Second place is not a defeat. It is a stimulation to get better. It makes you even more determined.
Carlos Lopes
Portuguese runner

งานวิ่ง แม่ผู้มีพระคุณ มินิ-ฮาล์ฟมาราธอน อยุธยา - เว็บบอร์ดฟอร์รันเนอร์

CG0014457
งานวิ่ง แม่ผู้มีพระคุณ มินิ-ฮาล์ฟมาราธอน อยุธยา
เฮียไช้
(184.22.246.224)
13 ส.ค. 62 15:00 (แก้ไขครั้งล่าสุด 13 ส.ค. 62 15:04 แก้ไขทั้งสิ้น 1 ครั้ง)
241
(184.22.246.224)
13 ส.ค. 62 15:39
242
(184.22.246.224)
13 ส.ค. 62 15:39
243
(184.22.246.224)
13 ส.ค. 62 15:40
244
(184.22.246.224)
13 ส.ค. 62 15:40
245
(184.22.246.224)
13 ส.ค. 62 15:40
246
(184.22.246.224)
13 ส.ค. 62 15:40
247
(184.22.246.224)
13 ส.ค. 62 15:40
248
(184.22.246.224)
13 ส.ค. 62 15:40
249
(184.22.246.224)
13 ส.ค. 62 15:40
250
(184.22.246.224)
13 ส.ค. 62 15:40
251
(184.22.246.224)
13 ส.ค. 62 15:40
252
(184.22.246.224)
13 ส.ค. 62 15:40
253
(184.22.246.224)
13 ส.ค. 62 15:40
254
(184.22.246.224)
13 ส.ค. 62 15:40
255
(184.22.246.224)
13 ส.ค. 62 15:40
256
(184.22.246.224)
13 ส.ค. 62 15:40
257
(184.22.246.224)
13 ส.ค. 62 15:40
258
(184.22.246.224)
13 ส.ค. 62 15:40
259
(184.22.246.224)
13 ส.ค. 62 15:40
260
(184.22.246.224)
13 ส.ค. 62 15:40
261
(184.22.246.224)
13 ส.ค. 62 15:42
262
(184.22.246.224)
13 ส.ค. 62 15:42
263
(184.22.246.224)
13 ส.ค. 62 15:42
264
(184.22.246.224)
13 ส.ค. 62 15:42
265
(184.22.246.224)
13 ส.ค. 62 15:42
266
(184.22.246.224)
13 ส.ค. 62 15:42
267
(184.22.246.224)
13 ส.ค. 62 15:42
268
(184.22.246.224)
13 ส.ค. 62 15:42
269
จบครับ
(184.22.246.224)
13 ส.ค. 62 15:43

กฎระเบียบการใช้เว็บ forrunnersmag.com

  • ห้ามแสดงเนื้อหาที่มีลักษณะก้าวล่วงหรือหมิ่นเหม่ต่อการก้าวล่วงสถาบันพระมหากษัตริย์ให้เป็นที่เสื่อมเสีย
  • ห้ามแสดงเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม หยาบคาย ลามก อนาจาร หรือก้าวร้าวเกินกว่าที่บรรทัดฐานของสังคมจะยอมรับได้
  • ห้ามใช้ข้อความที่มีเจตนากล่าวหา ว่าร้ายบุคคลอื่น โดยไม่มีหลักฐานหรือแหล่งอ้างอิง
  • ห้ามแสดงเนื้อหาที่พาดพิงเรื่องการเมือง
  • ห้ามแสดงเจตนาลบหลู่ ดูหมิ่น บุคคลอื่น
  • ห้ามใช้นามแฝงที่มีความหมายหยาบคาย ลามก หรือชวนให้เข้าใจว่าเป็นบุคคลอื่น
  • ห้ามแสดงเนื้อหาที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย
  • ยอมให้ลงประกาศซื้อขายในกรณีที่เป็นการซื้อขายมือสองเท่านั้น ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าในลักษณะที่เป็นการค้าขายเชิงธุรกิจ
วิธีใช้รหัสบีบี

ความคิดเห็น

รหัสยืนยัน

โปรดใส่อักขระที่ปรากฏในรูปนี้

โดย


พื้นที่โฆษณา