๏ บทเรียนมาราธอน     แทรกคำสอนหลายตำรา       
ฝึกหัดเต็มอัตรา                 กายและจิตพิชิตชัย            
     อดทนและเข้มแข็ง        ทั้งกล้าแกร่งมีวินัย             
ทุกก้าวจึงเกรียงไกร            พร้อมกอบเก็บประสบการณ์  
     บทเพลงมาราธอน         หลายวรรคตอนยังแว่วหวาน 
เวียนวิ่งแห่งวันวาร              ครบคุณค่าน่าจดจำ  ๛        
ตะวันฉาย

Pong Yaeng Trail 2017 - เว็บบอร์ดฟอร์รันเนอร์

RG0014511
Pong Yaeng Trail 2017
8 พ.ย. 60 05:29
1891
 
8 พ.ย. 60 12:58
1892
 
8 พ.ย. 60 12:58
1893
 
8 พ.ย. 60 12:58
1894
 
8 พ.ย. 60 12:58
1895
 
8 พ.ย. 60 12:58
1896
 
8 พ.ย. 60 12:58
1897
 
8 พ.ย. 60 12:58
1898
 
8 พ.ย. 60 12:58
1899
 
8 พ.ย. 60 12:58
1900
 
8 พ.ย. 60 12:58
1901
 
8 พ.ย. 60 12:58
1902
 
8 พ.ย. 60 12:58
1903
 
8 พ.ย. 60 12:58
1904
 
8 พ.ย. 60 12:58
1905
 
8 พ.ย. 60 12:58
1906
 
8 พ.ย. 60 12:58
1907
 
8 พ.ย. 60 12:58
1908
 
8 พ.ย. 60 12:58
1909
 
8 พ.ย. 60 12:58
1910
 
8 พ.ย. 60 12:58
1911
 
8 พ.ย. 60 12:58
1912
 
8 พ.ย. 60 12:58
1913
 
8 พ.ย. 60 12:58
1914
 
8 พ.ย. 60 12:58
1915
 
8 พ.ย. 60 12:58
1916
 
8 พ.ย. 60 12:58
1917
 
8 พ.ย. 60 12:58
1918
 
8 พ.ย. 60 12:58
1919
 
8 พ.ย. 60 12:58
1920
 
8 พ.ย. 60 12:58

กฎระเบียบการใช้เว็บ forrunnersmag.com

  • ห้ามแสดงเนื้อหาที่มีลักษณะก้าวล่วงหรือหมิ่นเหม่ต่อการก้าวล่วงสถาบันพระมหากษัตริย์ให้เป็นที่เสื่อมเสีย
  • ห้ามแสดงเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม หยาบคาย ลามก อนาจาร หรือก้าวร้าวเกินกว่าที่บรรทัดฐานของสังคมจะยอมรับได้
  • ห้ามใช้ข้อความที่มีเจตนากล่าวหา ว่าร้ายบุคคลอื่น โดยไม่มีหลักฐานหรือแหล่งอ้างอิง
  • ห้ามแสดงเนื้อหาที่พาดพิงเรื่องการเมือง
  • ห้ามแสดงเจตนาลบหลู่ ดูหมิ่น บุคคลอื่น
  • ห้ามใช้นามแฝงที่มีความหมายหยาบคาย ลามก หรือชวนให้เข้าใจว่าเป็นบุคคลอื่น
  • ห้ามแสดงเนื้อหาที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย
  • ยอมให้ลงประกาศซื้อขายในกรณีที่เป็นการซื้อขายมือสองเท่านั้น ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าในลักษณะที่เป็นการค้าขายเชิงธุรกิจ
วิธีใช้รหัสบีบี

ความคิดเห็น

รหัสยืนยัน

โปรดใส่อักขระที่ปรากฏในรูปนี้

โดย


พื้นที่โฆษณา