการแข่งขัน 

  ค่าสมัคร 
  เดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ ระยะทาง กม.  150 บาท 
  วิ่งฟันรัน ระยะทาง กม.  250 บาท
  ทุกท่านที่สมัครจะได้รับเสื้อที่ระลึก ตัว พร้อมเบอร์วิ่ง ใบ

  กติกาการแข่งขัน 
  1. ยึดถือตามกติกาของสหพันธ์กรีฑาสมัครเล่นนานาชาติ (IAAF) คำตัดสินของคณะกรรมการจัดการแข่งขันถือเป็นเด็ดขาด
  2. นักวิ่งต้องมีอายุตามประเภท/กลุ่มอายุที่สมัคร (พ.ศ.2558 ลบด้วย ปี พ.ศ.เกิด) และต้องแสดงหลักฐานทางราชการออกให้ที่มีวัน/เดือน/ปี ที่มีรูปถ่ายติดอยู่ เพื่อเป็นการยืนยันก่อนรับถ้วยรางวัลและรายงานภายในเวลา 15 นาที เมื่อวิ่งเข้าเส้นชัย (สำหรับนักวิ่งที่ติดอันดับ 1-5) มิฉะนั้นถือว่าสละสิทธิ์
  3. สีและเบอร์วิ่งติดหน้าอกให้ชัดเจน และต้องตรงตามกลุ่มอายุที่แข่งขัน
  5. การประท้วงผู้เข้าแข่งขันกระทำได้ภายใน 20 นาที จะต้องวางเงินมัดจำ 1,000 บาท ต่อคณะกรรมการการแข่งขัน ทั้งนี้การประท้วงไม่เป็นผลจะไม่มีการคืนเงินให้เป็นอันขาด

  สถานที่รับสมัคร 
  1. ศู่นย์การเรียนรู้คู่ชุมชนไทรงาม ต.ท้ายบ้านใหม่ จ.สมุทรปราการ
  2. ร.ต.เฉลิมชาติ ไวยวิฬา 089-696-3217 
  3. คุณจินดา ยั่งยืน  081-640-2530 
  4. คุณสมใจ สงบสมัย 089-682-8832
  5. ไทยสตรีท รันเนอร์ หรือตามบูธสนามแข่งขัน โทร.02-998-1517,098-832-9436
  6. โอนเงินผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ สาสขาบางบัวทอง ออมทรัพย์ ชื่อ มยุรี อรรควงษ์ เลขที่ 352-231-9789 โอนเสร็จกรุณาส่งหลักฐานการโอนมาที่ E-mail streets_2006@hotmail.com
  7. สมัครได้ตั้งแต่วันที่ จนถึงวันอาทิตย์ที่ 26 กรกฎาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 04.00 น. จนถึงการปล่อยตัว

  รางวัล/ของที่ระลึก 
  1. วิ่งฟันรัน ระยะทาง กม. อันดับ – ทุกรุ่นอายุ ชาย-หญิง จะได้รับถ้วยเกียรติยศ 
  2. นักวิ่ง-นักเดิน ระยะทาง กม.ที่สมัครจะได้รับเสื้อ ตัว พร้อมเบอร์วิ่ง และรับเหรียญที่ระลึก จำนวน เหรียญ เมื่อวิ่งเข้าเส้นชัย
  3. รางวัลประเภทแต่งตัวแฟนซี 1-5 อันดับ (ต้องรายงานตัวกับคณะกรรมการก่อนปล่อยตัว)
  4. ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม ที่วิ่งเข้าเส้นชัย จะได้รับเหรียญที่ระลึก 800 คนแรกเท่านั้น

  อำนวยความสะดวก
  1. บริการรับฝากของที่กองอำนวยการ ตั้งแต่เวลา 04.00-08.00 น.
  2. บริการจุดน้ำดื่ม กม. และบริเวณเส้นชัย
  3. บริการอาหาร-เครื่องดื่ม ในงานพร้อมปฐมพยาบาลและรถเคลื่อนที่

  กำหนดการแข่งขัน 
  วันอาทิตย์ที่ 26 กรกฎาคม 2558  
  เวลา 04.00 น. คณะกรรมการพร้อมกันทุกคน ณ บริเวณงาน
  เวลา 04.10 น. จำหน่ายบัตร พร้อมรับเสื้อที่ระลึก-เบอร์วิ่ง
  เวลา 04.45 น. เช็คอินนักวิ่งฯ ประเภทวิ่งฟันรัน ระยะ กม.
  เวลา 05.40 น. ประธานกล่าวเปิดงาน
  เวลา 06.00 น. ปล่อยตัวนักวิ่ง ฟันรัน ระยะทาง กม.
  เวลา 06.10 น. ปล่อยตัวนักเดิน ระยะทาง กม. 
  เวลา 06.30 น. เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิคเตรียมพร้อมเพื่อที่จะเช็คผู้เข้าแข่งขัน  ทุกกลุ่มอายุ
  เวลา 07.30 น. นักวิ่งฟันรัน ระยะทาง กม. ที่ติดอันดับ 1-5 เข้ามารายงานตัว
  เวลา 08.00 น. พิธีมอบถ้วยรางวัลเกียรติยศ

  รายการอื่นในวันที่ 26 กรกฎาคม 2558

  จ๊อกแอนด์จอย มินิมาราธอน 2015 (กรุงเทพมหานครฯ)
  นาวิกโยธินมาราธอน 2558 (ชลบุรี)
  ACTIVE RUN 2015 (นครนายก)

  พื้นที่โฆษณา

  พื้นที่โฆษณา

  ระบบคำนวณความเร็วและฝีเท้า

  ระยะทาง : เมตร

  เวลา :


  ชม.

  นาที

  วินาที

  ความเร็ว (กม./ชม.)
  0
  ฝีเท้า (นาที/กม.)
  0
  Ads box
  (180x150)