The body does not want you to do this. As you run, it tells you to stop but the mind must be strong. You always go too far for your body. You must handle the pain with strategy...It is not age; it is not diet. It is the will to succeed.
Jacqueline Gareau
1980 Boston Marathon champion

การประชุมสมาพันธ์ชมรมเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพไทย เครื่อข่ายกรุงเทพฯ และปริมณฑล - เว็บบอร์ดฟอร์รันเนอร์

F006852
การประชุมสมาพันธ์ชมรมเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพไทย เครื่อข่ายกรุงเทพฯ และปริมณฑล
การประชุมสมาพันธ์ชมรมเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพไทย เครื่อข่ายกรุงเทพฯ และปริมณฑล จัดขึ้นที่ห้องประชุมศุภชลาศัย  สนามกีฬาแห่งชาติ  เมื่อวันเสาร์ที่   เมษายน  2554
ตามรูปนี้เป็นการลงทะเบียนผู้ที่มาร่วมประชุม
สุภณ - TOT
(118.174.51.24)
12 เม.ย. 54 18:25
.
1
.
1
คุณทอมแซด และคุณสมชาย ช่างภาพมีฝีมือ 2 ข่ายมาเจอกัน ต้องชักภาพร่วมกันหน่อย
(118.174.51.24)
12 เม.ย. 54 18:26 (แก้ไขครั้งล่าสุด 12 เม.ย. 54 18:27 แก้ไขทั้งสิ้น 1 ครั้ง)
2
อ.ณรงค์ เริ่มเปิดการประชุม โดยให้ผู้ที่มาร่วมประชุมลุกขึ้นแนะนำตัวตามที่ลงทะเบียนไว้
(118.174.51.24)
12 เม.ย. 54 18:42
3
ที่ประชุมปรบมือด้อนรับผู้ที่ลุกขึ้นแนะนำตัวเอง
(118.174.51.24)
12 เม.ย. 54 18:44
4
พี่สุภาพเริ่มการประชุมมีวาระดังนี้
การเดิน-วิ่ง 84 รอบ พระบรมมหาราชวัง  ในวันอาทิตย์ที่ 24 เมษายน 2554 เริ่มเดิน-วิ่ง เวลา 08.19 น.  และสิ้นสุดในวันจันทร์ที่  25  เมษายน 2554  เวลา 08.19 น.  และมีพิธีอัญเชิญเหรียญพระแก้วมรกตไปประกอบพิธีพุทธาภิเษก  ณ  วัดอรุณราชวรารามมหาวิหาร  
วันพุธที่ 27 เมษายน 2554   มีพิธีพุทธาภิเษกเหรียญพระแก้วมรกต  ณ  วัดอรุณราชวรารามมหาวิหาร  เริ่มลงทะเบียนผู้เข้าร่วมพิธีเวลา 13.00 น.เพื่อนำมอบให้มวลชนที่เข้าร่วมเดิน-วิ่ง สมาธิ วิสาขะ  พุทธบูชา  ในวันวิสาขบูชา  วันที่ 17  พฤษภาคม 2554
วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2554  มีพิธีแถลงข่าวโครงการเดิน-วิ่ง สมาธิ  วิสาขะ  พุทธบูชา ณ  ห้องชมชลธี  หอประชุมกองทัพเรือ  ถนนอรุณอัมรินทร์   ในเวลา  10.00 น.
วันอังคารที่ 17  พฤษภาคม 2554  จัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง สมาธิ  วิสาขะ  พุทธบูชา  สำหรับในภาคกลางจัดที่ถนนอุทยาน (อักษะ)  ด้านพุทธมณฑล
วันพฤหัสบดีที่  พฤษภาคม 2554  ซึ่งเป็นวันฉัตรมงคล  จะจัดงานวันมหกรรมกีฬามหามงคล  ซึ่งสถานที่จัดงานยังไม่เป็นที่ชัดเจน  แต่สำหรับการรับเสื้องานวิ่ง ในปีนี้ทางสมาพันธ์จะรีบจัดส่งให้แต่ละชมรมตามที่แจ้งจำนวนมาก่อนวันงาน  ซึ่งไม่มีการมารับที่หน้างานเช่นปีก่อน 
(118.174.51.24)
12 เม.ย. 54 19:27
5
การประชุมสมาพันธ์ชมรมเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพไทย เครื่อข่ายกรุงเทพฯ และปริมณฑล
(118.174.51.24)
12 เม.ย. 54 19:28
6
การประชุมสมาพันธ์ชมรมเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพไทย เครื่อข่ายกรุงเทพฯ และปริมณฑล
(118.174.51.24)
12 เม.ย. 54 19:29
7
การประชุมสมาพันธ์ชมรมเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพไทย เครื่อข่ายกรุงเทพฯ และปริมณฑล
(118.174.51.24)
12 เม.ย. 54 19:29
8
การประชุมสมาพันธ์ชมรมเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพไทย เครื่อข่ายกรุงเทพฯ และปริมณฑล
(118.174.51.24)
12 เม.ย. 54 19:30
9
การประชุมสมาพันธ์ชมรมเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพไทย เครื่อข่ายกรุงเทพฯ และปริมณฑล
(118.174.51.24)
12 เม.ย. 54 19:30
10
การประชุมสมาพันธ์ชมรมเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพไทย เครื่อข่ายกรุงเทพฯ และปริมณฑล
(118.174.51.24)
12 เม.ย. 54 19:30
11
การประชุมสมาพันธ์ชมรมเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพไทย เครื่อข่ายกรุงเทพฯ และปริมณฑล
(118.174.51.24)
12 เม.ย. 54 19:30
