When You Cross the Finish Line, No Matter How Slow or Fast, It Will Change Your Life Forever
Dick Beardsley
American marathoner

ขอความร่วมมือทำแบบสอบถามเพื่อพัฒนาแอปพลิเคชั่นสำหรับผู้สนใจในการวิ่ง - เว็บบอร์ดฟอร์รันเนอร์

F00016497
ขอความร่วมมือทำแบบสอบถามเพื่อพัฒนาแอปพลิเคชั่นสำหรับผู้สนใจในการวิ่ง
สวัสดีครับ รบกวนทำแบบสอบถามเพื่อนำข้อมูลไปพัฒนาแอปพลิเคชั่นสำหรับผู้ที่สนใจในการวิ่ง และออกกำลังกายด้วยการวิ่งเป็นประจำ

https://forms.gle/WPg2ZLeHzVsuwnNj7
Mr
(202.28.45.32)
30 ก.ย. 62 14:07

กฎระเบียบการใช้เว็บ forrunnersmag.com

  • ห้ามแสดงเนื้อหาที่มีลักษณะก้าวล่วงหรือหมิ่นเหม่ต่อการก้าวล่วงสถาบันพระมหากษัตริย์ให้เป็นที่เสื่อมเสีย
  • ห้ามแสดงเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม หยาบคาย ลามก อนาจาร หรือก้าวร้าวเกินกว่าที่บรรทัดฐานของสังคมจะยอมรับได้
  • ห้ามใช้ข้อความที่มีเจตนากล่าวหา ว่าร้ายบุคคลอื่น โดยไม่มีหลักฐานหรือแหล่งอ้างอิง
  • ห้ามแสดงเนื้อหาที่พาดพิงเรื่องการเมือง
  • ห้ามแสดงเจตนาลบหลู่ ดูหมิ่น บุคคลอื่น
  • ห้ามใช้นามแฝงที่มีความหมายหยาบคาย ลามก หรือชวนให้เข้าใจว่าเป็นบุคคลอื่น
  • ห้ามแสดงเนื้อหาที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย
  • ยอมให้ลงประกาศซื้อขายในกรณีที่เป็นการซื้อขายมือสองเท่านั้น ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าในลักษณะที่เป็นการค้าขายเชิงธุรกิจ
วิธีใช้รหัสบีบี

ความคิดเห็น

รหัสยืนยัน

โปรดใส่อักขระที่ปรากฏในรูปนี้

โดย


พื้นที่โฆษณา