I tell our runners to divide the race into thirds. Run the first part with your head, the middle part with your personality, and the last part with your heart.
Mike Fanelli

สุพรรณบุรี เมืองเหน่อ มาราธอน 2021

  วันที่6 กุมภาพันธ์ 2565 (อาทิตย์)
  สถานที่สนามกีฬากลาง จ.สุพรรณบุรี
  ระยะ5/10/21/42
  ติดต่อ

  แผนที่สถานที่แข่งขัน

  ดูแผนที่ใน google maps

  รายการนี้ ฟอร์รันเนอร์พาวิ่ง


  พื้นที่โฆษณา

  พื้นที่โฆษณา

  ระบบคำนวณความเร็วและฝีเท้า

  ระยะทาง : เมตร

  เวลา :


  ชม.

  นาที

  วินาที

  ความเร็ว (กม./ชม.)
  0
  ฝีเท้า (นาที/กม.)
  0
  Ads box
  (180x150)