12
การประชุมสมาพันธ์ชมรมเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพไทย เครื่อข่ายกรุงเทพฯ และปริมณฑล
(118.174.51.24)
12 เม.ย. 54 19:30
13
การประชุมสมาพันธ์ชมรมเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพไทย เครื่อข่ายกรุงเทพฯ และปริมณฑล
(118.174.51.24)
12 เม.ย. 54 19:31
14
การประชุมสมาพันธ์ชมรมเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพไทย เครื่อข่ายกรุงเทพฯ และปริมณฑล
(118.174.51.24)
12 เม.ย. 54 19:31
15
การประชุมสมาพันธ์ชมรมเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพไทย เครื่อข่ายกรุงเทพฯ และปริมณฑล
(118.174.51.24)
12 เม.ย. 54 19:31
16
การประชุมสมาพันธ์ชมรมเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพไทย เครื่อข่ายกรุงเทพฯ และปริมณฑล
(118.174.51.24)
12 เม.ย. 54 19:32
17
ในนามของชมรมฟอร์รันเนอร์ เฮียใช้ได้มอบเงินบริจาคช่วยผู้ประสบภัยทางภาคใต้ ซึ่งคุณจรัญ JS Sound เป็นผู้ริเริ่มรวบรวมเป็นเงินจำนวน 14,240 บาท ให้กับทางสมาพันธ์ฯ ดำเนินงานต่อไป
(118.174.51.24)
12 เม.ย. 54 20:00
18
การประชุมสมาพันธ์ชมรมเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพไทย เครื่อข่ายกรุงเทพฯ และปริมณฑล
(118.174.51.24)
12 เม.ย. 54 20:01
19
คุณหมอเอาชัย  ได้กล่าวให้ความรู้เกี่ยวกับการวิ่งอย่างไร จึงจะทำให้สามารถวิ่งได้จนถึงอายุ 80 ปี  คุณหมอได้ให้ข้อสังเกตุว่าคนเราหากเริ่มวิ่งตั้งแต่อายุไม่มากและต้องการวิ่งไปเรื่อยๆ จำนวนหลายปี  คงไม่ต่างกับเครื่องยนต์รถที่จะต้องมีการสึกหรอบ้าง
การยืดกล้ามเนื้อ ก่อนทำการวิ่งหรือหลังวิ่งเป็นสิ่งสำคัญ  ผู้ที่ทำการเล่นโยคะด้วยจะช่วยยืดกล้ามเนื้อได้อย่างดี
กระดูก  โดยเฉพาะผู้หญิงที่วัยหมดประจำเดือน  ควรมีการกินแคลเซี่ยมเสริมด้วย
ปอด  นักวิ่งไม่ควรที่จะสูบบุหรี่  การที่เคยสูบบุหรี่และมาเลิกได้ในภายหลังก็อาจเป็นโรคปอดได้เช่นกัน  เพราะมีสารสะสมอยู่ก่อนแล้ว  ทางทีดีไม่ควรสูบเลยตั้งแต่ต้น
การบริหารคอโดยการเอียงคอซ้าย-ขวา   หรือก้มและเงยคอ  จะช่วยให้ความสมดุลของน้ำในหูเป็นปกติ  ไม่มีอาการเวียนหัวเหมือนบ้านหมุน  แต่ห้ามไม่ให้หมุนคอเป็นวงกลมไปมา
คุณหมอยังมีความรู้มาเล่าให้อีกมากซึ่งผมพอนึกได้แค่นี้
(118.174.51.24)
12 เม.ย. 54 20:26
20
มอบของที่ระลึกให้กับคุณหมอเอาชัย
(118.174.51.24)
12 เม.ย. 54 20:27
21
การประชุมสมาพันธ์ชมรมเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพไทย เครื่อข่ายกรุงเทพฯ และปริมณฑล
(118.174.51.24)
12 เม.ย. 54 20:28
22
พี่สงคราม แห่งค่ายอเมซิ่ง ฟิลด์ ได้กล่าวถึงประวัติเริ่มแรกของการก่อตั้งสมาพันธ์ฯ และความรู้อีกหลายอย่างให้ที่ประชุมได้ทราบ
(118.174.51.24)
12 เม.ย. 54 20:40
23
การประชุมสมาพันธ์ชมรมเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพไทย เครื่อข่ายกรุงเทพฯ และปริมณฑล
(118.174.51.24)
12 เม.ย. 54 20:41
24
การประชุมสมาพันธ์ชมรมเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพไทย เครื่อข่ายกรุงเทพฯ และปริมณฑล
(118.174.51.24)
12 เม.ย. 54 20:41
25
การประชุมสมาพันธ์ชมรมเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพไทย เครื่อข่ายกรุงเทพฯ และปริมณฑล
(118.174.51.24)
12 เม.ย. 54 20:41
26
การประชุมสมาพันธ์ชมรมเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพไทย เครื่อข่ายกรุงเทพฯ และปริมณฑล
(118.174.51.24)
12 เม.ย. 54 20:41
27
การประชุมสมาพันธ์ชมรมเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพไทย เครื่อข่ายกรุงเทพฯ และปริมณฑล
(118.174.51.24)
12 เม.ย. 54 20:42
28
การประชุมสมาพันธ์ชมรมเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพไทย เครื่อข่ายกรุงเทพฯ และปริมณฑล
(118.174.51.24)
12 เม.ย. 54 20:42
29
สุดท้ายของภาพชุดนี้
(118.174.51.24)
12 เม.ย. 54 20:43
30
พี่สุภณความจำดีมากจำรายละเอียดได้ดีจริงๆสุดยอดครับ
(110.168.32.24)
คู่รักนักวิ่ง จริงใจกับทุกคน
12 เม.ย. 54 22:18
.
1
.

