๏  วิ่งให้สุดปลายฝัน           ฝันไกลสุด
วิ่งอย่าหยุดปรารถนา            ฟันฝ่าฝัน
วิ่งให้แกร่งกายใจ                 ในทุกวัน
อุปสรรคฝ่าฟัน             สู้หมั่นเพียร๛
ตะวันฉาย

ด่วน..ถึงสมาชิกชมรมวิ่งฟอร์รันเนอร์ทุกท่าน - เว็บบอร์ดฟอร์รันเนอร์

กระทู้นี้ถูกซ่อนไว้ และคุณไม่มีสิทธิ์ดูกระทู้นี้

กลับ

พื้นที่โฆษณา