Every passions has its destiny
Billy Mills
American Runner

ศุภนิมิตฯ วิ่งธารน้ำใจสู่เด็กยากไร้เพื่อน้องท้องอิ่ม ครั้งที่ 4

  วันที่8 กุมภาพันธ์ 2558 (อาทิตย์)
  สถานที่ลานสวนตุงและโคมนครเชียงราย จ.เชียงราย
  ระยะ11 / 3
  ผู้จัดมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย
  ติดต่อ081-7646125

  พื้นที่โฆษณา

  พื้นที่โฆษณา

  ระบบคำนวณความเร็วและฝีเท้า

  ระยะทาง : เมตร

  เวลา :


  ชม.

  นาที

  วินาที

  ความเร็ว (กม./ชม.)
  0
  ฝีเท้า (นาที/กม.)
  0
  Ads box
  (180x150)