กฎระเบียบการใช้เว็บ forrunnersmag.com

  • ห้ามแสดงเนื้อหาที่มีลักษณะก้าวล่วงหรือหมิ่นเหม่ต่อการก้าวล่วงสถาบันพระมหากษัตริย์ให้เป็นที่เสื่อมเสีย
  • ห้ามแสดงเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม หยาบคาย ลามก อนาจาร หรือก้าวร้าวเกินกว่าที่บรรทัดฐานของสังคมจะยอมรับได้
  • ห้ามใช้ข้อความที่มีเจตนากล่าวหา ว่าร้ายบุคคลอื่น โดยไม่มีหลักฐานหรือแหล่งอ้างอิง
  • ห้ามแสดงเนื้อหาที่พาดพิงเรื่องการเมือง
  • ห้ามแสดงเจตนาลบหลู่ ดูหมิ่น บุคคลอื่น
  • ห้ามใช้นามแฝงที่มีความหมายหยาบคาย ลามก หรือชวนให้เข้าใจว่าเป็นบุคคลอื่น
  • ห้ามแสดงเนื้อหาที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย
  • ยอมให้ลงประกาศซื้อขายในกรณีที่เป็นการซื้อขายมือสองเท่านั้น ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าในลักษณะที่เป็นการค้าขายเชิงธุรกิจ
วิธีใช้รหัสบีบี

ความคิดเห็น

รหัสยืนยัน

โปรดใส่อักขระที่ปรากฏในรูปนี้

โดย


พื้นที่โฆษณา