When you set your aim too high and don't fulfill it, then your enthusiasm turns to bitterness. Try for a goal that's reasonable, and then gradually raise it.
Emil Zatopek
Czech runner

.................เดิน-วิ่ง รามาธิบดี 52 ปี................ - เว็บบอร์ดฟอร์รันเนอร์

CG0014369
.................เดิน-วิ่ง รามาธิบดี 52 ปี................
เดิน-วิ่ง รามาธิบดี 52 ปี

 
เฮียไช้
(171.96.189.11)
16 พ.ค. 60 22:37
กระทู้นี้ถูกใจ หงอคง, pcalibration, ดวงจำปา
31
 
(171.96.189.11)
16 พ.ค. 60 22:40
32
 
(171.96.189.11)
16 พ.ค. 60 22:40
33
 
(171.96.189.11)
16 พ.ค. 60 22:40
34
 
(171.96.189.11)
16 พ.ค. 60 22:40
35
 
(171.96.189.11)
16 พ.ค. 60 22:40
36
 
(171.96.189.11)
16 พ.ค. 60 22:40
37
 
(171.96.189.11)
16 พ.ค. 60 22:40
38
 
(171.96.189.11)
16 พ.ค. 60 22:40
39
 
(171.96.189.11)
16 พ.ค. 60 22:40
40
 
(171.96.189.11)
16 พ.ค. 60 22:40
41
 
(171.96.189.11)
16 พ.ค. 60 22:40
42
 
(171.96.189.11)
16 พ.ค. 60 22:40
43
 
(171.96.189.11)
16 พ.ค. 60 22:40
44
 
(171.96.189.11)
16 พ.ค. 60 22:40
45
 
(171.96.189.11)
16 พ.ค. 60 22:40
46
 
(171.96.189.11)
16 พ.ค. 60 22:40
47
 
(171.96.189.11)
16 พ.ค. 60 22:40
48
 
(171.96.189.11)
16 พ.ค. 60 22:40
49
 
(171.96.189.11)
16 พ.ค. 60 22:40
50
 
(171.96.189.11)
16 พ.ค. 60 22:40
51
 
(171.96.189.11)
16 พ.ค. 60 22:40
52
 
(171.96.189.11)
16 พ.ค. 60 22:40
53
 
(171.96.189.11)
16 พ.ค. 60 22:40
54
 
(171.96.189.11)
16 พ.ค. 60 22:40
55
 
(171.96.189.11)
16 พ.ค. 60 22:40
56
 
(171.96.189.11)
16 พ.ค. 60 22:40
57
 
(171.96.189.11)
16 พ.ค. 60 22:40
58
 
(171.96.189.11)
16 พ.ค. 60 22:40
59
 
(171.96.189.11)
16 พ.ค. 60 22:40
60
 
(171.96.189.11)
16 พ.ค. 60 22:40

กฎระเบียบการใช้เว็บ forrunnersmag.com

  • ห้ามแสดงเนื้อหาที่มีลักษณะก้าวล่วงหรือหมิ่นเหม่ต่อการก้าวล่วงสถาบันพระมหากษัตริย์ให้เป็นที่เสื่อมเสีย
  • ห้ามแสดงเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม หยาบคาย ลามก อนาจาร หรือก้าวร้าวเกินกว่าที่บรรทัดฐานของสังคมจะยอมรับได้
  • ห้ามใช้ข้อความที่มีเจตนากล่าวหา ว่าร้ายบุคคลอื่น โดยไม่มีหลักฐานหรือแหล่งอ้างอิง
  • ห้ามแสดงเนื้อหาที่พาดพิงเรื่องการเมือง
  • ห้ามแสดงเจตนาลบหลู่ ดูหมิ่น บุคคลอื่น
  • ห้ามใช้นามแฝงที่มีความหมายหยาบคาย ลามก หรือชวนให้เข้าใจว่าเป็นบุคคลอื่น
  • ห้ามแสดงเนื้อหาที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย
  • ยอมให้ลงประกาศซื้อขายในกรณีที่เป็นการซื้อขายมือสองเท่านั้น ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าในลักษณะที่เป็นการค้าขายเชิงธุรกิจ
วิธีใช้รหัสบีบี

ความคิดเห็น

รหัสยืนยัน

โปรดใส่อักขระที่ปรากฏในรูปนี้

โดย


พื้นที่โฆษณา