I tell our runners to divide the race into thirds. Run the first part with your head, the middle part with your personality, and the last part with your heart.
Mike Fanelli

Quest Run 2015

  วันที่12 กรกฎาคม 2558 (อาทิตย์)
  สถานที่ลานพระยานาค มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
  ระยะ10+
  ผู้จัดบริษัท เออร์ลี่ซันเดย์มอร์นิ่ง จำกัด
  ติดต่อ
  เว็บ
  วัตถุประสงค์ของงาน
  1. เพื่อนำความสนุกสนานสู่สนามวิ่ง ด้วยการวิ่งในรูปแบบใหม่ๆ ที่แตกต่าง
  2. เพื่อสร้างแรงกระตุ้นให้กับผู้คนในการวิ่ง
   
  ประเภทการแข่ง
  ระยะน้อยสุด 10 กิโลเมตร เก็บสัญญลักษณ์จากฐาน ฐาน
   
  สถานที่
  ลานพระยานาค มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
   
  ค่าสมัคร 
  500 บาท ก่อน 30 พค. 2558
  600 บาท หลัง 30 พค. 2558
  ปิดรับสมัคร 30 มิย. 2558 หรือเมื่อผู้สมัครครบจำนวน
   
  สิ่งที่ผู้สมัครจะได้รับ
  1. เสื้อ
  2. แผนที่เพื่อค้นหาเส้นทาง
   
  รางวัล 
  1. เหรียญรางวัลสำหรับนักวิ่งทุกท่าน เมื่อเข้าเส้นชัยก่อน ชั่วโมง
  2. รางวัลจากกิจกรรมในงาน
   
  กติกาการแข่งขัน
  1. นักวิ่งทุกคนจะต้องวิ่งไปที่ฐานตามลำดับ ที่ได้ ณ จุดสตาร์ท
  2. เมื่อเข้าฐานให้เจ้าหน้าที่ตรวจเช็คว่ามาที่ฐานถูกต้องและรับตราประทับ ก่อนวิ่งไปฐานถัดไป หากเข้าฐานผิดลำดับจะไม่ได้รับตราประทับ ต้องกลับไปเข้าฐานที่ถูกต้องก่อน
  3. เมื่อวิ่งเข้าครบทุกฐาน ให้วิ่งกลับมาที่จุดสตาร์ท(สิ้นสุด) ภายใน ชั่วโมง 
  4. นักวิ่ง ต้อง วิ่งเฉพาะบนถนนที่ปรากฏอยู่บนแผนที่เท่านั้น
  5. เพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเองโปรดวิ่งชิดไหล่ทางด้านซ้ายไว้เสมอ
   
  กำหนดการ
  11 กค. 2558
  13.00-18.00น. Event expo และรับเสื้อและบิบ
  12 กค. 2558
  4.30 น. นักวิ่งเริ่มร่วมตัว รับแผนที่และลำดับของฐาน
  5.00 น. พิธีเปิดงาน
  5.15 น. อุ่นเครื่องด้วยการออกกำลังกายก่อนการวิ่ง
  5.30 น. ปล่อยตัวนักวิ่ง
  7.30 น. ร่วมฉลองชัยด้วยอาหารและเครื่องดื่ม สำหรับ Quest Runners ผู้พิชิต Quest Run 

  พื้นที่โฆษณา

  พื้นที่โฆษณา

  ระบบคำนวณความเร็วและฝีเท้า

  ระยะทาง : เมตร

  เวลา :


  ชม.

  นาที

  วินาที

  ความเร็ว (กม./ชม.)
  0
  ฝีเท้า (นาที/กม.)
  0
  Ads box
  (180x150)