๏  วิ่งให้สุดปลายฝัน           ฝันไกลสุด
วิ่งอย่าหยุดปรารถนา            ฟันฝ่าฝัน
วิ่งให้แกร่งกายใจ                 ในทุกวัน
อุปสรรคฝ่าฟัน             สู้หมั่นเพียร๛
ตะวันฉาย

Pong Yaeng Trail 2017 - เว็บบอร์ดฟอร์รันเนอร์

RG0014511
Pong Yaeng Trail 2017
8 พ.ย. 60 05:29
661
 
8 พ.ย. 60 05:53
662
 
8 พ.ย. 60 05:53
663
 
8 พ.ย. 60 05:53
664
 
8 พ.ย. 60 05:53
665
 
8 พ.ย. 60 05:53
666
 
8 พ.ย. 60 05:53
667
 
8 พ.ย. 60 05:53
668
 
8 พ.ย. 60 05:53
669
 
8 พ.ย. 60 05:53
670
 
8 พ.ย. 60 05:53
671
 
8 พ.ย. 60 05:53
672
 
8 พ.ย. 60 05:53
673
 
8 พ.ย. 60 05:53
674
 
8 พ.ย. 60 05:53
675
 
8 พ.ย. 60 05:53
676
 
8 พ.ย. 60 05:53
677
 
8 พ.ย. 60 05:53
678
 
8 พ.ย. 60 05:53
679
 
8 พ.ย. 60 05:53
680
 
8 พ.ย. 60 05:53
681
 
8 พ.ย. 60 05:53
682
 
8 พ.ย. 60 05:53
683
 
8 พ.ย. 60 05:53
684
 
8 พ.ย. 60 05:53
685
 
8 พ.ย. 60 05:53
686
 
8 พ.ย. 60 05:53
687
 
8 พ.ย. 60 05:53
688
 
8 พ.ย. 60 05:53
689
 
8 พ.ย. 60 05:53
690
 
8 พ.ย. 60 05:53

กฎระเบียบการใช้เว็บ forrunnersmag.com

  • ห้ามแสดงเนื้อหาที่มีลักษณะก้าวล่วงหรือหมิ่นเหม่ต่อการก้าวล่วงสถาบันพระมหากษัตริย์ให้เป็นที่เสื่อมเสีย
  • ห้ามแสดงเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม หยาบคาย ลามก อนาจาร หรือก้าวร้าวเกินกว่าที่บรรทัดฐานของสังคมจะยอมรับได้
  • ห้ามใช้ข้อความที่มีเจตนากล่าวหา ว่าร้ายบุคคลอื่น โดยไม่มีหลักฐานหรือแหล่งอ้างอิง
  • ห้ามแสดงเนื้อหาที่พาดพิงเรื่องการเมือง
  • ห้ามแสดงเจตนาลบหลู่ ดูหมิ่น บุคคลอื่น
  • ห้ามใช้นามแฝงที่มีความหมายหยาบคาย ลามก หรือชวนให้เข้าใจว่าเป็นบุคคลอื่น
  • ห้ามแสดงเนื้อหาที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย
  • ยอมให้ลงประกาศซื้อขายในกรณีที่เป็นการซื้อขายมือสองเท่านั้น ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าในลักษณะที่เป็นการค้าขายเชิงธุรกิจ
วิธีใช้รหัสบีบี

ความคิดเห็น

รหัสยืนยัน

โปรดใส่อักขระที่ปรากฏในรูปนี้

โดย


พื้นที่โฆษณา