๏ บทเรียนมาราธอน     แทรกคำสอนหลายตำรา       
ฝึกหัดเต็มอัตรา                 กายและจิตพิชิตชัย            
     อดทนและเข้มแข็ง        ทั้งกล้าแกร่งมีวินัย             
ทุกก้าวจึงเกรียงไกร            พร้อมกอบเก็บประสบการณ์  
     บทเพลงมาราธอน         หลายวรรคตอนยังแว่วหวาน 
เวียนวิ่งแห่งวันวาร              ครบคุณค่าน่าจดจำ  ๛        
ตะวันฉาย

Pong Yaeng Trail 2017 - เว็บบอร์ดฟอร์รันเนอร์

RG0014511
Pong Yaeng Trail 2017
8 พ.ย. 60 05:29
871
 
8 พ.ย. 60 06:02
872
 
8 พ.ย. 60 06:02
873
 
8 พ.ย. 60 06:02
874
 
8 พ.ย. 60 06:02
875
 
8 พ.ย. 60 06:02
876
 
8 พ.ย. 60 06:02
877
 
8 พ.ย. 60 06:02
878
 
8 พ.ย. 60 06:02
879
 
8 พ.ย. 60 06:02
880
 
8 พ.ย. 60 06:02
881
 
8 พ.ย. 60 06:02
882
 
8 พ.ย. 60 06:02
883
 
8 พ.ย. 60 06:02
884
 
8 พ.ย. 60 06:02
885
 
8 พ.ย. 60 06:02
886
 
8 พ.ย. 60 06:02
887
 
8 พ.ย. 60 06:02
888
 
8 พ.ย. 60 06:02
889
 
8 พ.ย. 60 06:02
890
 
8 พ.ย. 60 06:02
891
 
8 พ.ย. 60 06:02
892
 
8 พ.ย. 60 06:02
893
 
8 พ.ย. 60 06:02
894
 
8 พ.ย. 60 06:02
895
 
8 พ.ย. 60 06:02
896
 
8 พ.ย. 60 06:02
897
 
8 พ.ย. 60 06:02
898
 
8 พ.ย. 60 06:02
899
 
8 พ.ย. 60 06:02
900
 
8 พ.ย. 60 06:02

กฎระเบียบการใช้เว็บ forrunnersmag.com

  • ห้ามแสดงเนื้อหาที่มีลักษณะก้าวล่วงหรือหมิ่นเหม่ต่อการก้าวล่วงสถาบันพระมหากษัตริย์ให้เป็นที่เสื่อมเสีย
  • ห้ามแสดงเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม หยาบคาย ลามก อนาจาร หรือก้าวร้าวเกินกว่าที่บรรทัดฐานของสังคมจะยอมรับได้
  • ห้ามใช้ข้อความที่มีเจตนากล่าวหา ว่าร้ายบุคคลอื่น โดยไม่มีหลักฐานหรือแหล่งอ้างอิง
  • ห้ามแสดงเนื้อหาที่พาดพิงเรื่องการเมือง
  • ห้ามแสดงเจตนาลบหลู่ ดูหมิ่น บุคคลอื่น
  • ห้ามใช้นามแฝงที่มีความหมายหยาบคาย ลามก หรือชวนให้เข้าใจว่าเป็นบุคคลอื่น
  • ห้ามแสดงเนื้อหาที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย
  • ยอมให้ลงประกาศซื้อขายในกรณีที่เป็นการซื้อขายมือสองเท่านั้น ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าในลักษณะที่เป็นการค้าขายเชิงธุรกิจ
วิธีใช้รหัสบีบี

ความคิดเห็น

รหัสยืนยัน

โปรดใส่อักขระที่ปรากฏในรูปนี้

โดย


พื้นที่โฆษณา