When you set your aim too high and don't fulfill it, then your enthusiasm turns to bitterness. Try for a goal that's reasonable, and then gradually raise it.
Emil Zatopek
Czech runner

วิ่งพิทักษ์หัวหิน ครั้งที่ 14 - เว็บบอร์ดฟอร์รันเนอร์

RG0014479
วิ่งพิทักษ์หัวหิน ครั้งที่ 14
15 พ.ค. 60 21:06
กระทู้นี้ถูกใจ ดวงจำปา
1111
 
16 พ.ค. 60 06:46
1112
 
16 พ.ค. 60 06:46
1113
 
16 พ.ค. 60 06:46
1114
 
16 พ.ค. 60 06:46
1115
 
16 พ.ค. 60 06:46
1116
 
16 พ.ค. 60 06:46
1117
 
16 พ.ค. 60 06:46
1118
 
16 พ.ค. 60 06:46
1119
 
16 พ.ค. 60 06:46
1120
 
16 พ.ค. 60 06:46
1121
 
16 พ.ค. 60 06:46
1122
 
16 พ.ค. 60 06:46
1123
 
16 พ.ค. 60 06:46
1124
 
16 พ.ค. 60 06:46
1125
 
16 พ.ค. 60 06:46
1126
 
16 พ.ค. 60 06:46
1127
 
16 พ.ค. 60 06:46
1128
 
16 พ.ค. 60 06:46
1129
 
16 พ.ค. 60 06:46
1130
 
16 พ.ค. 60 06:46
1131
 
16 พ.ค. 60 06:46
1132
 
16 พ.ค. 60 06:46
1133
 
16 พ.ค. 60 06:46
1134
 
16 พ.ค. 60 06:46
1135
 
16 พ.ค. 60 06:46
1136
 
16 พ.ค. 60 06:46
1137
 
16 พ.ค. 60 06:46
1138
 
16 พ.ค. 60 06:46
1139
 
16 พ.ค. 60 06:46
1140
 
16 พ.ค. 60 06:46

กฎระเบียบการใช้เว็บ forrunnersmag.com

  • ห้ามแสดงเนื้อหาที่มีลักษณะก้าวล่วงหรือหมิ่นเหม่ต่อการก้าวล่วงสถาบันพระมหากษัตริย์ให้เป็นที่เสื่อมเสีย
  • ห้ามแสดงเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม หยาบคาย ลามก อนาจาร หรือก้าวร้าวเกินกว่าที่บรรทัดฐานของสังคมจะยอมรับได้
  • ห้ามใช้ข้อความที่มีเจตนากล่าวหา ว่าร้ายบุคคลอื่น โดยไม่มีหลักฐานหรือแหล่งอ้างอิง
  • ห้ามแสดงเนื้อหาที่พาดพิงเรื่องการเมือง
  • ห้ามแสดงเจตนาลบหลู่ ดูหมิ่น บุคคลอื่น
  • ห้ามใช้นามแฝงที่มีความหมายหยาบคาย ลามก หรือชวนให้เข้าใจว่าเป็นบุคคลอื่น
  • ห้ามแสดงเนื้อหาที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย
  • ยอมให้ลงประกาศซื้อขายในกรณีที่เป็นการซื้อขายมือสองเท่านั้น ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าในลักษณะที่เป็นการค้าขายเชิงธุรกิจ
วิธีใช้รหัสบีบี

ความคิดเห็น

รหัสยืนยัน

โปรดใส่อักขระที่ปรากฏในรูปนี้

โดย


พื้นที่โฆษณา