A runner must run with dreams in his heart, not money in his pocket.
Emil Zatopek
Czech runner

............เลือกตั้งประธานชมรมวิ่งฟอร์รันเนอร์............ - เว็บบอร์ดฟอร์รันเนอร์

F00015860
............เลือกตั้งประธานชมรมวิ่งฟอร์รันเนอร์............
              
                   ประกาศ
     
      ขอเชิญสมาชิก ชมรมวิ่งฟอร์รันเนอร์ ทุกท่าน ร่วมประชุมเพื่อคัดเลือกประธานชมรม และรองประธาน
 เนื่องจากท่านประธานคนเดิม คุณศรีอุไร พงภิทักษ์ ดำรงตำแหน่งมาครบ วาระ คือ2ปีแล้ว จึงต้องมี
 การเลือกตั้งใหม่
 กำหนดการคือ  วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม 2561  เวลา 17.00 น. (วันเสาร์ __5โมงเย็น)
 ณ วัดวังขนายทายิการาม อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี

      จึงเรียนเชิญมาเพื่อทราบ 
      ขอให้สมาชิก เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพียงกัน
                                                                                 
 
                                                                                  แสงชัย เตชะสถาพร (เฮียไช้)
                                                                                  ประธานที่ปรึกษาชมรม     
     
เฮียไช้
(110.169.159.117)
1 มิ.ย. 61 13:20
1
(110.169.159.117)
1 มิ.ย. 61 13:44
2
รับทราบ และพร้อมปฎิบัติครับ
คิดทุกครั้งก่อนทำ อย่าทำทุกครั้งที่คิด
4 มิ.ย. 61 06:26
3
รับทราบครับ
(49.230.42.53)
คู่รักนักวิ่ง จริงใจกับทุกคน
8 มิ.ย. 61 07:33

กฎระเบียบการใช้เว็บ forrunnersmag.com

  • ห้ามแสดงเนื้อหาที่มีลักษณะก้าวล่วงหรือหมิ่นเหม่ต่อการก้าวล่วงสถาบันพระมหากษัตริย์ให้เป็นที่เสื่อมเสีย
  • ห้ามแสดงเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม หยาบคาย ลามก อนาจาร หรือก้าวร้าวเกินกว่าที่บรรทัดฐานของสังคมจะยอมรับได้
  • ห้ามใช้ข้อความที่มีเจตนากล่าวหา ว่าร้ายบุคคลอื่น โดยไม่มีหลักฐานหรือแหล่งอ้างอิง
  • ห้ามแสดงเนื้อหาที่พาดพิงเรื่องการเมือง
  • ห้ามแสดงเจตนาลบหลู่ ดูหมิ่น บุคคลอื่น
  • ห้ามใช้นามแฝงที่มีความหมายหยาบคาย ลามก หรือชวนให้เข้าใจว่าเป็นบุคคลอื่น
  • ห้ามแสดงเนื้อหาที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย
  • ยอมให้ลงประกาศซื้อขายในกรณีที่เป็นการซื้อขายมือสองเท่านั้น ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าในลักษณะที่เป็นการค้าขายเชิงธุรกิจ
วิธีใช้รหัสบีบี

ความคิดเห็น

รหัสยืนยัน

โปรดใส่อักขระที่ปรากฏในรูปนี้

โดย


พื้นที่โฆษณา