Being runner means you are now "free" to win and lose and live life to its fullest.
Bill Rodgers
American marathoner

การประชุมสมาพันธ์ชมรมเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพไทย เครื่อข่ายกรุงเทพฯ และปริมณฑล - เว็บบอร์ดฟอร์รันเนอร์

F006852
การประชุมสมาพันธ์ชมรมเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพไทย เครื่อข่ายกรุงเทพฯ และปริมณฑล
การประชุมสมาพันธ์ชมรมเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพไทย เครื่อข่ายกรุงเทพฯ และปริมณฑล จัดขึ้นที่ห้องประชุมศุภชลาศัย  สนามกีฬาแห่งชาติ  เมื่อวันเสาร์ที่   เมษายน  2554
ตามรูปนี้เป็นการลงทะเบียนผู้ที่มาร่วมประชุม
สุภณ - TOT
(118.174.51.24)
12 เม.ย. 54 18:25
.
1
.
1
คุณทอมแซด และคุณสมชาย ช่างภาพมีฝีมือ 2 ข่ายมาเจอกัน ต้องชักภาพร่วมกันหน่อย
(118.174.51.24)
12 เม.ย. 54 18:26 (แก้ไขครั้งล่าสุด 12 เม.ย. 54 18:27 แก้ไขทั้งสิ้น 1 ครั้ง)
2
อ.ณรงค์ เริ่มเปิดการประชุม โดยให้ผู้ที่มาร่วมประชุมลุกขึ้นแนะนำตัวตามที่ลงทะเบียนไว้
(118.174.51.24)
12 เม.ย. 54 18:42
3
ที่ประชุมปรบมือด้อนรับผู้ที่ลุกขึ้นแนะนำตัวเอง
(118.174.51.24)
12 เม.ย. 54 18:44
4
พี่สุภาพเริ่มการประชุมมีวาระดังนี้
การเดิน-วิ่ง 84 รอบ พระบรมมหาราชวัง  ในวันอาทิตย์ที่ 24 เมษายน 2554 เริ่มเดิน-วิ่ง เวลา 08.19 น.  และสิ้นสุดในวันจันทร์ที่  25  เมษายน 2554  เวลา 08.19 น.  และมีพิธีอัญเชิญเหรียญพระแก้วมรกตไปประกอบพิธีพุทธาภิเษก  ณ  วัดอรุณราชวรารามมหาวิหาร  
วันพุธที่ 27 เมษายน 2554   มีพิธีพุทธาภิเษกเหรียญพระแก้วมรกต  ณ  วัดอรุณราชวรารามมหาวิหาร  เริ่มลงทะเบียนผู้เข้าร่วมพิธีเวลา 13.00 น.เพื่อนำมอบให้มวลชนที่เข้าร่วมเดิน-วิ่ง สมาธิ วิสาขะ  พุทธบูชา  ในวันวิสาขบูชา  วันที่ 17  พฤษภาคม 2554
วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2554  มีพิธีแถลงข่าวโครงการเดิน-วิ่ง สมาธิ  วิสาขะ  พุทธบูชา ณ  ห้องชมชลธี  หอประชุมกองทัพเรือ  ถนนอรุณอัมรินทร์   ในเวลา  10.00 น.
วันอังคารที่ 17  พฤษภาคม 2554  จัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง สมาธิ  วิสาขะ  พุทธบูชา  สำหรับในภาคกลางจัดที่ถนนอุทยาน (อักษะ)  ด้านพุทธมณฑล
วันพฤหัสบดีที่  พฤษภาคม 2554  ซึ่งเป็นวันฉัตรมงคล  จะจัดงานวันมหกรรมกีฬามหามงคล  ซึ่งสถานที่จัดงานยังไม่เป็นที่ชัดเจน  แต่สำหรับการรับเสื้องานวิ่ง ในปีนี้ทางสมาพันธ์จะรีบจัดส่งให้แต่ละชมรมตามที่แจ้งจำนวนมาก่อนวันงาน  ซึ่งไม่มีการมารับที่หน้างานเช่นปีก่อน 
(118.174.51.24)
12 เม.ย. 54 19:27
5
การประชุมสมาพันธ์ชมรมเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพไทย เครื่อข่ายกรุงเทพฯ และปริมณฑล
(118.174.51.24)
12 เม.ย. 54 19:28
6
การประชุมสมาพันธ์ชมรมเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพไทย เครื่อข่ายกรุงเทพฯ และปริมณฑล
(118.174.51.24)
12 เม.ย. 54 19:29
7
การประชุมสมาพันธ์ชมรมเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพไทย เครื่อข่ายกรุงเทพฯ และปริมณฑล
(118.174.51.24)
12 เม.ย. 54 19:29
8
การประชุมสมาพันธ์ชมรมเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพไทย เครื่อข่ายกรุงเทพฯ และปริมณฑล
(118.174.51.24)
12 เม.ย. 54 19:30
9
การประชุมสมาพันธ์ชมรมเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพไทย เครื่อข่ายกรุงเทพฯ และปริมณฑล
(118.174.51.24)
12 เม.ย. 54 19:30
10
การประชุมสมาพันธ์ชมรมเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพไทย เครื่อข่ายกรุงเทพฯ และปริมณฑล
(118.174.51.24)
12 เม.ย. 54 19:30
11
การประชุมสมาพันธ์ชมรมเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพไทย เครื่อข่ายกรุงเทพฯ และปริมณฑล
(118.174.51.24)
12 เม.ย. 54 19:30
12
การประชุมสมาพันธ์ชมรมเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพไทย เครื่อข่ายกรุงเทพฯ และปริมณฑล
