When you set your aim too high and don't fulfill it, then your enthusiasm turns to bitterness. Try for a goal that's reasonable, and then gradually raise it.
Emil Zatopek
Czech runner

เรียนสมาชิกชมรมวิ่งฟอร์รันเนอร์ - เว็บบอร์ดฟอร์รันเนอร์

F00016272
เรียนสมาชิกชมรมวิ่งฟอร์รันเนอร์
เนื่องจาก คุณแม่ของ คุณณรงค์ศักดิ์ สมาชิกชมรมวิ่งฟอร์รันเนอร์ ได้ถึงแก่กรรม ตั้งศพสวดพระอภิธรรมที่วัดตรีทศเทพ ศาลา 1 ทางชมรมวิ่งฟอร์รันเนอร์ รวมกับ กลุ่มหนุ่มเหน้าสาวสวย และกลุ่มสวนเบญ รวมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม จึงขอเรียนสมาชิกชมรม ไปร่วมฟังพระอภิธรรมพร้อมกัน ตั้งแต่ 6 โมงเย็นเป็นต้นไป
jssound
(49.230.200.90)
8 ก.พ. 62 20:33
1
ขอแสดงความเสียใจด้วยครับ
ลิงกลัดมัน
(110.77.221.76)
9 ก.พ. 62 11:51
2
เป็นเจ้าภาพวันไหน ไม่บอก

(184.22.241.29)
11 ก.พ. 62 13:40

กฎระเบียบการใช้เว็บ forrunnersmag.com

  • ห้ามแสดงเนื้อหาที่มีลักษณะก้าวล่วงหรือหมิ่นเหม่ต่อการก้าวล่วงสถาบันพระมหากษัตริย์ให้เป็นที่เสื่อมเสีย
  • ห้ามแสดงเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม หยาบคาย ลามก อนาจาร หรือก้าวร้าวเกินกว่าที่บรรทัดฐานของสังคมจะยอมรับได้
  • ห้ามใช้ข้อความที่มีเจตนากล่าวหา ว่าร้ายบุคคลอื่น โดยไม่มีหลักฐานหรือแหล่งอ้างอิง
  • ห้ามแสดงเนื้อหาที่พาดพิงเรื่องการเมือง
  • ห้ามแสดงเจตนาลบหลู่ ดูหมิ่น บุคคลอื่น
  • ห้ามใช้นามแฝงที่มีความหมายหยาบคาย ลามก หรือชวนให้เข้าใจว่าเป็นบุคคลอื่น
  • ห้ามแสดงเนื้อหาที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย
  • ยอมให้ลงประกาศซื้อขายในกรณีที่เป็นการซื้อขายมือสองเท่านั้น ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าในลักษณะที่เป็นการค้าขายเชิงธุรกิจ
วิธีใช้รหัสบีบี

ความคิดเห็น

รหัสยืนยัน

โปรดใส่อักขระที่ปรากฏในรูปนี้

โดย


พื้นที่โฆษณา