When you set your aim too high and don't fulfill it, then your enthusiasm turns to bitterness. Try for a goal that's reasonable, and then gradually raise it.
Emil Zatopek
Czech runner

วิ่งพิทักษ์หัวหิน ครั้งที่ 14 - เว็บบอร์ดฟอร์รันเนอร์

RG0014479
วิ่งพิทักษ์หัวหิน ครั้งที่ 14
15 พ.ค. 60 21:06
กระทู้นี้ถูกใจ ดวงจำปา
1741
 
16 พ.ค. 60 07:16
1742
 
16 พ.ค. 60 07:16
1743
 
16 พ.ค. 60 07:16
1744
 
16 พ.ค. 60 07:16
1745
 
16 พ.ค. 60 07:16
1746
 
16 พ.ค. 60 07:16
1747
 
16 พ.ค. 60 07:16
1748
 
16 พ.ค. 60 07:16
1749
 
16 พ.ค. 60 07:16
1750
 
16 พ.ค. 60 07:16
1751
 
16 พ.ค. 60 07:16
1752
 
16 พ.ค. 60 07:16
1753
 
16 พ.ค. 60 07:16
1754
 
16 พ.ค. 60 07:16
1755
 
16 พ.ค. 60 07:16
1756
 
16 พ.ค. 60 07:16
1757
 
16 พ.ค. 60 07:16
1758
 
16 พ.ค. 60 07:16
1759
 
16 พ.ค. 60 07:16
1760
 
16 พ.ค. 60 07:16
1761
 
16 พ.ค. 60 07:16
1762
 
16 พ.ค. 60 07:16
1763
 
16 พ.ค. 60 07:16
1764
 
16 พ.ค. 60 07:16
1765
 
16 พ.ค. 60 07:16
1766
 
16 พ.ค. 60 07:16
1767
 
16 พ.ค. 60 07:16
1768
 
16 พ.ค. 60 07:16
1769
 
16 พ.ค. 60 07:16
1770
 
16 พ.ค. 60 07:16

กฎระเบียบการใช้เว็บ forrunnersmag.com

  • ห้ามแสดงเนื้อหาที่มีลักษณะก้าวล่วงหรือหมิ่นเหม่ต่อการก้าวล่วงสถาบันพระมหากษัตริย์ให้เป็นที่เสื่อมเสีย
  • ห้ามแสดงเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม หยาบคาย ลามก อนาจาร หรือก้าวร้าวเกินกว่าที่บรรทัดฐานของสังคมจะยอมรับได้
  • ห้ามใช้ข้อความที่มีเจตนากล่าวหา ว่าร้ายบุคคลอื่น โดยไม่มีหลักฐานหรือแหล่งอ้างอิง
  • ห้ามแสดงเนื้อหาที่พาดพิงเรื่องการเมือง
  • ห้ามแสดงเจตนาลบหลู่ ดูหมิ่น บุคคลอื่น
  • ห้ามใช้นามแฝงที่มีความหมายหยาบคาย ลามก หรือชวนให้เข้าใจว่าเป็นบุคคลอื่น
  • ห้ามแสดงเนื้อหาที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย
  • ยอมให้ลงประกาศซื้อขายในกรณีที่เป็นการซื้อขายมือสองเท่านั้น ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าในลักษณะที่เป็นการค้าขายเชิงธุรกิจ
วิธีใช้รหัสบีบี

ความคิดเห็น

รหัสยืนยัน

โปรดใส่อักขระที่ปรากฏในรูปนี้

โดย


พื้นที่โฆษณา