Life would be dull and colourless but for the obstacles that we have to overcome and the fights that we have to win
Jawaharlal Nehru
First prime minister of India

ขาย Garminfenix3 bunble - เว็บบอร์ดฟอร์รันเนอร์

F00016026
ขาย Garminfenix3 bunble
เนื่องจากไม่ค่อยมีเวลาได้ใช้ประกันหมดอุปกรณ์ไม่เคยหล่นมีรอยนิดหน่อยตามสภาพอุปกรณ์ตามรูปขายที่ 9000 พร้อมส่ง ของอยู่สงขลา
poohza089
(49.229.47.108)
14 ก.ย. 61 10:18 (แก้ไขครั้งล่าสุด 17 ก.ย. 61 23:29 แก้ไขทั้งสิ้น 1 ครั้ง)
1
(49.229.47.108)
14 ก.ย. 61 10:18
2
(49.229.47.108)
14 ก.ย. 61 10:19
3
(49.229.47.108)
14 ก.ย. 61 10:19
4
(49.229.47.108)
14 ก.ย. 61 10:19

กฎระเบียบการใช้เว็บ forrunnersmag.com

  • ห้ามแสดงเนื้อหาที่มีลักษณะก้าวล่วงหรือหมิ่นเหม่ต่อการก้าวล่วงสถาบันพระมหากษัตริย์ให้เป็นที่เสื่อมเสีย
  • ห้ามแสดงเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม หยาบคาย ลามก อนาจาร หรือก้าวร้าวเกินกว่าที่บรรทัดฐานของสังคมจะยอมรับได้
  • ห้ามใช้ข้อความที่มีเจตนากล่าวหา ว่าร้ายบุคคลอื่น โดยไม่มีหลักฐานหรือแหล่งอ้างอิง
  • ห้ามแสดงเนื้อหาที่พาดพิงเรื่องการเมือง
  • ห้ามแสดงเจตนาลบหลู่ ดูหมิ่น บุคคลอื่น
  • ห้ามใช้นามแฝงที่มีความหมายหยาบคาย ลามก หรือชวนให้เข้าใจว่าเป็นบุคคลอื่น
  • ห้ามแสดงเนื้อหาที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย
  • ยอมให้ลงประกาศซื้อขายในกรณีที่เป็นการซื้อขายมือสองเท่านั้น ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าในลักษณะที่เป็นการค้าขายเชิงธุรกิจ
วิธีใช้รหัสบีบี

ความคิดเห็น

รหัสยืนยัน

โปรดใส่อักขระที่ปรากฏในรูปนี้

โดย


พื้นที่โฆษณา