๏ บทเรียนมาราธอน     แทรกคำสอนหลายตำรา       
ฝึกหัดเต็มอัตรา                 กายและจิตพิชิตชัย            
     อดทนและเข้มแข็ง        ทั้งกล้าแกร่งมีวินัย             
ทุกก้าวจึงเกรียงไกร            พร้อมกอบเก็บประสบการณ์  
     บทเพลงมาราธอน         หลายวรรคตอนยังแว่วหวาน 
เวียนวิ่งแห่งวันวาร              ครบคุณค่าน่าจดจำ  ๛        
ตะวันฉาย

Pong Yaeng Trail 2017 - เว็บบอร์ดฟอร์รันเนอร์

RG0014511
Pong Yaeng Trail 2017
8 พ.ย. 60 05:29
2611
 
8 พ.ย. 60 14:27
2612
 
8 พ.ย. 60 14:27
2613
 
8 พ.ย. 60 14:27
2614
 
8 พ.ย. 60 14:27
2615
 
8 พ.ย. 60 14:27
2616
 
8 พ.ย. 60 14:27
2617
 
8 พ.ย. 60 14:27
2618
 
8 พ.ย. 60 14:27
2619
 
8 พ.ย. 60 14:27
2620
 
8 พ.ย. 60 14:27
2621
 
8 พ.ย. 60 14:27
2622
 
8 พ.ย. 60 14:27
2623
 
8 พ.ย. 60 14:27
2624
 
8 พ.ย. 60 14:27
2625
 
8 พ.ย. 60 14:27
2626
 
8 พ.ย. 60 14:27
2627
 
8 พ.ย. 60 14:27
2628
 
8 พ.ย. 60 14:27
2629
 
8 พ.ย. 60 14:27
2630
 
8 พ.ย. 60 14:27
2631
 
8 พ.ย. 60 14:27
2632
 
8 พ.ย. 60 14:27
2633
 
8 พ.ย. 60 14:27
2634
 
8 พ.ย. 60 14:27
2635
 
8 พ.ย. 60 14:27
2636
 
8 พ.ย. 60 14:27
2637
 
8 พ.ย. 60 14:27
2638
 
8 พ.ย. 60 14:27
2639
 
8 พ.ย. 60 14:27
2640
 
8 พ.ย. 60 14:27

กฎระเบียบการใช้เว็บ forrunnersmag.com

  • ห้ามแสดงเนื้อหาที่มีลักษณะก้าวล่วงหรือหมิ่นเหม่ต่อการก้าวล่วงสถาบันพระมหากษัตริย์ให้เป็นที่เสื่อมเสีย
  • ห้ามแสดงเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม หยาบคาย ลามก อนาจาร หรือก้าวร้าวเกินกว่าที่บรรทัดฐานของสังคมจะยอมรับได้
  • ห้ามใช้ข้อความที่มีเจตนากล่าวหา ว่าร้ายบุคคลอื่น โดยไม่มีหลักฐานหรือแหล่งอ้างอิง
  • ห้ามแสดงเนื้อหาที่พาดพิงเรื่องการเมือง
  • ห้ามแสดงเจตนาลบหลู่ ดูหมิ่น บุคคลอื่น
  • ห้ามใช้นามแฝงที่มีความหมายหยาบคาย ลามก หรือชวนให้เข้าใจว่าเป็นบุคคลอื่น
  • ห้ามแสดงเนื้อหาที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย
  • ยอมให้ลงประกาศซื้อขายในกรณีที่เป็นการซื้อขายมือสองเท่านั้น ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าในลักษณะที่เป็นการค้าขายเชิงธุรกิจ
วิธีใช้รหัสบีบี

ความคิดเห็น

รหัสยืนยัน

โปรดใส่อักขระที่ปรากฏในรูปนี้

โดย


พื้นที่โฆษณา