When you set your aim too high and don't fulfill it, then your enthusiasm turns to bitterness. Try for a goal that's reasonable, and then gradually raise it.
Emil Zatopek
Czech runner

วิ่งพิทักษ์หัวหิน ครั้งที่ 14 - เว็บบอร์ดฟอร์รันเนอร์

RG0014479
วิ่งพิทักษ์หัวหิน ครั้งที่ 14
15 พ.ค. 60 21:06
กระทู้นี้ถูกใจ ดวงจำปา
931
 
16 พ.ค. 60 06:46
932
 
16 พ.ค. 60 06:46
933
 
16 พ.ค. 60 06:46
934
 
16 พ.ค. 60 06:46
935
 
16 พ.ค. 60 06:46
936
 
16 พ.ค. 60 06:46
937
 
16 พ.ค. 60 06:46
938
 
16 พ.ค. 60 06:46
939
 
16 พ.ค. 60 06:46
940
 
16 พ.ค. 60 06:46
941
 
16 พ.ค. 60 06:46
942
 
16 พ.ค. 60 06:46
943
 
16 พ.ค. 60 06:46
944
 
16 พ.ค. 60 06:46
945
 
16 พ.ค. 60 06:46
946
 
16 พ.ค. 60 06:46
947
 
16 พ.ค. 60 06:46
948
 
16 พ.ค. 60 06:46
949
 
16 พ.ค. 60 06:46
950
 
16 พ.ค. 60 06:46
951
 
16 พ.ค. 60 06:46
952
 
16 พ.ค. 60 06:46
953
 
16 พ.ค. 60 06:46
954
 
16 พ.ค. 60 06:46
955
 
16 พ.ค. 60 06:46
956
 
16 พ.ค. 60 06:46
957
 
16 พ.ค. 60 06:46
958
 
16 พ.ค. 60 06:46
959
 
16 พ.ค. 60 06:46
960
 
16 พ.ค. 60 06:46

กฎระเบียบการใช้เว็บ forrunnersmag.com

  • ห้ามแสดงเนื้อหาที่มีลักษณะก้าวล่วงหรือหมิ่นเหม่ต่อการก้าวล่วงสถาบันพระมหากษัตริย์ให้เป็นที่เสื่อมเสีย
  • ห้ามแสดงเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม หยาบคาย ลามก อนาจาร หรือก้าวร้าวเกินกว่าที่บรรทัดฐานของสังคมจะยอมรับได้
  • ห้ามใช้ข้อความที่มีเจตนากล่าวหา ว่าร้ายบุคคลอื่น โดยไม่มีหลักฐานหรือแหล่งอ้างอิง
  • ห้ามแสดงเนื้อหาที่พาดพิงเรื่องการเมือง
  • ห้ามแสดงเจตนาลบหลู่ ดูหมิ่น บุคคลอื่น
  • ห้ามใช้นามแฝงที่มีความหมายหยาบคาย ลามก หรือชวนให้เข้าใจว่าเป็นบุคคลอื่น
  • ห้ามแสดงเนื้อหาที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย
  • ยอมให้ลงประกาศซื้อขายในกรณีที่เป็นการซื้อขายมือสองเท่านั้น ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าในลักษณะที่เป็นการค้าขายเชิงธุรกิจ
วิธีใช้รหัสบีบี

ความคิดเห็น

รหัสยืนยัน

โปรดใส่อักขระที่ปรากฏในรูปนี้

โดย


พื้นที่โฆษณา