When you set your aim too high and don't fulfill it, then your enthusiasm turns to bitterness. Try for a goal that's reasonable, and then gradually raise it.
Emil Zatopek
Czech runner

.................เดิน-วิ่ง รามาธิบดี 52 ปี................ - เว็บบอร์ดฟอร์รันเนอร์

CG0014369
.................เดิน-วิ่ง รามาธิบดี 52 ปี................
เดิน-วิ่ง รามาธิบดี 52 ปี

 
เฮียไช้
(171.96.189.11)
16 พ.ค. 60 22:37
กระทู้นี้ถูกใจ หงอคง, pcalibration, ดวงจำปา
241
 
(171.96.189.11)
16 พ.ค. 60 22:49
242
 
(171.96.189.11)
16 พ.ค. 60 22:49
243
 
(171.96.189.11)
16 พ.ค. 60 22:49
244
 
(171.96.189.11)
16 พ.ค. 60 22:49
245
 
(171.96.189.11)
16 พ.ค. 60 22:49
246
 
(171.96.189.11)
16 พ.ค. 60 22:49
247
 
(171.96.189.11)
16 พ.ค. 60 22:49
248
 
(171.96.189.11)
16 พ.ค. 60 22:49
249
 
(171.96.189.11)
16 พ.ค. 60 22:49
250
 
(171.96.189.11)
16 พ.ค. 60 22:49
251
 
(171.96.189.11)
16 พ.ค. 60 22:49
252
 
(171.96.189.11)
16 พ.ค. 60 22:49
253
 
(171.96.189.11)
16 พ.ค. 60 22:49
254
 
(171.96.189.11)
16 พ.ค. 60 22:49
255
 
(171.96.189.11)
16 พ.ค. 60 22:49
256
 
(171.96.189.11)
16 พ.ค. 60 22:49
257
 
(171.96.189.11)
16 พ.ค. 60 22:49
258
 
(171.96.189.11)
16 พ.ค. 60 22:49
259
 
(171.96.189.11)
16 พ.ค. 60 22:49
260
 
(171.96.189.11)
16 พ.ค. 60 22:49
261
 
(171.96.189.11)
16 พ.ค. 60 22:49
262
 
(171.96.189.11)
16 พ.ค. 60 22:49
263
 
(171.96.189.11)
16 พ.ค. 60 22:49
264
 
(171.96.189.11)
16 พ.ค. 60 22:49
265
 
(171.96.189.11)
16 พ.ค. 60 22:49
266
 
(171.96.189.11)
16 พ.ค. 60 22:49
267
 
(171.96.189.11)
16 พ.ค. 60 22:49
268
 
(171.96.189.11)
16 พ.ค. 60 22:49
269
 
(171.96.189.11)
16 พ.ค. 60 22:49
270
 
(171.96.189.11)
16 พ.ค. 60 22:49

กฎระเบียบการใช้เว็บ forrunnersmag.com

  • ห้ามแสดงเนื้อหาที่มีลักษณะก้าวล่วงหรือหมิ่นเหม่ต่อการก้าวล่วงสถาบันพระมหากษัตริย์ให้เป็นที่เสื่อมเสีย
  • ห้ามแสดงเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม หยาบคาย ลามก อนาจาร หรือก้าวร้าวเกินกว่าที่บรรทัดฐานของสังคมจะยอมรับได้
  • ห้ามใช้ข้อความที่มีเจตนากล่าวหา ว่าร้ายบุคคลอื่น โดยไม่มีหลักฐานหรือแหล่งอ้างอิง
  • ห้ามแสดงเนื้อหาที่พาดพิงเรื่องการเมือง
  • ห้ามแสดงเจตนาลบหลู่ ดูหมิ่น บุคคลอื่น
  • ห้ามใช้นามแฝงที่มีความหมายหยาบคาย ลามก หรือชวนให้เข้าใจว่าเป็นบุคคลอื่น
  • ห้ามแสดงเนื้อหาที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย
  • ยอมให้ลงประกาศซื้อขายในกรณีที่เป็นการซื้อขายมือสองเท่านั้น ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าในลักษณะที่เป็นการค้าขายเชิงธุรกิจ
วิธีใช้รหัสบีบี

ความคิดเห็น

รหัสยืนยัน

โปรดใส่อักขระที่ปรากฏในรูปนี้

โดย


พื้นที่โฆษณา