When you win, say nothing. When you lose, say less.
Paul Brown
American football coach

วิ่งจ้าวสนามของอำเภอคำตากล้า สกลนคร สนามที่ 1/55 (7 ม.ค.55) - เว็บบอร์ดฟอร์รันเนอร์

F008167
วิ่งจ้าวสนามของอำเภอคำตากล้า สกลนคร สนามที่ 1/55 (7 ม.ค.55)
สถานที่จัด โรงพยาบาลคำตากล้า ระยะทาง 2.4 กม./5 กม./ครอบครัว
# สักทอง #
(113.53.106.97)
9 ม.ค. 55 10:55
กระทู้นี้ถูกใจ คนรักวิ่ง, Miss Key
.
1
.
1
(113.53.106.97)
...วิ่งเพื่อส่งเสริมสุขภาพ...
9 ม.ค. 55 10:55
2
(113.53.106.97)
...วิ่งเพื่อส่งเสริมสุขภาพ...
9 ม.ค. 55 10:56
ความเห็นนี้ถูกใจ พนมรักษ์
3
(113.53.106.97)
...วิ่งเพื่อส่งเสริมสุขภาพ...
9 ม.ค. 55 10:56
ความเห็นนี้ถูกใจ คนรักวิ่ง, Miss Key
4
เจ้าหน้าที่ตื่นมารับสมัคร ตั้งแต่ตีสี่ครับ......
(113.53.106.97)
...วิ่งเพื่อส่งเสริมสุขภาพ...
9 ม.ค. 55 10:56 (แก้ไขครั้งล่าสุด 9 ม.ค. 55 11:00 แก้ไขทั้งสิ้น 1 ครั้ง)
5
(113.53.106.97)
...วิ่งเพื่อส่งเสริมสุขภาพ...
9 ม.ค. 55 10:57
6
(113.53.106.97)
...วิ่งเพื่อส่งเสริมสุขภาพ...
9 ม.ค. 55 10:57
ความเห็นนี้ถูกใจ พนมรักษ์
7
(113.53.106.97)
...วิ่งเพื่อส่งเสริมสุขภาพ...
9 ม.ค. 55 10:57
ความเห็นนี้ถูกใจ พนมรักษ์, คนรักวิ่ง
8
อากาศเย็นดีครับ....
(113.53.106.97)
...วิ่งเพื่อส่งเสริมสุขภาพ...
9 ม.ค. 55 10:58 (แก้ไขครั้งล่าสุด 9 ม.ค. 55 10:59 แก้ไขทั้งสิ้น 1 ครั้ง)
9
(113.53.106.97)
...วิ่งเพื่อส่งเสริมสุขภาพ...
9 ม.ค. 55 10:58
10
(113.53.106.97)
...วิ่งเพื่อส่งเสริมสุขภาพ...
9 ม.ค. 55 10:58
11
(113.53.106.97)
...วิ่งเพื่อส่งเสริมสุขภาพ...
9 ม.ค. 55 10:59
ความเห็นนี้ถูกใจ พนมรักษ์, คนรักวิ่ง
12
  ทีมงานผู้บ่าวนักวิ่งคำตากล้า.......หวังว่าคงเจอกันทุก ๆสนามนะครับ  
(113.53.106.97)
...วิ่งเพื่อส่งเสริมสุขภาพ...
9 ม.ค. 55 11:01 (แก้ไขครั้งล่าสุด 9 ม.ค. 55 11:03 แก้ไขทั้งสิ้น 2 ครั้ง)
ความเห็นนี้ถูกใจ พนมรักษ์
13
พระเอกของงาน.......
(113.53.106.97)
...วิ่งเพื่อส่งเสริมสุขภาพ...
9 ม.ค. 55 11:04
ความเห็นนี้ถูกใจ Miss Key
14
(113.53.106.97)
...วิ่งเพื่อส่งเสริมสุขภาพ...
9 ม.ค. 55 11:04
15
คนแรก ดาบนอม จากจ.สารคาม คนที่ 2 รองประธานชมรมฟอร์รันเนอร์ คนที่ 3 คุณตาคำจด คนที่ 4 คุณตาฉลาด
(113.53.106.97)
...วิ่งเพื่อส่งเสริมสุขภาพ...
9 ม.ค. 55 11:05 (แก้ไขครั้งล่าสุด 9 ม.ค. 55 11:07 แก้ไขทั้งสิ้น 1 ครั้ง)
ความเห็นนี้ถูกใจ พนมรักษ์
16
(113.53.106.97)
...วิ่งเพื่อส่งเสริมสุขภาพ...
9 ม.ค. 55 11:07
17
(113.53.106.97)
...วิ่งเพื่อส่งเสริมสุขภาพ...
9 ม.ค. 55 11:08
ความเห็นนี้ถูกใจ พนมรักษ์, คนรักวิ่ง, suwimol
18
(113.53.106.97)
...วิ่งเพื่อส่งเสริมสุขภาพ...
9 ม.ค. 55 11:08
ความเห็นนี้ถูกใจ พนมรักษ์
19
(113.53.106.97)
...วิ่งเพื่อส่งเสริมสุขภาพ...
9 ม.ค. 55 11:08
ความเห็นนี้ถูกใจ พนมรักษ์, คนรักวิ่ง
20
  สุดยอด อปพร. ช่วยอำนวยความสะดวกครับ
(113.53.106.97)
...วิ่งเพื่อส่งเสริมสุขภาพ...
9 ม.ค. 55 11:09 (แก้ไขครั้งล่าสุด 9 ม.ค. 55 11:09 แก้ไขทั้งสิ้น 1 ครั้ง)
ความเห็นนี้ถูกใจ พนมรักษ์
21
เฟอร์รันเนอร์ จากอ.วานรนิวาส นำโดยท่านผอ.สมภพ.....
(113.53.106.97)
...วิ่งเพื่อส่งเสริมสุขภาพ...
9 ม.ค. 55 11:10 (แก้ไขครั้งล่าสุด 9 ม.ค. 55 11:11 แก้ไขทั้งสิ้น 2 ครั้ง)
ความเห็นนี้ถูกใจ พนมรักษ์, คนรักวิ่ง
22
(113.53.106.97)
...วิ่งเพื่อส่งเสริมสุขภาพ...
9 ม.ค. 55 11:12
ความเห็นนี้ถูกใจ พนมรักษ์, คนรักวิ่ง
23
  คุณหมอสุรพงษ์  แสงฉายา  จากโรงพยาบาลคำตากล้า เป็นพ่องาน  สุดยอดครับ....ที่ทำให้มีวันนี้
(113.53.106.97)
...วิ่งเพื่อส่งเสริมสุขภาพ...
9 ม.ค. 55 11:13
ความเห็นนี้ถูกใจ พนมรักษ์, คนรักวิ่ง
24
(113.53.106.97)
...วิ่งเพื่อส่งเสริมสุขภาพ...
9 ม.ค. 55 11:14
25
คุณนายเก๋ เฟอร์รันเนอร์จากเมืองร้อยเอ็ดก็มาครับ........
(113.53.106.97)
...วิ่งเพื่อส่งเสริมสุขภาพ...
9 ม.ค. 55 11:14 (แก้ไขครั้งล่าสุด 9 ม.ค. 55 11:15 แก้ไขทั้งสิ้น 1 ครั้ง)
26
???????
(113.53.106.97)
...วิ่งเพื่อส่งเสริมสุขภาพ...
9 ม.ค. 55 11:16 (แก้ไขครั้งล่าสุด 9 ม.ค. 55 11:16 แก้ไขทั้งสิ้น 1 ครั้ง)
ความเห็นนี้ถูกใจ พนมรักษ์, คนรักวิ่ง
27
(113.53.106.97)
...วิ่งเพื่อส่งเสริมสุขภาพ...
9 ม.ค. 55 11:17
ความเห็นนี้ถูกใจ พนมรักษ์, คนรักวิ่ง
28
คุณต่อ คำตากล้า มาที่ 1 ทิ้งห่างเลยครับ...
(113.53.106.97)
...วิ่งเพื่อส่งเสริมสุขภาพ...
9 ม.ค. 55 11:17 (แก้ไขครั้งล่าสุด 9 ม.ค. 55 11:17 แก้ไขทั้งสิ้น 1 ครั้ง)
29
ตามมาห่าง ๆ ครับ ?
(113.53.106.97)
...วิ่งเพื่อส่งเสริมสุขภาพ...
9 ม.ค. 55 11:18 (แก้ไขครั้งล่าสุด 9 ม.ค. 55 11:18 แก้ไขทั้งสิ้น 1 ครั้ง)
30
(113.53.106.97)
...วิ่งเพื่อส่งเสริมสุขภาพ...
9 ม.ค. 55 11:19
.
1
.