(118.174.51.24)
12 เม.ย. 54 19:30
13
การประชุมสมาพันธ์ชมรมเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพไทย เครื่อข่ายกรุงเทพฯ และปริมณฑล
(118.174.51.24)
12 เม.ย. 54 19:31
14
การประชุมสมาพันธ์ชมรมเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพไทย เครื่อข่ายกรุงเทพฯ และปริมณฑล
(118.174.51.24)
12 เม.ย. 54 19:31
15
การประชุมสมาพันธ์ชมรมเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพไทย เครื่อข่ายกรุงเทพฯ และปริมณฑล
(118.174.51.24)
12 เม.ย. 54 19:31
16
การประชุมสมาพันธ์ชมรมเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพไทย เครื่อข่ายกรุงเทพฯ และปริมณฑล
(118.174.51.24)
12 เม.ย. 54 19:32
17
ในนามของชมรมฟอร์รันเนอร์ เฮียใช้ได้มอบเงินบริจาคช่วยผู้ประสบภัยทางภาคใต้ ซึ่งคุณจรัญ JS Sound เป็นผู้ริเริ่มรวบรวมเป็นเงินจำนวน 14,240 บาท ให้กับทางสมาพันธ์ฯ ดำเนินงานต่อไป
(118.174.51.24)
12 เม.ย. 54 20:00
18
การประชุมสมาพันธ์ชมรมเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพไทย เครื่อข่ายกรุงเทพฯ และปริมณฑล
(118.174.51.24)
12 เม.ย. 54 20:01
19
คุณหมอเอาชัย  ได้กล่าวให้ความรู้เกี่ยวกับการวิ่งอย่างไร จึงจะทำให้สามารถวิ่งได้จนถึงอายุ 80 ปี  คุณหมอได้ให้ข้อสังเกตุว่าคนเราหากเริ่มวิ่งตั้งแต่อายุไม่มากและต้องการวิ่งไปเรื่อยๆ จำนวนหลายปี  คงไม่ต่างกับเครื่องยนต์รถที่จะต้องมีการสึกหรอบ้าง
การยืดกล้ามเนื้อ ก่อนทำการวิ่งหรือหลังวิ่งเป็นสิ่งสำคัญ  ผู้ที่ทำการเล่นโยคะด้วยจะช่วยยืดกล้ามเนื้อได้อย่างดี
กระดูก  โดยเฉพาะผู้หญิงที่วัยหมดประจำเดือน  ควรมีการกินแคลเซี่ยมเสริมด้วย
ปอด  นักวิ่งไม่ควรที่จะสูบบุหรี่  การที่เคยสูบบุหรี่และมาเลิกได้ในภายหลังก็อาจเป็นโรคปอดได้เช่นกัน  เพราะมีสารสะสมอยู่ก่อนแล้ว  ทางทีดีไม่ควรสูบเลยตั้งแต่ต้น
การบริหารคอโดยการเอียงคอซ้าย-ขวา   หรือก้มและเงยคอ  จะช่วยให้ความสมดุลของน้ำในหูเป็นปกติ  ไม่มีอาการเวียนหัวเหมือนบ้านหมุน  แต่ห้ามไม่ให้หมุนคอเป็นวงกลมไปมา
คุณหมอยังมีความรู้มาเล่าให้อีกมากซึ่งผมพอนึกได้แค่นี้
(118.174.51.24)
12 เม.ย. 54 20:26
20
มอบของที่ระลึกให้กับคุณหมอเอาชัย
(118.174.51.24)
12 เม.ย. 54 20:27
21
การประชุมสมาพันธ์ชมรมเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพไทย เครื่อข่ายกรุงเทพฯ และปริมณฑล
(118.174.51.24)
12 เม.ย. 54 20:28
22
พี่สงคราม แห่งค่ายอเมซิ่ง ฟิลด์ ได้กล่าวถึงประวัติเริ่มแรกของการก่อตั้งสมาพันธ์ฯ และความรู้อีกหลายอย่างให้ที่ประชุมได้ทราบ
(118.174.51.24)
12 เม.ย. 54 20:40
23
การประชุมสมาพันธ์ชมรมเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพไทย เครื่อข่ายกรุงเทพฯ และปริมณฑล
(118.174.51.24)
12 เม.ย. 54 20:41
24
การประชุมสมาพันธ์ชมรมเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพไทย เครื่อข่ายกรุงเทพฯ และปริมณฑล
(118.174.51.24)
12 เม.ย. 54 20:41
25
การประชุมสมาพันธ์ชมรมเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพไทย เครื่อข่ายกรุงเทพฯ และปริมณฑล
(118.174.51.24)
12 เม.ย. 54 20:41
26
การประชุมสมาพันธ์ชมรมเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพไทย เครื่อข่ายกรุงเทพฯ และปริมณฑล
(118.174.51.24)
12 เม.ย. 54 20:41
27
การประชุมสมาพันธ์ชมรมเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพไทย เครื่อข่ายกรุงเทพฯ และปริมณฑล
(118.174.51.24)
12 เม.ย. 54 20:42
28
การประชุมสมาพันธ์ชมรมเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพไทย เครื่อข่ายกรุงเทพฯ และปริมณฑล
(118.174.51.24)
12 เม.ย. 54 20:42
29
สุดท้ายของภาพชุดนี้
(118.174.51.24)
12 เม.ย. 54 20:43
30
พี่สุภณความจำดีมากจำรายละเอียดได้ดีจริงๆสุดยอดครับ
(110.168.32.24)
คู่รักนักวิ่ง จริงใจกับทุกคน
12 เม.ย. 54 22:18
.
1
.

