Every passions has its destiny
Billy Mills
American Runner

สูตรทำนายผลมาราธอน ตอน 2

กฤตย์ ทองคง

เป็นการทำนายผลมาราธอนที่คุณฝึกมาตลอดเวลาหลายๆเดือน  
ว่าน่าจะออกผลมาประมาณไหน   โดยใช้ผลลัพธ์การวิ่งฮาล์ฟมาราธอน
มาเป็นตัวช่วยคำนวณ  ดังนี้


ให้นำเวลาฮาล์ฟมาราธอนที่คุณทำได้มาคูณด้วยสอง   
ได้เท่าไรให้บวกเพิ่มเข้าไปอีกประมาณ 12 – 13 นาที   
ผลที่ได้คือ  เวลามาราธอนที่คุณอยู่ในวิสัยที่น่าจะทำได้ 


เช่น

คุณสามารถทำเวลาในระยะฮาล์ฟได้  1:40   ซึ่งก็คือ  100 นาทีเต็ม   
เมื่อคุณด้วยสอง  จะเท่ากับ 200 นาที  แล้วบวกเพิ่มเข้าไปอีก 12 – 13 นาที
  ก็จะได้  212 – 213 นาที  นั่นคือ  ช.ม. 32 นาที  เป็นต้น


สูตรนี้เหมาะใช้กับนักวิ่งผู้มีประสบการณ์  มีความรอบรู้จัดการกับตัวเอง
ได้เป็นอย่างดี  ในการเตรียมความพร้อม  มีการซ้อมเหมาะสมกับตัวเอง
มาพอประมาณ


สำหรับนักวิ่งระดับแนวหลัง  ก็คิดคำนวณเหมือนกับแนวหน้านั่นแหละ  
แต่บวกเพิ่มเข้าไปประมาณ  20 – 22 นาที   เช่นสามารถวิ่งฮาล์ฟมาราธอน
ได้ที่  2:05  ช.ม.  นั่นเท่ากับ  125 นาที


เมื่อดับเบิ้ลเข้าไปจะกลายเป็น  250  นาที   
แล้วก็บวกเพิ่มเข้าไปตามข้อกำหนด  จะได้  250 22   
เท่ากับ  272  นาที   ซึ่งก็คือ   ช.ม.  32  นาที นั่นเอง


สูตรนี้กะประมาณเอาจากศักยภาพของผู้วิ่งที่น่าจะทำได้  
โดยไม่ได้คิดคำนวณองค์ประกอบปัจจัยแวดล้อมจากสนามจริง  
เช่น  ผู้วิ่งออกตัวสตาร์ท ถะโหล่  วิ่งเร็วกว่าที่ควรจะวิ่ง   
วิ่งอย่างไม่ดูตัวเอง วิ่งตามคนอื่น   หรือเกิดวิตกกังวล  ไซส์จัด  
ท้องเสีย  รองเท้ากัด   ปวดอุจาระกลางทาง   เข้าซองสตาร์ทล่าช้า   
ตะคิวกิน  หรือชนกำแพง   ที่เป็นการสุดวิสัยที่ผู้สร้างสูตรคำนวณ
จะนำปรากฏการณ์ปลีกย่อยเหล่านั้นออกมาเป็นข้อพิจารณาได้


และสูตรนี้จะใช้ได้ผลก็ต่อเมื่อ   เขาผู้นั้นต้องผ่านการซ้อมมาบ้าง
อย่างสมเหตุสมผล  ในระดับการซ้อมที่เหมาะสมกับตัวของเขาเอง  
โดยปราศจากความบาดเจ็บ  และมีการเรียวการฝึกลงก่อนแข่ง
เพื่อคืนความสดด้วย


ต้องแจงไว้อย่างนี้   เพราะจะมีนักวิ่งจำนวนไม่น้อยมาบอก
หลังการแข่งขันเสร็จสิ้นว่า  “ไม่เห็นจะแม่นเลย”  
ก็เพราะปัจจัย ถะโหล่ ต่างๆข้างบนนั่นเอง


ทั้งนี้  ถ้าก่อนสนามมารธอนเป้าหมาย  คุณวางแผนจะไปลงฮาล์ฟ  
เพื่อเอาผลเวลามาเข้าสูตรคำนวณ  คุณจะลงฮาล์ฟติดกับมาราธอนไม่ได้  
เช่นเพียง สัปดาห์ ก่อนมาราธอน   เพราะมันใกล้เกินไป   ถ้าทำเช่นนี้  
บอกได้เลยว่าคุณจะได้ผลมาราธอนที่แย่กว่านี้มาก

ข้อกำหนดระบุว่าให้คุณวิ่งทดสอบได้ก่อน เพียง  –  สัปดาห์เท่านั้น   
ไม่เร็วกว่านี้

และที่จะอ้างอิงเอา  P.R. เก่า (Personal  Record)  
ที่คุณสามารถทำระยะฮาล์ฟมาตั้ง   ปีที่แล้วมาคำนวณก็ไม่ได้ด้วย   
มันนานเกินไป   เพราะปัจจุบันร่างกายคุณไม่ใช่ระดับเดิมแล้ว   
ต้องอยู่ในระดับกระแสปัจจุบันด้วย


จะเห็นว่า   ข้อจำกัดที่ทำให้ผลทำนายไม่แม่นยำก็มีไม่น้อย   
ซึ่งก็คือเหตุผลที่ผู้วิ่งจะอธิบายตัวเองได้  ว่าทำไมถึงวิ่งได้เวลาน่าเกลียด
ขนาดนี้ ผ่านการสรุปบทเรียนด้วยตัวของคุณเองสรุปว่าเราสามารถเขียนเป็นสมการสูตรทำนายผลมาราธอนได้ดังนี้

สูตรที่ 1)     (HX2)  (12 – 13 นาที M
สูตรที่ 2)     (HX2)  (20 – 22 นาที M

ขอให้โชคดีในการวิ่งมาราธอนทุกท่าน


03.25  น.     
26  มกราคม  2555     
นครสวรรค์
 

26 มกราคม 2555


พื้นที่โฆษณา

พื้นที่โฆษณา

ระบบคำนวณความเร็วและฝีเท้า

ระยะทาง : เมตร

เวลา :


ชม.

นาที

วินาที

ความเร็ว (กม./ชม.)
0
ฝีเท้า (นาที/กม.)
0
Ads box
(180x150)