๏  วิ่งให้สุดปลายฝัน           ฝันไกลสุด
วิ่งอย่าหยุดปรารถนา            ฟันฝ่าฝัน
วิ่งให้แกร่งกายใจ                 ในทุกวัน
อุปสรรคฝ่าฟัน             สู้หมั่นเพียร๛
ตะวันฉาย

Pong Yaeng Trail 2017 - เว็บบอร์ดฟอร์รันเนอร์

RG0014511
Pong Yaeng Trail 2017
8 พ.ย. 60 05:29
2251
 
8 พ.ย. 60 13:39
2252
 
8 พ.ย. 60 13:39
2253
 
8 พ.ย. 60 13:39
2254
 
8 พ.ย. 60 13:39
2255
 
8 พ.ย. 60 13:39
2256
 
8 พ.ย. 60 13:39
2257
 
8 พ.ย. 60 13:39
2258
 
8 พ.ย. 60 13:39
2259
 
8 พ.ย. 60 13:39
2260
 
8 พ.ย. 60 13:39
2261
 
8 พ.ย. 60 13:39
2262
 
8 พ.ย. 60 13:39
2263
 
8 พ.ย. 60 13:39
2264
 
8 พ.ย. 60 13:39
2265
 
8 พ.ย. 60 13:39
2266
 
8 พ.ย. 60 13:39
2267
 
8 พ.ย. 60 13:39
2268
 
8 พ.ย. 60 13:39
2269
 
8 พ.ย. 60 13:39
2270
 
8 พ.ย. 60 13:39
2271
 
8 พ.ย. 60 13:39
2272
 
8 พ.ย. 60 13:39
2273
 
8 พ.ย. 60 13:39
2274
 
8 พ.ย. 60 13:39
2275
 
8 พ.ย. 60 13:39
2276
 
8 พ.ย. 60 13:39
2277
 
8 พ.ย. 60 13:39
2278
 
8 พ.ย. 60 13:39
2279
 
8 พ.ย. 60 13:39
2280
 
8 พ.ย. 60 13:39

กฎระเบียบการใช้เว็บ forrunnersmag.com

  • ห้ามแสดงเนื้อหาที่มีลักษณะก้าวล่วงหรือหมิ่นเหม่ต่อการก้าวล่วงสถาบันพระมหากษัตริย์ให้เป็นที่เสื่อมเสีย
  • ห้ามแสดงเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม หยาบคาย ลามก อนาจาร หรือก้าวร้าวเกินกว่าที่บรรทัดฐานของสังคมจะยอมรับได้
  • ห้ามใช้ข้อความที่มีเจตนากล่าวหา ว่าร้ายบุคคลอื่น โดยไม่มีหลักฐานหรือแหล่งอ้างอิง
  • ห้ามแสดงเนื้อหาที่พาดพิงเรื่องการเมือง
  • ห้ามแสดงเจตนาลบหลู่ ดูหมิ่น บุคคลอื่น
  • ห้ามใช้นามแฝงที่มีความหมายหยาบคาย ลามก หรือชวนให้เข้าใจว่าเป็นบุคคลอื่น
  • ห้ามแสดงเนื้อหาที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย
  • ยอมให้ลงประกาศซื้อขายในกรณีที่เป็นการซื้อขายมือสองเท่านั้น ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าในลักษณะที่เป็นการค้าขายเชิงธุรกิจ
วิธีใช้รหัสบีบี

ความคิดเห็น

รหัสยืนยัน

โปรดใส่อักขระที่ปรากฏในรูปนี้

โดย


พื้นที่โฆษณา