When you set your aim too high and don't fulfill it, then your enthusiasm turns to bitterness. Try for a goal that's reasonable, and then gradually raise it.
Emil Zatopek
Czech runner

วิ่งพิทักษ์หัวหิน ครั้งที่ 14 - เว็บบอร์ดฟอร์รันเนอร์

RG0014479
วิ่งพิทักษ์หัวหิน ครั้งที่ 14
15 พ.ค. 60 21:06
กระทู้นี้ถูกใจ ดวงจำปา
991
 
16 พ.ค. 60 06:46
992
 
16 พ.ค. 60 06:46
993
 
16 พ.ค. 60 06:46
994
 
16 พ.ค. 60 06:46
995
 
16 พ.ค. 60 06:46
996
 
16 พ.ค. 60 06:46
997
 
16 พ.ค. 60 06:46
998
 
16 พ.ค. 60 06:46
999
 
16 พ.ค. 60 06:46
1000
 
16 พ.ค. 60 06:46
1001
 
16 พ.ค. 60 06:46
1002
 
16 พ.ค. 60 06:46
1003
 
16 พ.ค. 60 06:46
1004
 
16 พ.ค. 60 06:46
1005
 
16 พ.ค. 60 06:46
1006
 
16 พ.ค. 60 06:46
1007
 
16 พ.ค. 60 06:46
1008
 
16 พ.ค. 60 06:46
1009
 
16 พ.ค. 60 06:46
1010
 
16 พ.ค. 60 06:46
1011
 
16 พ.ค. 60 06:46
1012
 
16 พ.ค. 60 06:46
1013
 
16 พ.ค. 60 06:46
1014
 
16 พ.ค. 60 06:46
1015
 
16 พ.ค. 60 06:46
1016
 
16 พ.ค. 60 06:46
1017
 
16 พ.ค. 60 06:46
1018
 
16 พ.ค. 60 06:46
1019
 
16 พ.ค. 60 06:46
1020
 
16 พ.ค. 60 06:46

กฎระเบียบการใช้เว็บ forrunnersmag.com

  • ห้ามแสดงเนื้อหาที่มีลักษณะก้าวล่วงหรือหมิ่นเหม่ต่อการก้าวล่วงสถาบันพระมหากษัตริย์ให้เป็นที่เสื่อมเสีย
  • ห้ามแสดงเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม หยาบคาย ลามก อนาจาร หรือก้าวร้าวเกินกว่าที่บรรทัดฐานของสังคมจะยอมรับได้
  • ห้ามใช้ข้อความที่มีเจตนากล่าวหา ว่าร้ายบุคคลอื่น โดยไม่มีหลักฐานหรือแหล่งอ้างอิง
  • ห้ามแสดงเนื้อหาที่พาดพิงเรื่องการเมือง
  • ห้ามแสดงเจตนาลบหลู่ ดูหมิ่น บุคคลอื่น
  • ห้ามใช้นามแฝงที่มีความหมายหยาบคาย ลามก หรือชวนให้เข้าใจว่าเป็นบุคคลอื่น
  • ห้ามแสดงเนื้อหาที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย
  • ยอมให้ลงประกาศซื้อขายในกรณีที่เป็นการซื้อขายมือสองเท่านั้น ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าในลักษณะที่เป็นการค้าขายเชิงธุรกิจ
วิธีใช้รหัสบีบี

ความคิดเห็น

รหัสยืนยัน

โปรดใส่อักขระที่ปรากฏในรูปนี้

โดย


พื้นที่โฆษณา