When You Cross the Finish Line, No Matter How Slow or Fast, It Will Change Your Life Forever
Dick Beardsley
American marathoner

ปองดองบ้านร้องมินิมาราธอนรีไซเคิล ครั้งที่ 1

  วันที่22 มีนาคม 2558 (อาทิตย์)
  สถานที่วัดบ้านร้อง ต.แม่เจดีย์ใหม่ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย
  ระยะ10.5
  ติดต่อ08-1951-8853,08-9757-4381

  พื้นที่โฆษณา

  พื้นที่โฆษณา

  ระบบคำนวณความเร็วและฝีเท้า

  ระยะทาง : เมตร

  เวลา :


  ชม.

  นาที

  วินาที

  ความเร็ว (กม./ชม.)
  0
  ฝีเท้า (นาที/กม.)
  0
  Ads box
  (180x150)