When you set your aim too high and don't fulfill it, then your enthusiasm turns to bitterness. Try for a goal that's reasonable, and then gradually raise it.
Emil Zatopek
Czech runner

วิ่งพิทักษ์หัวหิน ครั้งที่ 14 - เว็บบอร์ดฟอร์รันเนอร์

RG0014479
วิ่งพิทักษ์หัวหิน ครั้งที่ 14
15 พ.ค. 60 21:06
กระทู้นี้ถูกใจ ดวงจำปา
121
 
15 พ.ค. 60 21:15
122
 
15 พ.ค. 60 21:15
123
 
15 พ.ค. 60 21:15
124
 
15 พ.ค. 60 21:15
125
 
15 พ.ค. 60 21:15
126
 
15 พ.ค. 60 21:15
127
 
15 พ.ค. 60 21:15
128
 
15 พ.ค. 60 21:15
129
 
15 พ.ค. 60 21:15
130
 
15 พ.ค. 60 21:15
131
 
15 พ.ค. 60 21:15
132
 
15 พ.ค. 60 21:15
133
 
15 พ.ค. 60 21:15
134
 
15 พ.ค. 60 21:15
135
 
15 พ.ค. 60 21:15
136
 
15 พ.ค. 60 21:15
137
 
15 พ.ค. 60 21:15
138
 
15 พ.ค. 60 21:15
139
 
15 พ.ค. 60 21:15
140
 
15 พ.ค. 60 21:15
141
 
15 พ.ค. 60 21:15
142
 
15 พ.ค. 60 21:15
143
 
15 พ.ค. 60 21:15
144
 
15 พ.ค. 60 21:15
145
 
15 พ.ค. 60 21:15
146
 
15 พ.ค. 60 21:15
147
 
15 พ.ค. 60 21:15
148
 
15 พ.ค. 60 21:15
149
 
15 พ.ค. 60 21:15
150
 
15 พ.ค. 60 21:15

กฎระเบียบการใช้เว็บ forrunnersmag.com

  • ห้ามแสดงเนื้อหาที่มีลักษณะก้าวล่วงหรือหมิ่นเหม่ต่อการก้าวล่วงสถาบันพระมหากษัตริย์ให้เป็นที่เสื่อมเสีย
  • ห้ามแสดงเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม หยาบคาย ลามก อนาจาร หรือก้าวร้าวเกินกว่าที่บรรทัดฐานของสังคมจะยอมรับได้
  • ห้ามใช้ข้อความที่มีเจตนากล่าวหา ว่าร้ายบุคคลอื่น โดยไม่มีหลักฐานหรือแหล่งอ้างอิง
  • ห้ามแสดงเนื้อหาที่พาดพิงเรื่องการเมือง
  • ห้ามแสดงเจตนาลบหลู่ ดูหมิ่น บุคคลอื่น
  • ห้ามใช้นามแฝงที่มีความหมายหยาบคาย ลามก หรือชวนให้เข้าใจว่าเป็นบุคคลอื่น
  • ห้ามแสดงเนื้อหาที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย
  • ยอมให้ลงประกาศซื้อขายในกรณีที่เป็นการซื้อขายมือสองเท่านั้น ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าในลักษณะที่เป็นการค้าขายเชิงธุรกิจ
วิธีใช้รหัสบีบี

ความคิดเห็น

รหัสยืนยัน

โปรดใส่อักขระที่ปรากฏในรูปนี้

โดย


พื้นที่โฆษณา