You can fight without ever winning,
but never ever, win without a fight.
Rush

Run for Dome 2021 วิ่งชมเขา เราทำเพื่อน้อง

  วันที่25 กรกฎาคม 2564 (อาทิตย์)
  สถานที่โรงเรียน เนินมะปรางศึกษาวิทยา จ.พิษณุโลก
  ระยะ21 / 11 / 5
  ติดต่อ
  เพจเฟซบุ๊ก
  สมัครออนไลน์

  แผนที่สถานที่แข่งขัน

  ดูแผนที่ใน google maps

  รายการอื่นในวันที่ 25 กรกฎาคม 2564

  รายการอื่นในจังหวัด พิษณุโลก

  (ระหว่างวันที่ 3 สิงหาคม 2564 ถึง 1 พฤศจิกายน 2564)

  PSRU RUN 2021 (19 ก.ย. 64)

  พื้นที่โฆษณา

  พื้นที่โฆษณา

  ระบบคำนวณความเร็วและฝีเท้า

  ระยะทาง : เมตร

  เวลา :


  ชม.

  นาที

  วินาที

  ความเร็ว (กม./ชม.)
  0
  ฝีเท้า (นาที/กม.)
  0
  Ads box
  (180x150)