When you set your aim too high and don't fulfill it, then your enthusiasm turns to bitterness. Try for a goal that's reasonable, and then gradually raise it.
Emil Zatopek
Czech runner

วิ่งพิทักษ์หัวหิน ครั้งที่ 14 - เว็บบอร์ดฟอร์รันเนอร์

RG0014479
วิ่งพิทักษ์หัวหิน ครั้งที่ 14
15 พ.ค. 60 21:06
กระทู้นี้ถูกใจ ดวงจำปา
1441
 
16 พ.ค. 60 06:58
1442
 
16 พ.ค. 60 06:58
1443
 
16 พ.ค. 60 06:58
1444
 
16 พ.ค. 60 06:58
1445
 
16 พ.ค. 60 06:58
1446
 
16 พ.ค. 60 06:58
1447
 
16 พ.ค. 60 06:58
1448
 
16 พ.ค. 60 06:58
1449
 
16 พ.ค. 60 06:58
1450
 
16 พ.ค. 60 06:58
1451
 
16 พ.ค. 60 06:58
1452
 
16 พ.ค. 60 06:58
1453
 
16 พ.ค. 60 06:58
1454
 
16 พ.ค. 60 06:58
1455
 
16 พ.ค. 60 06:58
1456
 
16 พ.ค. 60 06:58
1457
 
16 พ.ค. 60 06:58
1458
 
16 พ.ค. 60 06:58
1459
 
16 พ.ค. 60 06:58
1460
 
16 พ.ค. 60 06:58
1461
 
16 พ.ค. 60 06:58
1462
 
16 พ.ค. 60 06:58
1463
 
16 พ.ค. 60 06:58
1464
 
16 พ.ค. 60 06:58
1465
 
16 พ.ค. 60 06:58
1466
 
16 พ.ค. 60 06:58
1467
 
16 พ.ค. 60 06:58
1468
 
16 พ.ค. 60 06:58
1469
 
16 พ.ค. 60 06:58
1470
 
16 พ.ค. 60 06:58

กฎระเบียบการใช้เว็บ forrunnersmag.com

  • ห้ามแสดงเนื้อหาที่มีลักษณะก้าวล่วงหรือหมิ่นเหม่ต่อการก้าวล่วงสถาบันพระมหากษัตริย์ให้เป็นที่เสื่อมเสีย
  • ห้ามแสดงเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม หยาบคาย ลามก อนาจาร หรือก้าวร้าวเกินกว่าที่บรรทัดฐานของสังคมจะยอมรับได้
  • ห้ามใช้ข้อความที่มีเจตนากล่าวหา ว่าร้ายบุคคลอื่น โดยไม่มีหลักฐานหรือแหล่งอ้างอิง
  • ห้ามแสดงเนื้อหาที่พาดพิงเรื่องการเมือง
  • ห้ามแสดงเจตนาลบหลู่ ดูหมิ่น บุคคลอื่น
  • ห้ามใช้นามแฝงที่มีความหมายหยาบคาย ลามก หรือชวนให้เข้าใจว่าเป็นบุคคลอื่น
  • ห้ามแสดงเนื้อหาที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย
  • ยอมให้ลงประกาศซื้อขายในกรณีที่เป็นการซื้อขายมือสองเท่านั้น ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าในลักษณะที่เป็นการค้าขายเชิงธุรกิจ
วิธีใช้รหัสบีบี

ความคิดเห็น

รหัสยืนยัน

โปรดใส่อักขระที่ปรากฏในรูปนี้

โดย


พื้นที่โฆษณา