กฎระเบียบการใช้เว็บ forrunnersmag.com

  • ห้ามแสดงเนื้อหาที่มีลักษณะก้าวล่วงหรือหมิ่นเหม่ต่อการก้าวล่วงสถาบันพระมหากษัตริย์ให้เป็นที่เสื่อมเสีย
  • ห้ามแสดงเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม หยาบคาย ลามก อนาจาร หรือก้าวร้าวเกินกว่าที่บรรทัดฐานของสังคมจะยอมรับได้
  • ห้ามใช้ข้อความที่มีเจตนากล่าวหา ว่าร้ายบุคคลอื่น โดยไม่มีหลักฐานหรือแหล่งอ้างอิง
  • ห้ามแสดงเนื้อหาที่พาดพิงเรื่องการเมือง
  • ห้ามแสดงเจตนาลบหลู่ ดูหมิ่น บุคคลอื่น
  • ห้ามใช้นามแฝงที่มีความหมายหยาบคาย ลามก หรือชวนให้เข้าใจว่าเป็นบุคคลอื่น
  • ห้ามแสดงเนื้อหาที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย
  • ยอมให้ลงประกาศซื้อขายในกรณีที่เป็นการซื้อขายมือสองเท่านั้น ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าในลักษณะที่เป็นการค้าขายเชิงธุรกิจ
วิธีใช้รหัสบีบี

ความคิดเห็น

รหัสยืนยัน

โปรดใส่อักขระที่ปรากฏในรูปนี้

โดย


พื้นที่โฆษณา