กฎระเบียบการใช้เว็บ forrunnersmag.com

  • ห้ามแสดงเนื้อหาที่มีลักษณะก้าวล่วงหรือหมิ่นเหม่ต่อการก้าวล่วงสถาบันพระมหากษัตริย์ให้เป็นที่เสื่อมเสีย
  • ห้ามแสดงเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม หยาบคาย ลามก อนาจาร หรือก้าวร้าวเกินกว่าที่บรรทัดฐานของสังคมจะยอมรับได้
  • ห้ามใช้ข้อความที่มีเจตนากล่าวหา ว่าร้ายบุคคลอื่น โดยไม่มีหลักฐานหรือแหล่งอ้างอิง
  • ห้ามแสดงเนื้อหาที่พาดพิงเรื่องการเมือง
  • ห้ามแสดงเจตนาลบหลู่ ดูหมิ่น บุคคลอื่น
  • ห้ามใช้นามแฝงที่มีความหมายหยาบคาย ลามก หรือชวนให้เข้าใจว่าเป็นบุคคลอื่น
  • ห้ามแสดงเนื้อหาที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย
  • ยอมให้ลงประกาศซื้อขายในกรณีที่เป็นการซื้อขายมือสองเท่านั้น ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าในลักษณะที่เป็นการค้าขายเชิงธุรกิจ
วิธีใช้รหัสบีบี

ความคิดเห็น

รหัสยืนยัน

โปรดใส่อักขระที่ปรากฏในรูปนี้

โดย


พื้นที่โฆษณา