Every passions has its destiny
Billy Mills
American Runner

ถลางชนะศึกมินิมาราธอน ครั้งที่ 6

  วันที่8 มีนาคม 2558 (อาทิตย์)
  สถานที่อนุสรณ์สถานเมืองถลาง อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
  ระยะ10.5 / 4.5
  ติดต่อ

  รายการอื่นในจังหวัด ภูเก็ต

  (ระหว่างวันที่ 15 มิถุนายน 2564 ถึง 13 กันยายน 2564)

  Ultra City Run Phuket 2021 (14 ส.ค. 64)

  พื้นที่โฆษณา

  พื้นที่โฆษณา

  ระบบคำนวณความเร็วและฝีเท้า

  ระยะทาง : เมตร

  เวลา :


  ชม.

  นาที

  วินาที

  ความเร็ว (กม./ชม.)
  0
  ฝีเท้า (นาที/กม.)
  0
  Ads box
  (180x150)